Soutěže

Soutěž ICPC

International Collegiate Programming Contest je celosvětová soutěž v programování kterou zastřešuje ICPC Foundation

Soutěž je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve třech kolech:

 

Průběh soutěže

Soutěže se účastní tříčlenné týmy (vedené koučem), které řeší 5 až 10 úloh. Vlastní soutěž trvá 5 hodin a úlohy jsou zadávány v angličtině. Hlavním kritériem hodnocení je počet odevzdaných správně vyřešených úloh, teprve na druhém místě je čas řešení. Řešení se vyhodnocuje plně automaticky, program je otestován na konkrétních datech. Pokud je jeho výstup správný a vypočten v časovém limitu, je program přijat. Záleží tedy na funkčnosti a efektivitě algoritmu. Hodnocení je zcela objektivní. Odevzdaná úloha, která nevyhověla zadání nebo překročila povolený čas výpočtu, je vrácena a tým má možnost ji přepracovat a znovu odevzdat.

 

Aktuálně

Letošní nominační kolo proběhne na několika místech v ČR a SR 26. - 27. listopadu 2021.
Regionální kolo se bude konat v Ljubljaně v únoru 2022.

 

Na stránkách s historií soutěže jsou k dispozici výsledky našich studentů v předešlých kolech.

Poděkování Ing. Arnoštce Netrvalové, Ph.D. za poskytnuté materiály z let 1998–2012.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora soutěže za KIV na adrese acm@mail.kiv.zcu.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Partner soutěže:

pit