Katedra

Oddělení a centra

Struktura katedry


Centrum počítačové grafiky a vizualizací

Skala Václav, Prof. Ing., CSc. - Vedoucí oddělení

Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Lobaz Petr, Ing., Ph.D.
Maňák Martin, Mgr., Ph.D.
Vaněček Petr, Ing., Ph.D.
Váša Libor, Doc. Ing., Ph.D.