Soutěže

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku vyhlašuje každoročně celostátní soutěž o nejlepší disertační práci roku.

Podmínky soutěže:

Téma disertační práce musí být obhájena na některé z vysokých škol ČR v daném kalendářním roce, a to v oboru kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů.
Soutěžící zašle kromě disertační práce i webovou prezentaci v ČJ a AJ, oponentní posudky a vlastní strukturovaný životopis včetně seznamu publikací.

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise určí finalisty a jejich seznam zveřejní na webu ČSKI.
Ve druhém kole
komise určí vítěze soutěže.

Hodnotí se kvalita a originalita práce, teoretický nebo praktický přínos pro obor práce a odborný profil uchazeče.

Odměna pro vítěze:

Organizátor:

Organizátorem soutěže je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jejímž základním posláním je rozvoj kybernetiky a informatiky v České republice, dále podíl na pedagogické činnosti a na propagaci vědeckých výsledků oboru.

 

Více informací na oficiálních stránkách soutěže.Umístění našich studentů v soutěži:
 

Rok 2008

1. místo: Brož Petr
Kvalifikační práce: Diplomová
Název práce:
Plánování cest pro virtuální realitu
Vedoucí diplomové práce: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová