Soutěž CCA o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci

Soutěž o nejlepší diplomovou práci a nejlepší bakalářskou práci byla vyhlašována společností CCA Group a.s. Poslední ročník soutěže proběhl v roce 2021.


Organizátoři:

  • CCA Group a.s. – vyhlašovatel soutěže je jedním z předních poskytovatelů informačních systémů v České republice se zaměřením na obory systémová integrace, správa dokumentů a business intelligence.
  • Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací, komise obhajoby státních závěrečných zkoušek – vyhlašovatel soutěže přihlíží k názorům akademických pracovníků katedry. V soutěži je však kladen větší důraz na uplatnitelnost kvalifikační práce v praxi.

Umístění studentů v soutěži:

Rok 2021

Nejlepší diplomová práce: Bc. Martin Šebela
Název práce: Systém pro správu bezpečnostních incidentů v síti WEBnet
Externí vedoucí kvalifikační práce: Ing. Jiří Čepák, CIV ZČU
Konzultant kvalifikační práce za KIV: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Vojtěch Bartička
Název práce: Automatické stahování smluvních podmínek z webových stránek
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ondřej Pražák

 

Rok 2020

Nejlepší diplomová práce: Bc. František Pártl
Název práce: Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Stanislav Král
Název práce: Mobilní aplikace pro rozpoznávání registračních značek vozidel
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

 

Rok 2019

Nejlepší diplomová práce: Bc. Tomáš Šimandl
Název práce: Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ladislav Pešička

Nejlepší bakalářská práce: Jitka Poubová
Název práce: Generování automatizovaných funkcionálních testů
Vedoucí kvalifikační práce: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

 

Rok 2018

Nejlepší diplomová práce: Bc. Martin Úbl
Název práce: Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
Vedoucí kvalifikační práce: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: František Pártl
Název práce: Software pro mobilního klienta a pro operátorskou konzoli systému PocketEAR
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

 

Rok 2017

Nejlepší diplomová práce: Bc. Pavel Straka
Název práce: Realizace modelu akciového trhu a automatického hraní do aplikace DSGEgame
Externí vedoucí kvalifikační práce: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Konzultant kvalifikační práce za KIV: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Michal Tušl
Název práce: Explicitní sémantická analýza
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.

 

Rok 2016

Nejlepší diplomová práce: Bc. Michal Dékány
Název práce: Generování testovacích dat z anotací
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Richard Lipka, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Jan Hák
Název práce: Vozítko založené na Raspberry Pi
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

 

Rok 2015

Nejlepší diplomová práce: Bc. Tomáš Rojík
Název práce: Automatizace procesu sběru a analýzy chybových hlášení
Externí vedoucí kvalifikační práce: Ing. Pavel Beneš, Kerio Technologies s.r.o.
Konzultant kvalifikační práce za KIV: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Martin Kolek
Název práce: Aplikace pro správu knihovny
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Richard Lipka, Ph.D.

 

Rok 2014

Nejlepší diplomová práce: Bc. Jakub Krauz
Název práce: Nástroj pro automatické generování grafických šablon pro mobilní zařízení
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: David Fiedler
Název práce: Práce s kontakty na mobilní platformě android
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ladislav Pešička

 

Rok 2013

Nejlepší diplomová práce: Bc. Lukáš Vlk a Bc. Jiří Hromádka
Název práce I:  Systém pro správu a realizaci informačních majáků
Název práce II:  Komunikace a identifikace informačních majáků
Vedoucí obou kvalifikačních prací: Ing. Ladislav Pešička

Cena soutěže o nejlepší diplomovou práci byla rozdělena mezi dva studenty, kteří realizovali společně jeden systém. 

Nejlepší bakalářská práce: Michal Kacerovský
Název práce:  Systém správy stravovacího zařízení
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Richard Lipka, Ph.D.

 

Rok 2012

Nejlepší diplomová práce: Bc. Tomáš Ptáček
Název práce: Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ivan Habernal, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Kamil Praum
Název práce: Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ladislav Pešička

 

Rok 2011

Nejlepší diplomová práce: Bc. Jiří Kučera
Název práce:
Úložiště komponent podporující kontrolu kvality
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Jan Pikl
Název práce: Jazykově nezávislé aspektově orientované programování
Vedoucí kvalifikační práce: Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.

 

Rok 2010

Nejlepší diplomová práce: Bc. Zbyněk Krůta
Název práce: Automatické rozpoznávání řečníků
Vedoucí kvalifikační práce:
Ing. Pavel Král, Ph.D.

Nejlepší bakalářská práce: Petr Kellnhofer
Název práce: Deformace povrchového modelu se zachováním objemu
Vedoucí kvalifikační práce:  Ing. Josef Kohout, Ph.D.

 


Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry

Aktualizováno 2022-05-06 11:20:45