Programátorské soutěže

Soutěž ICPC

Jedná se o týmovou programátorskou soutěž - v prvním kole za účasti studentů univerzit z ČR a SR, ze kterého lze postoupit do středoevropského kola, příp. odtud až do celosvětového finále.

 

Soutěže o nejlepší kvalifikační práce

Diplomanti, bakaláři i doktorandi mohou zúročit svoji kvalifikační práci v několika soutěžích technického / přírodovědného / ekonomického zaměření:

Studentská vědecká koference SVK + SVKB

Vyhlašovatelem je Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Studenti prezentují výsledky své odborné činnosti, které dosáhli během bakalářského (SVKB), magisterského či doktorského studia (SVK), ať už v rámci kvalifikační práce nebo dalších zajímavých vědeckých počinů.

 

Cena Platformy informačních technologií

Vyhlašovatelem je Platforma informačních technologií, z.s.
Oceněna je nejlepší bakalářská a diplomová práce ve studijních programech oblasti Informatika na ZČU s významným praktickým dopadem nebo přínosem pro společnost.

 

IT SPY (Student Project of the Year)

Vyhlašovatelem je Czech ACM Chapter, Slovakia ACM Chapter a společnost Profinit.
Fakulta zastoupená děkanem může nominovat do soutěže diplomovou práci se zaměřením na informatiku a informační technologie.

 

Cena Wernera von Siemense

Vyhlašovatelem je Siemens Česká republika.
Soutěží se o nejlepší diplomovou či disertační práci v libovolném oboru, a dále v několika dalších vědecky či pedagogicky zaměřených kategoriích.

 

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

Vyhlašovatelem je Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společností Atos SE.
Soutěží se o nejlepší disertační nebo jinou vědeckou práci doktorandů v oblasti informatiky a výpočetních věd.

 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku

Vyhlašovatelem je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku.
Soutěží se o nejlepší disertační práci v oblasti informatiky, kybernetiky a příbuzných oborů.


O přihlášení do soutěže student informuje vedoucího kvalifikační práce.

Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry

 


Ukončené soutěže

 V minulosti byly vyhlašované i další soutěže o nejlepší kvalifikační práce, kterých se naši studenti účastnili:

Cena CCA

Poslední ročník soutěže proběhl v roce 2021.
Vyhlašovatelem byla společnost CCA Group a.s., která každoročně odměnila nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci Katedry informatiky a výpočetní techniky.

 

Diplomová práce roku v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT)

Poslední ročník soutěže proběhl v roce 2014.
Vyhlašovatelem byla ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.Do této soutěže bylo možné přihlásit diplomovou nebo bakalářskou práci v oboru informačních a komunikačních technologií.

 

Aktualizováno 2022-05-18 19:18:53