Informace pro zájemce o studium

Informatické obory nabízejí svým absolventům dlouhodobě perspektivní uplatnění na trhu práce. Spolupráce naší katedry s IT firmami umožňuje našim studentům získat praktické znalosti a zkušenosti v oboru již v průběhu studia a tím si zajistit, že po ukončení studia si nebudou muset své zaměstnání hledat, ale vybírat. Studenti našich oborů se také pravidelně účastní mezinárodních programátorských soutěží ACM, úspěšní jsou ale i v prezentaci svých vědeckých výsledků na mezinárodních konferencích nebo v celostátní konkurenci soutěží bakalářských, diplomových i dizertačních prací. Během studia jsou možné studijní pobyty na univerzitách v zahraničí.

 

Bakalářské studium

Navazující studium

Doktorské studium

 

Aktualizováno 2022-05-11 15:56:59