Uchazeči

Týden Letní Informatiky pro Dívky (TyLIDi)

Katedra informatiky a výpočetní techniky organizuje prázdninové motivační soustředění pro studentky středních škol se zaměřením na informační technologie.

Cílem TyLIDi je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Součástí soustředění pak jsou pak praktické ukázky toho, že programování je skutečně pro všechny a může být i zajímavé. Dále, že IT není jen programování, ale zarhnuje celou škálu zajímavých pracovních možností vhodných pro ženy. 

 

Platforma informačních technologií (PIT)

Platforma informačních technologií sdružuje různé subjekty z oblasti informačních a komunikačních technologií (IT), např. podnikatele, střední a vysoké školy, neziskové organizace, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem PIT je vytvoření profesní platformy pro spolupráci odborníků IT.

PIT organizuje mj. odborné semináře pro učitele středních škol a diskuzní setkání s tématickým zaměřením na IT.

 

Účast na akcích středních a základních školklavesnice

Katedra informatiky a výpočetní techniky se každoročně účastní různých akcí středních i základních škol, jako jsou Dny otevřených dveří, Projektové dny apod. V rámci programu probíhají obvykle přednášky, diskuze, ale i názorné ukázky z výsledků programátorské a vědecké práce.

Některé z pořádaných akcí: