Mohli jste nás vidět

Na různých akcích, kterých se naše katedra aktivně účastnila, se mohou návštěvníci inspirovat, poučit, vyzkoušet si vědu na vlastní kůži a prohlédnout si výtvory našich studentů zblízka.
Přijďte se i vy na podobné akce přesvědčit, že věda nepatří pouze odborníkům do laboratoří, a zábavnou formou rozšířit své obzory poznání.

Pravidelné nebo stále probíhající akce:

Dosud jste nás mohli vidět na následujících proběhlých akcích:

 


Interaktivní pískoviště

Studenti KIV (Petr Altman, Robert Eckstein) vytvořili v rámci projektu interaktivní pískoviště, se kterým slaví úspěch od jeho představení veřejnosti v r. 2011 dodnes na mnoha vědeckých i zábavných akcích. Účastníci mohou vytvořit rukama krajinu podle vlastní fantazie, které počítač díky senzoru Kinect vzápětí pomocí projektoru obarví. Špičky hor tak např. získají barvu bílou, imitující sníh a šedé skály, nižší polohy se zbarví dohněda, údolí a lučiny se zazelenají. Ve vytvořených korytech se pak prohání modrá voda i s imitací vln, z kráterů hor se zase valí vroucí láva. Celou scenérii je možné donekonečna obměňovat, upravovat a přestavovat podle libosti, nebo zvolit některý z dalších programů.

S touto zábavnou hračkou pro děti i dospělé se studenti účastnili mnoha akcí, např. interaktivní výstavy Dny vědy a techniky, projektu Noc vědců, putovního festivalu Back to school a konference MSFest (viz článek). Česká televize o interaktivním pískovišti natočila reportáž, odvysílanou v pořadu Zázraky přírody.  

techmania-interaktivni-zemekoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní zeměkoule v Techmanii

Ing. Jana Varnušková, Ph.D. (roz. Hájková) pracovala v rámci programu NEXLIZ na vývoji programu pro interaktivní projekční plochu ve tvaru Zeměkoule. Všichni návštěvníci Techmanie mohou sledovat několik poutavých filmů; školní výpravy mají příležitost zahrát si interaktivní znalostní soutěž se zeměpisnou tématikou.

Zájemci si mohou přečíst podrobnější článek na stránkách SCICOM nebo shlédnout video.

techmania-interaktivni-zemekoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny vědy a techniky

Katedra informatiky a výpočetní techniky se každoročně účastní interaktivní výstavy Dny vědy a techniky v Plzni. Zájemci mohou navštívit expozice KIV situované v centru Plzně.

Akce je vhodná pro návštěvníky všech věkových kategorií, kteří chtějí vědě nahlédnout pod pokličku a na vlastní kůži poznat, že věda může být zábavná.

Tento jedinečný projekt vznikl spoluprací Západočeské univerzity v Plzni a statutárního města Plzeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd a evropské centrum excelence NTIS ve spolupráci s Techmania Science Center nabízí exkurze pro střední školy, během kterých mají studenti možnost vidět, seznámit se či prozkoumat unikátní laboratoře a systémy v nových prostorech Fakulty aplikovaných věd.

Přijďte se s vaší školou podívat na naši katedru a zkuste si např. změřit mozkovou aktivitu, sednout si do automobilového simulátoru, pomocí mozkových vln si zahrát fotbal či překážkovou dráhu s robotickými koulemi. Dále se můžete seznámit s modelem výpočtu koncentrace glukózy u člověka včetně souvislostí. S kolegy z počítačové grafiky se seznamte s taji i hravými výsledky jejich bádání.


Již proběhlé akce, řazené sestupně:

Projektové dny pro základní školy

V rámci projektů Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky (PVBV) a Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (SPPVaV) navštívili zástupci naší katedry několik základních škol v Plzni a v Plzeňském kraji i ze vzdálenějších koutů naší vlasti. Na akci byly obvykle pozvané děti z několika tříd a mohly se atraktivním způsobem seznámit s vědou v oblastech aktivní mozek a jeho trénink, biopotenciály a kosterně-svalový model člověka. V první části si mohly aktivně si vyzkoušet např. měření reakční doby, mozkové aktivity a dalších bio-signálů, ovládání her a dalších zařízení myšlenkou či různými moderními technologiemi nebo třeba potrénovat mozek. Ve druhé části mohly vědecky i formou her prozkoumat kosterně svalový model v elektronické formě i v reálné podobě a seznámit se tak blíže se stavbou lidského těla. Poslední projekt věnovaný této tématice skončil v červnu 2015.

Výzkum KIV na StartupYard Demo Day

Dva výzkumné týmy z naší katedry se probojovaly na Demo Day akcelerátor StartupYard. Na setkání představili svoje nápady nejen před ostatními startup projekty z celé Evropy, ale především před mentory z řad špiček ve svém oboru a potenciálními budoucími obchodními partnery.

Své vědecké úspěchy odprezentovaly týmy NLP – SentiSquare, zabývající se sentimentem v sociálních sítích a ReliSa – VerifiQua, jejichž výsledky ocení zejména programátoři v Javě.

StartupYard Day 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fotografie (c) Magdalena Rząd, netocratic.com)

Hologramy v muzeu, na festivalu a v galerii

Ing. Petr Lobaz představil veřejnosti krásu hologramů a odhalil jejich tajemství hned na několika akcích.

V sobotu 27. dubna 2013 od 13.30 se konala přednáška pro vážné zájemce a profesionály v rámci 3D Film Festivalu.  Přednášející představil princip holografie, popsal použití klasické holografie pro 3D, předložil porovnání holografie se současnými 3D technologiemi, přiblížil současný stav digitální holografie a holografických 3D displejů, a aplikacích holografie, které mají ke 3D nejblíže. Součástí přednášky byly ukázky videí i reálných hologramů.

Další akce byla naopak vhodná pro širokou veřejnost: V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích si mohli návštěvníci prohlédnout hologramy na výstavě "Kouzlo? Ne. Holografie" od 9.5. až do konce června 2013. Ti zvídavější si mohli poslechnout i přednášku v rámci slavnostní vernisáže nebo využít edukačního programu pro školy.
Výstava přiblížila tvorbu hologramů, jejich využití v běžném životě, technické praxi i ve světě umění. Kromě hologramů bylo k dispozici ještě interaktivní pískoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O půvabu hologramů se doslechli i studenti z ateliéru nových médií Fakulty umění a designu ZČU. Ti přišli s nápadem využít hologram pro svou chystanou výstavu jako netradiční médium jak pro šperk, tak pro uměleckou tvorbu obecně. Klasické optické hologramy vyrobil z dodaných podkladů Ing. Petr Lobaz, o koncepci výstavy se pak postarala BcA. Eliška Lhotská. Výstava nazvaná stručně "Hologram" byla k vidění v galerii Září (Heřmanova 33, Praha 7) od 6.5. do 30.5.2014. Kromě samotné expozice pak v galerii proběhla přednáška věnovaná principům holografie a jejímu využití v umění.

prednaska-hologramy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Zaměstnanci a doktorandi ze Západočeské univerzity v Plzni prezentovali v listopadu roku 2014 naši univerzitu na informačním stánku v rámci tradičního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus®. Zde mohli  účastníci nejen získat informace o studiu, ale zároveň měli možnost vyzkoušet si výsledky vědeckého bádaní v praxi zábavnou formou.

Veletrh každoročně navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. 

 Filmový festival Finále Plzeň

Ve dnech 22.-28.4.2012 proběhl v Plzni 25. ročník festivalu českých filmů Finále. V doprovodném programu vystoupil s přednáškou "Jak se dělá 3D" člen Katedry informatiky a výpočetní techniky Ing. Petr Lobaz. Samotná přednáška seznámila posluchače jak s historií 3D filmů v kontextu historie celé kinematografie, tak s technologiemi, které se v současnosti pro 3D nejčastěji používají a které se možná používat budou. Posluchači si rovněž z přednášky odnesli návod, jak si nízkorozpočtové 3D kino sestavit svépomocí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 2022-05-23 10:52:16