Doktorské studium

 

Informace pro stávající studenty doktorského studia:

http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/informace/dotorské-studium-pro-studenty.html

 

Informace pro zájemce o doktorské studium:

  1. Jak studium probíhá

  2. Finanční stránka studia

  3. Hodím se pro doktorské studium a doktorské studium pro mě?

  4. Proč zrovna na KIV FAV?

 

Další informace

Máte-li zájem o doktorské studium, nebo se potřebujete zeptat, kontaktujte prof. Ivanu Kolingerovou (garantka st. programu) nebo kteréhokoli ze školitelů. Další informace pro zájemce a pokyny k přijímacímu řízení včetně školitelů a vypsaných témat jsou dostupné na stránkách FAV.