O katedře

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) byla založena v roce 1988 a navazuje svojí historií na počátky výuky informatiky v bývalém Československu na konci šedesátých let dvacátého století.

V současné době zajišťuje výuku v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Dále má akreditaci i k provádění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Výzkumná činnost katedry je soustředěná do oblastí Medicínská informatika, Výpočetní technika a počítačové sítě, Počítačová grafika a vizualizace dat, Zpracování přirozeného jazyka, dolování dat a Softwarové inženýrství a spolehlivost. Pracovníci a doktorandi katedry se podílí na projektech základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku. Katedra také pořádá konference na národní i mezinárodní úrovni.

Dále aktivně spolupracuje s vysokými školami v ČR i v zahraničí v rámci výzkumných i pedagogických aktivit, díky programu Erasmus umožňuje studijní výměnné pobyty v zahraničí. Katedra má pravidelné kontakty s významnými průmyslovými partnery z ČR i zahraničí, s vybranými těsněji spolupracuje v rámci Platformy informačních technologií.

 

Sekce pro informační technologie

Společně s výzkumným programem P2: Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního pracoviště výzkumu a vývoje NTIS – Nové technologie pro informační společnost tvoří katedra Sekci pro informační technologie.

 

Historie Katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV) v datech

 

Soubory ke stažení

Aktualizováno 2022-05-23 10:35:46