Soutěže

ABB University Award o nejlepší kvalifikační práci technického zaměření

ČSpolečnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE vyhlašuje každoročně ABB University Award - soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci.

Podmínky soutěže:

V době národního finále musí být účastnící soutěže řádnými vysokoškolskými studenty v České republice a nemají ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončili vzdělání ve stejném roce, jako se koná slavnostní vyhlášení.
(V době konání soutěže nemusí být bakalářská, diplomová nebo disertační práce vytištěna, odevzdána ani obhájena, musí však být patrné a prezentovatelné výsledky projektu.)

Kromě kvalifikační práce (obhájené nebo plánované k obhájení daný akademický rok) odevzdá student i anotaci s uvedením cíle projektu, popisu realizace, přínosu projektu a roli autora na projektu (s kým na projektu spolupracoval, co řešil sám, atd.)

Soutěžní kategorie:

Soutěží se v několika tématických okruzích technického zaměření, příp. si studenti mohou vybrat i nabízená témata od společnosti ABB.
Z naší katedry se nejlépe uplatní studenti oborů Výpočetní technika / Počítačové systémy a sítě nebo Finanční informatika a statistika / Informační systémy (specializace Zpracování a analýza finančních dat).

Průběh soutěže:

Soutěž probíhá ve dvou kolech.

Do předkola postoupí všichni studenti, kteří splnili vypsané podmínky soutěže.

Do finálového kola postoupí nejlepší projekty (max. 20) vybrané porotou.
Každý účastník finálového kola bude prezentovat svůj projekt a představí jej odborné porotě i veřejnosti.

Odměna pro vítěze:

 

Více informací na oficiálních stránkách soutěže.