Uchazeči

Předpoklady pro studium navazujících inženýrských programů

Přijetí

Základním předpokladem uchazeče je ukončené bakalářské studium v informatickém nebo příbuzném oboru. Studijní program navazuje na bakalářské studium kompatibilní s požadavky jádra (core) mezinárodního standardu Computing Curricula (CC) pro bakalářské  studium v informatice (Computer Science).

Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách FAV.

Další informace:

Absolvování

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho ukončení, jsou dány studijním a zkušebním  řádem Západočeské univerzity (ZČU). Stručně lze uvést, že student musí absolvovat předměty ve složení  předepsaném studijním plánem příslušného oboru v celkové hodnotě minimálně 120 kreditních bodů.

Dále musí  vypracovat  diplomovou práci  a složit státní závěrečnou zkoušku před děkanem  jmenovanou komisí pro státní zkoušku. Součásti státní závěrečné zkoušky jsou dílčí zkoušky ze tří oborově stanovených předmětů státní zkoušky a obhajoba diplomové práce.