Všechny aktuality

Best Student Paper Award

Gratulujeme k úspěchu na grafické konferenci GRAPP 2023, kde článek "Local Reflectional Symmetry Detection in Point Clouds Using a Simple PCA-Based Shape Descriptor", jehož autory jsou Lukáš Hruda, Ivana Kolingerová a David Podgorelec získal ocenění "Best Student Paper Award". Seznam dosažených studentských úspěchů najdete na webu katedry.

Dne 2023-03-02 přidal/a majdisz

Třetí místo v soutěži IT Spy

Náš absolvent Ing. Jan Pašek uspěl se svojí diplomovou prací "Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce" a získal 3. místo v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Gratulujeme jemu i vedoucímu práce (Ing. Miloslavu Konopíkovi, Ph.D.).

Dne 2022-11-24 přidal/a majdisz

Mimořádná stipendia a úspěchy studentů

Z dnešního slavnostního předávání mimořádných stipendií si ocenění odneslo hned několik našich studentů či absolventů, konkrétně:

Náš absolvent Jan Pelikán získal Stipendium hejtmana Plzeňského kraje za bakalářskou práci Prototyp klientské aplikace pro komunitní překlad textů z kulturních institucí, která by měla být v budoucnu využívaná v Plzeňském kraji.

Student Jan Pašek obdržel Stipendium primátora města Plzně za kvalitně zpracovanou diplomovou práci, jejíž návazná publikace se připravuje na mezinárodní recenzovanou konferenci.

Stipendium primátora města Plzně obrdžela i absolventka Lucie Tauchenová za kvalitní zpracování diplomové práce, jejíž výsledky jsou uplatnitelné ve společnosti se sídlem v Plzni, která má významné zahraniční zákazníky.

Student Tomáš Linhart získal Mimořádné stipendium rektora ZČU za velmi nadprůměrnou bakalářskou práci, která má potenciál pro volnočasové aktivity s prvky produkčního výsledku.

A konečně Matěj Rampula získal Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy, které si zasloužil díky vynikající reprezentaci ČR ve sportovní střelbě z pistole.

Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Dne 2022-10-11 přidal/a majdisz

Zemřel doc. Ing. Josef Bokr, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. června 2022 nás bohužel navždy opustil náš kolega doc. Ing. Josef Bokr, CScKdo jste jej znal, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

 

Dne 2022-07-04 přidal/a majdisz

Studentská vědecká konference 2022

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se na FAV uskutečnila Studentská vědecká konference, kde naši studenti úspěšně reprezentovali katedru:

  • 3. místo v kategorii Ph.D. - informatika, kybernetika obsadil doktorand Josef Baloun s příspěvkem "Historical Map Toponym Extraction for Efficient Information Retrieval"
  • 2. místo v kategorii Magisterské studium obsadil student Jakub Frank s příspěvkem "Aplikace pro rehabilitaci paže ve virtuální realitě"
  • 3. místo v kategorii Bakalářské studium obsadila studentka Aneta Koldovská s příspěvkem "Analyzátor VPN komunikace"

Mimoto byly udíleny i ceny sponzorů konference, kde si naši studenti vedli následovně:

  • V soutěži o "Práce s největším přínosem pro business podle Eurosoftware" se na prvních třech místech umístili: Milan Hotovec, Dominik Jež a Josef Baloun
  • Firma Unicorn Systems vybrala jako autorku nejlepšího příspěvku z jejich perspektivy studentku Anetu Koldovskou

Všem oceněným studentům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Shrnutí průběhu celé konference je k dispozici zde.

Dne 2022-06-13 přidal/a majdisz

Jiří Martínek ve finále soutěže Fourierova cena

30. května 2022 se v Praze na ČVUT konalo finále soutěže cena Josepha Fouriera 2022 o nejlepší studentskou výzkumnou práci z oblasti počítačových věd. Západočeskou univerzitu reprezentoval Ing. Jiří Martínek ze skupiny Zpracování přirozeného jazyka na Katedře informatiky a výpočetní techniky. 

Dne 2022-06-06 přidal/a majdisz

Máme akreditováno!

Všechny tři nově připravené programy navazujícího studia dostaly zelenou. Od akademického roku 2022/2023 tudíž přijímáme do programů:
  • Distribuované výpočetní systémy, který je členěn na specializace Distribuované systémy a Počítačový hardware
  • Informatika a její specializace, který je dělen na Medicínskou informatiku, Počítačovou grafiku a Zpracování přirozeného jazyka
  • Softwarové a informační systémy, ve kterém si své konkrétní zaměření studenti utváří sami na základě vybraných okruhů povinně volitelných předmětů
Všechny nové programy budou zájemcům o studium představeny na besedě pořádané 11. 5. 2022.

Dne 2022-05-06 přidal/a majdisz

konference CZECH DIGITAL MEDICINE SUMMIT 2022

11.4.2022 se v Pražském IKEMu konala konference CZECH DIGITAL MEDICINE SUMMIT 2022, kde byly prezentovány výsledky projektu Aplikace "Výzkum a vývoj společnosti ICZ a.s. v oblasti využití umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace", ve kterém výzkumníci skupiny NLP pod vedením Pavla Krále ve spolupráci s firmou ICZ řeší automatickém kódování diagnóz, léčiv, výkonů a materiálů na základě zdravotnické dokumentace v podobě nestrukturovaného textu.

Konference byla podpořena ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA, EBIR, ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou Langšádlovou a místopředsedou vlády pro digitalizaci PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D.

Záznam z konference je k dispozici on-line. Projekt Aplikace prezentují Michal Bušek a Pavel Král na začátku druhé části technické sekce.

Dne 2022-04-20 přidal/a majdisz

Finále soutěže PilsProg

V sobotu 26.3.2022 proběhne finále soutěže v programování pro středoškoláky PilsProg. Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami. 

Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2022-03-14 přidal/a majdisz

Projekt TAČR slaví úspěch

Katedra informatiky a výpočetní techniky pod vedením doc. Ing. Pavla Krále, Ph.D. a ve spolupráci s dalšími pracovišti (např. Gepro s.r.o. Praha) excelovala v souvislosti s nedávno dokončeným projektem TAČR. Výsledné řešení projektu (TIROCUZK918), který probíhal od 1. 2. 2020 do 31.10. 2021, bylo předáno koncovému uživateli Zeměměřickému úřadu v Praze. Projekt spočíval ve vývoji technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software. Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že kolegové  splnili smluvně požadované výsledky na 100%.

Dne 2021-12-14 přidal/a mkucova

Česko-slovenské kolo CTU Open soutěže ICPC

V pátek a sobotu 26. a 27. listopadu 2021 se uskuteční další ročník česko-slovenského kola týmové programátorské soutěže ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/icpc.

Dne 2021-11-16 přidal/a majdisz

Cloudflight Coding Constest

V pátek 5. listopadu bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat programátorská soutěž Cloudflight Coding Contest. Soutěžní týmy řeší v rámci jednoho příběhu několik programátorských výzev gradující obtížnosti. Soutěž probíhá najednou v 13 zemích po celém světě.

Registrace: https://register.codingcontest.org/listing/16-2021-11-05

Dne 2021-11-01 přidal/a majdisz

GRIFO 2021

Ve dnech 21. a 22. října pořádala Fakulta aplikovaných věd ve spolupráci s Platformou informačních technologií, z.s., tradiční setkání fakult českých a slovenských technických univerzit se zaměřením v oblasti informatiky a informačních technologií, GRIFO. Celá akce, sloužící zejména ke vzájemné výměně zkušeností ze všech oblastí života fakult, se uskutečnila v hotelu Vienna House Easy Pilsen a součástí byl i večerní společenský program v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj.

Více informací naleznete pod odkazem.

Dne 2021-10-29 přidal/a mkucova

Zrušení úředních hodin sekretariátu 21. - 22. 10. 2021

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 po celý den a v pátek 22. 10. 2021 odpoledne budou zrušeny úřední hodiny sekretariátu. V případě potřeby využijte páteční dopolední úřední hodiny 8:00 - 9:00, nebo jiné dny.

Dne 2021-10-18 přidal/a mkucova

Mimořádná stipendia a úspěchy studentů

Z dnešního slavnostního předávání mimořádných stipendií si ocenění odneslo hned několik našich studentů či absolventů, konkrétně:

Naše studentka Adéla Mikešová získala Stipendium hejtmanky Plzeňského kraje za nadprůměrnou bakalářskou práci zabývající se analýzou možností tvorby generického průvodce po kulturních památkách.

Náš absolvent Martin Šebela obdržel Stipendium primátora města Plzně za kvalitně zpracovanou diplomovou práci na velice aktuální téma ochrana před napadením počítačové sítě organizace.

A konečně Matěj Rampula získal Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy, které si zasloužil díky vynikající reprezentaci ČR ve sportovní střelbě z pistole.

Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Dne 2021-10-06 přidal/a mkucova

Úřední hodiny sekretriátu

Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny na každý všední den v rozmezí 8:00 - 9:00 a 13:00 - 14:00.

Dne 2021-09-22 přidal/a mkucova

Aktualizováno 2022-05-31 12:47:57