Bakalářské

Informatika a výpočetní technika

Katedra informatiky a výpočetní techniky v současné době nabízí ke studiu bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika, který se člení na specializace:

 


Katedra informatiky a výpočetní techniky rovněž garantuje dobíhající studijní program Inženýrská informatika (INIB), který se člení na obory Informatika (INF), Výpočetní technika (VT) a Informační systémy (IS). Tyto obory jsou určené pouze pro dostudování v termínu do 31.12.2024. Studentům majícím důvodné obavy, že do tohoto termínu nestihnou studium úspěšně zakončit, je doporučeno včas zažádat o změnu studovaného oboru na příslušný studijní program v souladu s vyhláškou děkana o přijímacím řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli studovat od akademického roku XXXX/YYYY jiný než doposud studovaný studijní program/obor a následně zažádat o uznání absolvovaných předmětů relevantních pro nový studijní program.


Informatika / Computer Science

Pokud absolvent specializace Informatika nastoupí přímo do praxe, uplatní se při návrhu a vývoji programových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci. Může pracovat zejména jako programátor, programátor v rámci týmu, správce výpočetního systému, administrátor databázového systému, správce www serveru apod. Absolventy převážně využívaná možnost je pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu Inženýrská informatika.

Specializace Informatika je určena pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti v informatice. Učební plán specializace Informatika je koncipován tak, aby studenti porozuměli základům všech nezbytných oblastí informatiky, jako jsou softwarové inženýrství a programovací techniky, databázové systémy, operační systémy, počítačové sítě, počítačová grafika a multimédia.

Dále studenti rozvíjejí také tzv. měkké dovednosti (soft skills), jako jsou schopnosti komunikace, prezentace, práce v týmu atd. Na základě studia budou rozumět hlavním tendencím současného informatického vývoje.

Naši absolventi jsou zaměstnáni u předních IT firem, např. CCA Group, IBA CZ, Seznam, IBM, Cleverbee, Hewlett-Packard, Software AG, …

Další informace:


Výpočetní technika / Computer Engineering

Absolventi specializace Výpočetní technika najdou uplatnění ve firmách, které se zabývají vývojem a konstrukcí různých typů číslicových zařízení. Jejich odborný profil poskytuje znalosti jak pro práci v oblasti vývoje elektronických zařízení, tak i pro programování, včetně programování vestavěných počítačů.

Specializace Výpočetní technika odpovídá svým obsahem oborům, které se na zahraničních školách označují názvem Computer Engineering a zahrnuje studium hardware, software, komunikace a jejich vzájemného propojení.

Studenti se věnují studiu počítačových architektur. Kromě toho získají odborné znalosti ze všeobecné informatiky, programování a operačních systémů. Znalosti elektroniky si prohloubí v takovém rozsahu, aby porozuměli funkci počítačů a složitých digitálních celků do té míry, aby mohli takové systémy sami navrhovat. Poměr mezi softwarově a hardwarově zaměřenými předměty je vyvážený tak, aby se absolventi mohli úspěšně uplatnit při integraci hardware a software v nejrůznějších aplikačních oblastech.

Naši absolventi našli uplatnění např. u těchto společností: Hewlett-Packard, Panasonic, ON Semiconductors, ČEZ a.s., Eurosoftware, s.r.o, Telefónica O2, a.s., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA), ...

Další informace:


Přehled a vzájemné souvislosti předmětů týkajících se programování vyučovaných v prvním ročníku

Na Západočeské univerzitě existují tři kategorie předmětů (zkratka KIV označuje Katedru Informatiky a Výpočetní techniky, která dané předměty vyučuje):