8 důvodů, proč studovat na Katedře informatiky a výpočetní techniky

 

1)

Informatika je v dnešní době globalizace a přechodu k informační společnosti jednoznačně aktuálním oborem. Dosah počítačů se dávno rozšířil z kanceláří velkých společností do běžného života člověka 21. století. Algoritmy a datové struktury vytvořené informatickými inženýry tak najdeme nejen u počítačů a v internetu, ale i v mobilních telefonech, v bankovních a manažerských systémech, v elektronicky řízených přístrojích a systémech od letadel a automobilů po televizory, pračky i myčky nádobí. Informatika má výrazný podíl i v zábavním průmyslu, zejména na poli počítačových her, animací, vizualizací apod. Informační technologie zkrátka zasahují do každé oblasti našeho života a je rozhodně lepší jim rozumět, než být pouze pasivním konzumentem. Studium informatiky tak zároveň poskytuje skvělou možnost spoluvytvářet okolní svět.

 

2)

Naše zaměření odpovídá světovým trendům.


3)

Na Západočeské univerzitě v Plzni, dříve Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, se začalo s výukou počítačových předmětů již v roce 1961, tehdy pod hlavičkou Katedry elektrotechniky a automatizace. Naše zkušenosti s výukou informatiky mají tedy více než půlstoletí tradice.

Prudký nárůst využití počítačů ve světě technologií vedl v r. 1973 k rozhodnutí Ministerstva školství o zřízení oboru Elektronické počítače na všech elektro‑fakultách v naší zemi (v tehdejší ČSSR se to týkalo pěti vysokých škol, z toho tří na území ČR).

 

4)

Nabízíme širokou škálu předmětů, ze kterých si studenti mohou vybrat podle svého zaměření – ať už tíhnou k technickým či ekonomickým oborům, ať mají blíže k hardwaru nebo softwaru, ať se chtějí věnovat vědecké činnosti, nebo touží uplatnit kreativitu, ať mají vůdčí a organizační schopnosti, nebo by rádi působili na pedagogické rovině.

 

5)

Pedagogické vzdělání zajišťují špičky ve svém oboru – jen na katedře vyučuje studenty pět profesorů, čtrnáct docentů a další vynikající výzkumní pracovníci. Na výuce našich oborů se dále podílí devět dalších profesorů a sedmnáct docentů z celé Západočeské univerizty v Plzni a externisté přímo z praxe.

 

6)

Katedra nabízí studentům možnost studijních výměnných pobytů na zahraničních univerzitách, ať už v rámci programu Erasmus, nebo Freemovers, finanční mechanismy norské vlády, IAESTE a další.

Mezi naše partnerské univerzity patří např.:

 

-

Universidad Pontificia de Salamanca, Španělsko

 

-

INSA Lyon, University of Science and Technology, Francie

 

-

Queen's University of Belfast, Velká Británie

 

-

Mälardalen University, Švédsko

 

-

FH Regensburg, Německo

 

-

HAMK University of Applied Sciences, Finsko

 

7)

Naše katedra spolupracuje s renomovanými (nejen) IT společnostmi. Pořádáme společné konference a přednášky, organizujeme programátorské soutěže, naše studentské týmy se zúčastňují mezinárodních programátorských soutěží a soutěží o nejlepší bakalářské a diplomové práce. Studenti zároveň mají možnost získat zkušenosti a praxi u těchto firem nebo se podílet na společných projektech již během svého studia jako jeho součást.

 

8)

Studium informatiky poskytuje široké uplatnění a dobré finanční ohodnocení na trhu práce. Povolání softwarového inženýra je trvale hodnoceno jako jedno z nejlepších zaměstnání vůbec. 

Naši absolventi slaví úspěch jako zaměstnanci významných českých i mezinárodních společností, nebo i na poli vlastního podnikání.

Aktualizováno 2021-11-22 12:24:06