Studenti

Pro lepší orientaci studentů je na stránkách KIV k dispozici mapka areálu budov ZČU na Borech s vyznačením zkratek běžně používaných pro označení učeben / laboratoří / poslucháren / místností.


 

Předměty doporučené pro předzápis do prvního ročníku

Fakulta doporučuje pro předzápis následující předměty podle studovaného oboru:


Přehled a vzájemné souvislosti předmětů týkajících se programování vyučovaných v prvním ročníku

Tento přehled slouží pro rychlou orientaci nastupujících studentů studijního programu Inženýrská informatika a je doplňkem výše uvedených fakultních doporučení

Na Západočeské univerzitě existují tři kategorie předmětů (zkratka KIV označuje Katedru Informatiky a Výpočetní techniky, která dané předměty vyučuje):

 

 

Zpracoval: doc. P. Herout, garant studijního oboru Informatika