Uchazeči

Platforma informačních technologií (PIT)

Platforma informačních technologií sdružuje různé subjekty z oblasti informačních a komunikačních technologií (IT), např. podnikatele, střední a vysoké školy, neziskové organizace, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem PIT je vytvoření profesní platformy pro spolupráci odborníků IT.

PIT organizuje mj. odborné semináře pro učitele středních škol a diskuzní setkání s tématickým zaměřením na IT.

 

Účast na akcích středních a základních školklavesnice

Katedra informatiky a výpočetní techniky se každoročně účastní různých akcí středních i základních škol, jako jsou Dny otevřených dveří, Projektové dny apod. V rámci programu probíhají obvykle přednášky, diskuze, ale i názorné ukázky z výsledků programátorské a vědecké práce.

Některé z pořádaných akcí: