Soutěže

Soutěž ICT Diplomová práce roku

Poslední kolo soutěže proběhlo v r. 2014, organizátor zatím další kola nevypsal.
V případě obnovení soutěže vás budeme na našich stránkách informovat.

Projekt je zaměřený na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a komunikačních technologií v ČR, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří studují v denním nebo distančním studijním programu na některé z vysokých státních a soukromých škol v České republice a v daném akademickém roce obhájili či budou obhajovat diplomovou nebo bakalářskou práci.

Odměny pro finalisty:

Organizátoři:

 

Více informací na oficiálních stránkách soutěže.Umístění našich studentů v soutěži:
 

Rok 2014

4.-6. místo: Václav Martinovský
Kategorie: Využití mobilních nebo cloudových technologií ve firemním prostředí
Název práce: Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU
Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Sitera (CIV)
Konzultant za KIV: Ing. Luboš Matějka

 

Rok 2009

4. místo: Martin Dostal
Kategorie: IT technologie v energetice a veřejné správě
Název práce: Zodpovídání dotazů v prostředí sémantického webu
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.

6. místo: Tomáš Mann
Kategorie: Cloud computing, virtualizace, integrovaná prostředí a nástroje pro vývojáře, mobilní aplikace, operační systémy, matematické úlohy a algoritmy
Název práce: Prohlížení dokumentů na zařízeních disponujících Java ME
Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislav Pešička

 

Rok 2008

1. místo: Miroslav Vavruška
Kategorie: Podnikové informační systémy, ostatní IT práce
Název práce: Document Management Systém
Vedoucí diplomové práce: Ing. Přemysl Brada MSc., Ph.D.

 

Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry