Soutěže

Cena Josepha Fouriera

Společnost Bull s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují každoročně soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Univerzita může nominovat až tři vědecké práce (včetně disertační práce) svých doktorandů nebo čerstvých absolventů Ph.D., kteří již mají nejméně jeden přijatý nebo vydaný článek v mezinárodním časopise.

Odměny pro finalisty:

Organizátoři:

 

Více informací na oficiálních stránkách soutěže, resp. na stránkách Francouzského institutu (vyber v menu "Vědecké ceny").Umístění našich doktorandů a mladých vědců v soutěži:
 

Rok 2015

2. místo: Ing. Brychcín Tomáš, Ph.D.
Název práce: Distributional semantics in language modeling
Vedoucí: Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.