Studenti

Programátorské soutěže

Soutěž ACM ICPC

Jedná se o týmovou programátorskou soutěž - v prvním kole za účasti studentů univerzit z ČR a SR, ze kterého lze postoupit do středoevropského kola, příp. odtud až do celosvětového finále.

 

Soutěže o nejlepší kvalifikační práce

Diplomanti, bakaláři i doktorandi mohou zúročit svoji kvalifikační práci v několika soutěžích technického / přírodovědného / ekonomického zaměření:

Studentská vědecká koference SVK + SVKB

Vyhlašovatelem je Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Studenti prezentují výsledky své odborné činnosti, které dosáhli během bakalářského (SVKB), magisterského či doktorského studia (SVK), ať už v rámci kvalifikační práce nebo dalších zajímavých vědeckých počinů.

Cena CCA

Vyhlašovatelem je CCA Group a.s.
Každoročně je odměněna nejlepší bakalářská a nejlepší diplomová práce Katedry informatiky a výpočetní techniky (týká se jen vybraných oborů).

ACM SPY (Student Project of the Year)

Vyhlašovatelem je Czech ACM Chapter, Slovakia ACM Chapter a společnost Profinit.
Fakulta zastoupená děkanem může nominovat do soutěže diplomovou práci se zaměřením na informatiku a informační technologie.

Diplomová práce roku v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT)

Vyhlašovatelem je ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.
Do této soutěže je možné přihlásit diplomovou nebo bakalářskou práci v oboru informačních a komunikačních technologií.

Cena Wernera von Siemense

Vyhlašovatelem je Siemens Česká republika.
Soutěží se o nejlepší diplomovou či disertační práci v libovolném oboru, a dále v několika dalších vědecky či pedagogicky zaměřených kategoriích.

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

Vyhlašovatelem je Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společností BULL.
Soutěží se o nejlepší disertační nebo jinou vědeckou práci doktorandů v oblasti informatiky a výpočetních věd.

Cena Cisco Outstanding Thesis Award

Vyhlašovatelem je společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., výzkumná skupina Cognitive Research ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.
Soutěží se o nejlepší disertační/doktorskou, diplomovou či bakalářskou práci v oboru počítačových věd (hlavní zaměření: bezpečnost počítačových sítí a systémů).

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku

Vyhlašovatelem je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku.
Soutěží se o nejlepší disertační práci v oblasti informatiky, kybernetiky a příbuzných oborů.

ABB University Award

Vyhlašovatelem je společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE.
Soutěží se o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci v technickém oboru.

 

 
O přihlášení do soutěže student informuje vedoucího kvalifikační práce.

 

Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry