Užitečné informace pro studenty KIV

Na této stránce najdou současní studenti programů/oborů vyučovaných na KIV informace užitečné pro studium.

Všeobecné

 • Termíny a pokyny (vyhlášky) pro studenty
 • Informace o možnostech studia v zahraničí včetně aktualit
 • Pro podání požadavku na kontrolu a opravu údaje zaznamenaného ve STAGu je zřízena e-mailová adresa studium@mail.kiv.zcu.cz 
  Na tuto adresu pište, pokud zjistíte nesrovnalost v zápisu výsledku zkoušky. Požadavek je třeba zaslat nejpozději 7. den po zapsání výsledku do databáze
 • Stránky jednotlivých předmětů na Courseware
 • Mapka areálu s vyznačením zkratek budov a jejich částí, učeben, místností
 • Přehled možností studia na stránce pro uchazeče
 • Předpisy, vyhlášky a dokumenty Západočeské univerzity a Fakulty na stránkách FAV
 • Úřední hodiny sekretariátu pro studenty:
  • každý všední den 8:00-9:00 a 13:00-14:00 (v průběhu akademického roku)
  • každý všední den 10:00-11:00 (v průběhu letních prázdnin)
   Upřesnění termínu prázdninového provozu je vždy uvedeno v aktualitách na webu KIV.

Spolupráce s praxí

 • KIV spolupracuje s mnoha průmyslovými partnery. Na této spolupráci se mohou podílet i studenti např.
  • oborová praxe (KIV/BOPX pro bakaláře, KIV/NOPX pro navazující)
   • volitelný předmět se speciálními podmínkami; v případě zájmu nutno absolvovat ještě před zahájením závěrečného ročníku studia
  • externě zadávané kvalifikační práce (podrobnosti viz často kladené otázky k tomuto tématu)

Blížíte se do finiše?

Bakaláři

 • Výběrové předměty PRJ2, PRJ3 nebo PRJ4:
  • jsou vhodné pro nadané studenty
  • zájemci o tyto předměty si nejdříve přečtou pokyny na Courseware
 • Oborová praxe:
  • zájemci o oborovou praxi prosím sledujte veškeré pokyny na Courseware KIV u předmětu BOPX s dostatečným předstihem!
 • Projekt 5:
 • Bakalářská práce:
  • informace a pokyny k vypracování bakalářské práce najdete na Courseware
  • výběr tématu se doporučuje již v průběhu letního semestru předposledního ročníku studia (oficiální termín výběru tématu: září závěrečného ročníku)
  • vypracovává se v průběhu lerního semestru závěrečného ročníku při dodržení všech termínů a instrukcí
 • Obhajoba bakalářské práce:
  • veškeré informace a pokyny k obhajobě bakalářské práce najde na Courseware včetně aktuálních rozpisů komisí u státních závěrečných zkoušek

Diplomanti

 • Oborový projekt:
  • vypracování věděckého či výzkumného projektu
  • termín výběru tématu ve spolupráci s vedoucím a odevzdání žádosti o zápis předmětu je dán rozhodnutím vedoucího katedry
 • Diplomová práce:
 • Obhajoba diplomové práce:
  • veškeré informace a pokyny k obhajobě diplomové práce najde na Courseware včetně aktuálních rozpisů komisí u státních závěrečných zkoušek

Doktorandi

Aktualizováno 2022-05-17 11:54:29