Studenti

Průchod studiem

Obecné odkazy:

Webové stránky katedry pro studenty: http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/informace/

Pokyny pro studenty (harmonogram, pokyny, termíny): http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/pokyny

Přehled jednotlivých oborů: http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-zajemce/studijni-programy/

Stránky jednotlivých předmětů na Courseware: http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/

 


 

První ročník bakalářského studia:

Doporučené předměty pro předzápis: http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/predmety-1-rocniku.html

Moje studium: Na portále https://portal.zcu.cz/portal/moje-studium/index.html  – celkový přehled studia, předzápisy, změny údajů, přihlášky na zkouškové termíny...

Vizualizace: srovnej osobní vizualizaci studijního plánu se standardním rozpisem na portále:
https://portal.zcu.cz/portal/prohlizeni.html
Programy a obory (fakulta FAV, aktuální ak. rok, forma a typ studia);
Program – Inženýrská informatika;
Obor – Inženýrská informatika / Informační systémy / Výpočetní technika

Výběrové předměty PRJ2, PRJ3, PRJ4: pro studenty kombinovaného studia jsou předměty projekt 2, projekt 3 a projekt 4 povinné; dále jsou vhodné pro nadané studenty prezenčního studia
http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/prj2/ (druhý semestr studia),
http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/prj3/ (třetí semestr studia),
http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/prj4/ (čtvrtý semestr studia)

 

Druhý ročník bakalářského studia:

Výběr tématu projekt 5: doporučuje se již v květnu předchozího ak. roku (oficiální termín výběru tématu: září závěrečného ročníku) http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/temata-projektu
Podrobné informace a termíny na Courseware: http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/prj5/

Výběr tématu bakalářské práce: doporučuje se již v průběhu letního semestru předposledního ročníku studia (oficiální termín výběru tématu: říjen závěrečného ročníku) http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/temata-projektu
Podrobné informace a termíny na Courseware: http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/bpini/

Oborová praxe: volitelný předmět se speciálními podmínkami; v případě zájmu nutno absolvovat ještě před zahájením závěrečného ročníku studia http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/bopx/

 

Třetí ročník bakalářského studia:

Projekt 5: během zimního semestru pokračování práce na projektu 5 při dodržení všech termínů http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/prj5/

Bakalářská práce: během letního semestru vypracování bakalářské práce při dodržení všech termínů a instrukcí uvedených na Courseware http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/bpini/

Obhajoba: příprava na státní závěrečné zkoušky při dodržení všech termínů a instrukcí uvedených na Courseware http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/oinib/, včetně termínu k přihlášce do navazujícího studia

 


 

První ročník navazujícího studia:

Oborový projekt: vypracování vědeckého či výzkumného projektu; termín výběru tématu ve spolupráci s vedoucím a odevzdání žádosti o zápis předmět je dán rozhodnutím vedoucího katedry (typicky první týden v září).
Podrobné instrukce na Courseware: OPSWI pro studenty oboru SWI, OPIPS pro studenty oboru IPS a OPPG pro studenty oboru PG

Výběr tématu diplomové práce: na webových stránkách http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/temata-projektu; termín je dán rozhodnutím vedoucího katedry (typicky v červnu předposledního ročníku studia)
Podrobné informace a termíny na Courseware: http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/dip/

Oborová praxe: volitelný předmět se speciálními podmínkami; v případě zájmu nutno absolvovat ještě před zahájením závěrečného ročníku studia http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/nopx/

 

Druhý ročník navazujícího studia:

Oborový projekt: během zimního semestru pokračování práce na oborovém projektu
Podrobné instrukce na Courseware: OPSWI pro studenty oboru SWI, OPIPS pro studenty oboru IPS a OPPG pro studenty oboru PG

Diplomová práce: během zimního i letního semestru vypracování diplomové práce při dodržení všech termínů a instrukcí uvedených na Courseware http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/dip/

Obhajoba: příprava na státní závěrečné zkoušky při dodržení všech termínů a instrukcí uvedených na Courseware http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kiv/oini/, včetně termínu k přihlášce do doktorského studia