Pokyny pro studenty

Akademický rok 2022/2023

Kvalifikační práce - instrukce pro studenty

Veškeré instrukce k vypracování kvalifikačních prací pro studenty jsou umístěny na Courseware u předmětů KIV/BPINI a KIV/DIP, podrobné informace k obhajobám pak u předmětů KIV/OINIB a KIV/OINI.  

 


Akademický rok 2021/2022

Kvalifikační práce - instrukce pro studenty

Veškeré instrukce k vypracování kvalifikačních prací pro studenty jsou umístěny na Courseware u předmětů KIV/BPINIKIV/DIP, podrobné informace k obhajobám pak u předmětů KIV/OINIBKIV/OINI.  

 

Aktualizováno 2022-06-15 14:16:43