Uchazeči

Kombinované studium

Pozn.: Dříve bylo kombinované studium známo pod termínem dálkové studium.

Katedra informatiky a výpočetní techniky nabízí ve všech typech studia (bakalářské, magisterské, doktorské) kombinovanou formu studia.

Studenti kombinované formy v bakalářském i navazujícím magisterském typu studia absovují typicky pět kontaktních dvoudenních bloků v průběhu semestru. Nad to je vyžadováno intenzivní samostudium dle předem připravených materiálů.

Vzdělání studentů kombinované formy studia je plně rovnocenné se vzděláním získaným v prezenční formě.  Podmínky pro přijetí jsou stejné jako pro prezenční formu. Taktéž předměty a požadavky vyučujících na jejich absolvování jsou stejné jako v prezenční formě. Obory otvírané v kombinované formě každoročně naleznete v informacích pro uchazeče.

V kombinovaném doktorském studiu postupují studenti podle individuálních studijních plánů.