Soutěže

Soutěž ACM ICPC

ACM International Collegiate Programming Contest je celosvětová soutěž v programování pořádaná mezinárodní organizací Association for Computing Machinery, nejstarší počítačovou organizací na světě vůbec, existující již od roku 1947.

Soutěž je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve třech kolech:

 

Průběh soutěže

Soutěže se účastní tříčlenné týmy (vedené koučem), které řeší 5 až 10 úloh. Vlastní soutěž trvá 5 hodin a úlohy jsou zadávány v angličtině. Hlavním kritériem hodnocení je počet odevzdaných správně vyřešených úloh, teprve na druhém místě je čas řešení. Řešení se vyhodnocuje plně automaticky, program je otestován na konkrétních datech. Pokud je jeho výstup správný a vypočten v časovém limitu, je program přijat. Záleží tedy na funkčnosti a efektivitě algoritmu. Hodnocení je zcela objektivní. Odevzdaná úloha, která nevyhověla zadání nebo překročila povolený čas výpočtu, je vrácena a tým má možnost ji přepracovat a znovu odevzdat.

 

Aktuálně

Letošní nominační kolo proběhne na několika místech v ČR a SR 18. - 19. října 2019.
Regionální kolo se bude konat v Praze 29. listopadu - 1. prosince 2019.

 

Na stránkách s historií soutěže jsou k dispozici výsledky našich studentů v předešlých kolech.

Poděkování Ing. Arnoštce Netrvalové, Ph.D. za poskytnuté materiály z let 1998–2012.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora soutěže za KIV na adrese acm@mail.kiv.zcu.cz.

pit

 

 

 

 

 

 

 

 

pit

 

 

 

 

                                            Partner soutěže:

pit