Uchazeči

8 důvodů, proč studovat na Katedře informatiky a výpočetní techniky

 

1)

Informatika je v dnešní době globalizace a přechodu k informační společnosti jednoznačně aktuálním oborem. Dosah počítačů se dávno rozšířil z kanceláří velkých společností do běžného života člověka 21. století. Algoritmy a datové struktury vytvořené informatickými inženýry tak najdeme nejen u počítačů a v internetu, ale i v mobilních telefonech, v bankovních a manažerských systémech, v elektronicky řízených přístrojích a systémech od letadel a automobilů po televizory, pračky i myčky nádobí. Informatika má výrazný podíl i v zábavním průmyslu, zejména na poli počítačových her, animací, vizualizací apod. Informační technologie zkrátka zasahují do každé oblasti našeho života a je rozhodně lepší jim rozumět, než být pouze pasivním konzumentem. Studium informatiky tak zároveň poskytuje skvělou možnost spoluvytvářet okolní svět.

 

2)

Naše zaměření odpovídá světovým trendům. Studijní plány všech vyučovaných oborů splňují požadavky mezinárodních standardů a doporučení, konkrétně:

 

-

Informatika: IEEE/ACM Computing Curricula 2008

 

-

Výpočetní technika: IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems) a
CC 2005 (Computing Curriculum 2005)

 

-

Informační systémy: IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems);
CC 2005 (Computing Curriculum 2005)

 

-

Finanční informatika a statistika: Odpovídá oboru nabízeného např. anglickými univerzitami pod názvem "Statistics and Computer Sciences“

 

3)

Na Západočeské univerzitě v Plzni, dříve Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, se začalo s výukou počítačových předmětů již v roce 1961, tehdy pod hlavičkou Katedry elektrotechniky a automatizace. Naše zkušenosti s výukou informatiky mají tedy více než půlstoletí tradice.

Prudký nárůst využití počítačů ve světě technologií vedl v r. 1973 k rozhodnutí Ministerstva školství o zřízení oboru Elektronické počítače na všech elektro‑fakultách v naší zemi (v tehdejší ČSSR se to týkalo pěti vysokých škol, z toho tří na území ČR).

 

4)

Nabízíme širokou škálu předmětů, ze kterých si studenti mohou vybrat podle svého zaměření – ať už tíhnou k technickým či ekonomickým oborům, ať mají blíže k hardwaru nebo softwaru, ať se chtějí věnovat vědecké činnosti, nebo touží uplatnit kreativitu, ať mají vůdčí a organizační schopnosti, nebo by rádi působili na pedagogické rovině.

 

5)

Pedagogické vzdělání zajišťují špičky ve svém oboru – jen na katedře vyučuje studenty pět profesorů, jedenáct docentů a další vynikající výzkumní pracovníci. Na výuce našich oborů se dále podílí devět dalších profesorů a sedmnáct docentů z celé Západočeské univerizty v Plzni a externisté přímo z praxe.

 

6)

Katedra nabízí studentům možnost studijních výměnných pobytů na zahraničních univerzitách, ať už v rámci programu Erasmus, nebo "Free movers", finanční mechanismy norské vlády, IAESTE a další.

Mezi naše partnerské univerzity patří např.:

 

-

Universidad Pontificia de Salamanca, Španělsko

 

-

INSA Lyon, University of Science and Technology, Francie

 

-

Queen's University of Belfast, Velká Británie

 

-

Mälardalen University, Švédsko

 

-

FH Regensburg, Německo

 

-

HAMK University of Applied Sciences, Finsko

 

7)

Naše katedra spolupracuje s renomovanými (nejen) IT společnostmi. Pořádáme společné konference a přednášky, organizujeme programátorské soutěže, naše studentské týmy se zúčastňují mezinárodních programátorských soutěží a soutěží o nejlepší bakalářské a diplomové práce. Studenti zároveň mají možnost získat zkušenosti a praxi u těchto firem nebo se podílet na společných projektech již během svého studia jako jeho součást.

 

8)

Studium informatiky poskytuje široké uplatnění a dobré finanční ohodnocení na trhu práce. Povolání softwarového inženýra je trvale hodnoceno jako jedno z nejlepších zaměstnání vůbec. 

Naši absolventi slaví úspěch jako zaměstnanci významných českých i mezinárodních společností, nebo i na poli vlastního podnikání.