Soutěže

IT Student Project of the Year Czech & Slovak ACM Chapter
(Dříve ACM SPY)

Cílem soutěže je podpořit studenty IT oborů a vybrat a představit odborné i laické veřejnosti ty nejlepší IT projekty, které na českých a slovenských univerzitách vznikají. Porota klade důraz na

Soutěže se mohou účastnit studenti českých a slovenských univerzit, kteří dokončí svou diplomovou práci na magisterském / inženýrském stupni studia v daném akademickém roce a téma jimi zvolené práce spadá do oblasti informatiky a informačních technologií (podle ACM klasifikace) prostřednictvím fakulty (zastoupené děkanem).

Odměny pro finalisty

Po vyhlášení finalistů mohou i další studenti svým favoritům přidat hlas. Z hlasujících pak porota vylosuje jednoho výherce iPad.

Organizátoři:

 
Více informací na oficiálních stránkách soutěže.

Výzva IT SPY 2019

 Umístění našich studentů v soutěži:
 

Rok 2018

2. místo: Hruda Lukáš
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce: Hledání symetrie v geometrických modelech 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

 

Rok 2016

6. místo: Naggy Marek
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce: Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů
Vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

 

Rok 2014

2. místo: Jirkovský Lukáš
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce: 
Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul
Vedoucí diplomové práce: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (za přispění Mgr. Martina Maňáka)

 

Rok 2012

7. místo: Kellnhofer Petr
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce:
Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

 

Rok 2011

3. místo: Rus Jan
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce: Komprese dynamických sítí s využitím shlukování
Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Váša, Ph.D.

 

Rok 2010

1. místo: Kellnhofer Petr
Kvalifikační práce: Bakalářská
Název práce: Deformace povrchového modelu se zachováním objemu
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Josef Kohout, Ph.D.

 

 


 

Další diplomové práce, které postoupily do finálového kola a obdržely Certificate of achievement:

 

2016

Rozpoznávání hudebních žánrů
Autor práce: Kateřina Štollová
Vedoucí práce: Ing.Kamil Ekštein, Ph.D.

Generování testovacích dat z anotací
Autor práce: Michal Dékány
Vedoucí práce: Ing. Richard Lipka, Ph.D.

2015

Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek
Autor práce: Lukáš Kroupa
Vedoucí práce: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Získání a uchování metadat z heterogenních dat
Autor práce: Martin Kryl
Vedoucí práce: Ing. Petr Včelák

2014

Hromadná správa výpočetních systémů v heterogenním prostředí
Autor práce: Marek Petko
Vedoucí práce: Ing. Michal Švamberg

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)
Autor práce: Tomáš Pašek
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

2013

Polymorfní aplikace pro systém Android
Autor práce: Staffa Milan
Vedoucí práce: Pešička Ladislav

Using MS Kinect Device for Natural User Interface
Autor práce: Altman Petr
Vedoucí práce: Vaněček Petr

Zátěžové hlasové testy
Autor práce: Kurdík Michael
Vedoucí práce: Nový Pavel

2012

Analýza vysokorychlostního záznamu kmitání hlasivek
Autor práce: Ettler Tomáš
Vedoucí práce: Nový Pavel

KIVFS – Datové úložiště
Autor práce: Strejc Radek
Vedoucí práce: Matějka Luboš

Optimalizace a rozšíření porovnávání OSGi komponent
Autor práce: Burešová Zuzana
Vedoucí práce: Brada Přemysl

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět
Autor práce: Ptáček Tomáš
Vedoucí práce: Habernal Ivan

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování
Autor práce: Janák Tomáš
Vedoucí práce: Kohout Josef

Rozvrh hodin pro mobilní zařízení
Autor práce: Dudová Veronika
Vedoucí práce: Herout Pavel

 


Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry