Všechny aktuality

Máme akreditováno!


Všechny tři nově připravené programy navazujícího studia dostaly zelenou.Od akademického roku 2022/2023 tudíž přijímáme do programů:- Distribuované výpočetní systémy, který je členěn na specializace Distribuované systémy a Počítačový hardware
- Informatika a její specializace, který je dělen na Medicínskou informatiku, Počítačovou grafiku a Zpracování přirozeného jazyka
- Softwarové a informační systémy, ve kterém si své konkrétní zaměření studenti utváří sami na základě vybraných okruhů povinně volitelných předmětůVšechny nové programy budou zájemcům o studium představeny na besedě pořádané 11. 5. 2022.

Dne 2022-05-06 přidal majdisz

konference CZECH DIGITAL MEDICINE SUMMIT 2022

11.4.2022 se v Pražském IKEMu konala konference CZECH DIGITAL MEDICINE SUMMIT 2022, kde byly prezentovány výsledky projektu Aplikace "Výzkum a vývoj společnosti ICZ a.s. v oblasti využití umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace", ve kterém výzkumníci skupiny NLP pod vedením Pavla Krále ve spolupráci s firmou ICZ řeší automatickém kódování diagnóz, léčiv, výkonů a materiálů na základě zdravotnické dokumentace v podobě nestrukturovaného textu.


Konference byla podpořena ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA, EBIR, ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou Langšádlovou a místopředsedou vlády pro digitalizaci PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D.


Záznam z konference je k dispozici on-line. Projekt Aplikace prezentují Michal Bušek a Pavel Král na začátku druhé části technické sekce.


 

Dne 2022-04-20 přidal majdisz

Finále soutěže PilsProg

V sobotu 26.3.2022 proběhne finále soutěže v programování pro středoškoláky PilsProg. Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami. 


Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2022-03-14 přidal majdisz

Projekt TAČR slaví úspěch

Katedra informatiky a výpočetní techniky pod vedením doc. Ing. Pavla Krále, Ph.D. a ve spolupráci s dalšími pracovišti (např. Gepro s.r.o. Praha) excelovala v souvislosti s nedávno dokončeným projektem TAČR. Výsledné řešení projektu (TIROCUZK918), který probíhal od 1. 2. 2020 do 31.10. 2021, bylo předáno koncovému uživateli Zeměměřickému úřadu v Praze. Projekt spočíval ve vývoji technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software. Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že kolegové  splnili smluvně požadované výsledky na 100%.

Dne 2021-12-14 přidal mkucova

Česko-slovenské kolo CTU Open soutěže ICPC

V pátek a sobotu 26. a 27. listopadu 2021 se uskuteční další ročník česko-slovenského kola týmové programátorské soutěže ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/icpc.

Dne 2021-11-16 přidal majdisz

Cloudflight Coding Constest

V pátek 5. listopadu bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat programátorská soutěž Cloudflight Coding Contest. Soutěžní týmy řeší v rámci jednoho příběhu několik programátorských výzev gradující obtížnosti. Soutěž probíhá najednou v 13 zemích po celém světě.


Registrace: https://register.codingcontest.org/listing/16-2021-11-05

Dne 2021-11-01 přidal majdisz

GRIFO 2021

Ve dnech 21. a 22. října pořádala Fakulta aplikovaných věd ve spolupráci s Platformou informačních technologií, z.s., tradiční setkání fakult českých a slovenských technických univerzit se zaměřením v oblasti informatiky a informačních technologií, GRIFO. Celá akce, sloužící zejména ke vzájemné výměně zkušeností ze všech oblastí života fakult, se uskutečnila v hotelu Vienna House Easy Pilsen a součástí byl i večerní společenský program v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj.


Více informací naleznete pod odkazem.

Dne 2021-10-29 přidal mkucova

Zrušení úředních hodin sekretariátu 21. - 22. 10. 2021

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 po celý den a v pátek 22. 10. 2021 odpoledne budou zrušeny úřední hodiny sekretariátu. V případě potřeby využijte páteční dopolední úřední hodiny 8:00 - 9:00, nebo jiné dny.

Dne 2021-10-18 přidal mkucova

Mimořádná stipendia a úspěchy studentů

Z dnešního slavnostního předávání mimořádných stipendií si ocenění odneslo hned několik našich studentů či absolventů, konkrétně:


Naše studentka Adéla Mikešová získala Stipendium hejtmanky Plzeňského kraje za nadprůměrnou bakalářskou práci zabývající se analýzou možností tvorby generického průvodce po kulturních památkách.


Náš absolvent Martin Šebela obdržel Stipendium primátora města Plzně za kvalitně zpracovanou diplomovou práci na velice aktuální téma ochrana před napadením počítačové sítě organizace.


A konečně Matěj Rampula získal Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy, které si zasloužil díky vynikající reprezentaci ČR ve sportovní střelbě z pistole.


Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Dne 2021-10-06 přidal mkucova

Úřední hodiny sekretriátu

Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny na každý všední den v rozmezí 8:00 - 9:00 a 13:00 - 14:00.

Dne 2021-09-22 přidal mkucova

14. 9. 2021 - sekretariát uzavřen

Dne 14. 9. 2021 bude sekretariát KIV po celý den uzavřen. V případě potřeby napište e-mail, od 15. 9. 2021 bude sekretariát opět v provozu.

Dne 2021-09-14 přidal mkucova

Prázdninový provoz sekretariátu

V období prázdninového provozu, tedy od 28. 6. do 20. 8. 2021, jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na každý všední den, a to od 10:00 do 11:00.

Dne 2021-06-24 přidal mkucova

Studentská vědecká konference

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se na FAV uskutečnila Studentská vědecká konference, kde naši studenti velice dobře reprezentovali katedru. Kromě pěkného umístění v jednotlivých sekcích si odnesli i některé ceny sponzorů. Všem oceněným studentům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Celá výsledková listina včetně cen sponzorů je k dispozici na: http://svk.fav.zcu.cz/index.php?language=cz&page=results

Dne 2021-06-14 přidal mkucova

Cena Czechitas

Cenu Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT získala naše studentka Zuzana Káčereková s prací na téma "Rekonstrukce 3D povrchu z hloubkových dat se zohledněním prázdného prostoru". Vedoucím práce byl doc. Libor Váša. Gratulujeme!

Dne 2021-06-11 přidal majdisz

Závěrečný workshop k prezentaci výsledků projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů"

Na workshopu budou mimo jiné představeny výsledky automatického zpracování tištěných i rukopisných historických dokumentů dosažené v rámci výzkumu skupiny NLP. Bližší informace viz stránky portálu Porta Fontium.


url: https://www.portafontium.eu/article/workshop-vysledky-projektu-2021

Dne 2021-06-10 přidal mkucova

Final workshop to present the results of the project "Modern Access to Historical Sources"

The workshop will present, among others, the results of automatic processing of printed and handwritten historical documents achieved in the research of the NLP group.  For more information, please see the Porta Fontium web pages.


url: https://www.portafontium.eu/article/workshop-vysledky-projektu-2021


 

Dne 2021-06-10 přidal mkucova

Finále soutěže PilsProg

V sobotu 27.3.2021 proběhne finále soutěže PilsProg. Z důvodu epidemiologické situace bude i v letošním roce finálové kolo probíhat online v čase od 9:00 do 13:00. Více na stránkách soutěže.

Dne 2021-03-18 přidal majdisz

Soutěž PilsProg

Jak je již každoroční tradicí, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Kvalifikace bude zahájena 14. ledna a poběží  do 10. března 2021. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2021-01-04 přidal majdisz

František Pártl ve finále IT SPY

S radostí oznamujeme, že diplomová práce našeho absolventa Františka Pártla "Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele", vedená doktorem Ekšteinem, postoupila do finále soutěže IT SPY jako jedna z deseti prací (vybíralo se z více než 1400 diplomových prací). Hlasovat pro svého favorita můžete zde. Finále se bude konat v úterý 15.12.2020.

Dne 2020-12-03 přidal majdisz

Omezený provoz sekretariátu

Od pondělí 12.10.2020 do odvolání bude provoz sekretariátu omezen na dobu 7:00-14:00. Úřední hodiny pro studenty jsou zrušeny. V případě potřeby kontaktujte sekretariát prostřednictvím e-mailu cse@kiv.zcu.cz

Dne 2020-10-12 přidal mkucova

Prázdninový provoz sekretariátu

V období prázdninového provozu, tedy od 29. 6. do 21. 8. 2020, jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na každý všední den, a to od 10:00 do 11:00.

Dne 2020-06-25 přidal mkucova

Finále soutěže o Cenu Josepha Fouriera

Ve středu 27.5.2020 se konalo on-line finále soutěže o Cenu Josepha Fouriera za nejlepší výzkumné práce z oblasti počítačových věd, kterou pravidelně pořádá Francouzské velvyslanectví a společnost Atos. Cílem je ocenit studenty, kteří svými poznatky významně přispěli do oblasti informatiky a informačních technologií. Celkem se finále zúčastnilo 11 studentů a Západočeskou univerzitu zde reprezentoval Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D. ze skupiny NLP na Katedře informatiky a výpočetní techniky.

Dne 2020-06-01 přidal mkucova

Finále soutěže PilsProg

Vzhledem k nejisté době trvání opatření proti šíření viru COVID-19 proběhne finále soutěže PilsProg v původním termínu, tj. v sobotu 4.4.2020. Finálové kolo však bude probíhat online v čase od 9:00 do 13:00. Předání cen a diplomů soutěžícím proběhne odděleně, přičemž forma bude určena dle vývoje situace. Více na stránkách soutěže.

Dne 2020-03-24 přidal majdisz

Erasmus+ 2020/2021

Bylo vyhlášeno výběrové řízení do programu Erasmus+ na pobyty v zahraničí v roce 2020/2021. Termín podávání přihlášek je 12. únor 2020 (12:00). Přihlášky se vyplňují výhradně elektronicky přes portál (Moje studium -> ECTS výjezdy) a další informace je možné získat u doc. Fialy (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2020-01-29 přidal dalfia

Soutěž PilsProg

Jak je již každoroční tradicí, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Kvalifikace byla zahájena a probíhá v období od 16. ledna  do 11. března 2020. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2020-01-17 přidal mkucova

Výsledky soutěže PilsProg Lite

Vítězem letošního ročníku soutěže PilsProg Lite, která je určena pro začínající programátory, se stal Michal Kodad, který úspěšně vyřešil všech 9 úloh. Gratulujeme!

Dne 2019-12-19 přidal majdisz

Zrušení odpoledních ÚH sekretariátu dne 19.12.2019

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 budou zrušeny odpolední úřední hodiny sekretariátu (14:00 - 15:00), v případě potřeby využijte dopolední úřední hodiny, tj. 8:00 - 9:00.

Dne 2019-12-18 přidal mkucova

Změna úředních hodin sekretariátu

V pátek 6. 12. 2019 budou zrušeny odpolední úřední hodiny sekretariátu (14:00 - 15:00), v případě potřeby využijte dopolední úřední hodiny, tj. 8:00 - 9:00.

Dne 2019-12-05 přidal mkucova

Programátorská soutěž Catalyst Coding Contest

V pátek 8. listopadu bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat programátorská soutěž Catalyst Coding Contest. Soutěžní týmy řeší v rámci jednoho příběhu celkem sedm programátorských výzev gradující obtížnosti. Soutěž probíhá najednou v 16 zemích po celém světě.


Více informací zde:  https://codingcontest.org

Dne 2019-10-23 přidal mkucova

Dodatečně na Erasmus v létě 2020

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2019/2020. Termínem je 14. říjen 2019 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2019-09-13 přidal dalfia

FreeMovers LS 2020

Do 14. října 2019 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do předkola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers (na rozdíl od Erasmu i do mimoevropských zemí) na letní semestr akademického roku 2019/2020. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2019-09-13 přidal dalfia

Prázdninový provoz sekretariátu

V období prázdninového provozu, tedy od 1. 7. do 23. 8. 2019, jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na každý všední den, a to od 10:00 do 11:00.

Dne 2019-06-27 přidal mkucova

Cena děkana FAV za nejlepší kvalifikační práci

Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu našim studentům, Bc. Zdeňku Častorálovi a Ing. Martinu Červenkovi, kteří v červnu úspěšně obhájili své kvalifikační práce a následně obdrželi díky skvělým výsledkům během celého studia a díky nadstandardní kvalifikační práci Cenu děkana FAV. Studentům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalším studiu.

Dne 2019-06-27 přidal mkucova

Cena CCA Group

Cenu CCA Group za nejlepší diplomovou práci získal v letošním roce Tomáš Šimandl s prací na téma Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení

Dne 2019-06-20 přidal majdisz

Mezinárodní konference o počítačové grafice se v Plzni koná už 27 let

Mezinárodní odborná konference o počítačové grafice, vizualizaci dat a počítačovém vidění WSCG 2019 se po roce (28. - 30. 5. 2019)opět konala v Plzni a svedla dohromady výzkumné pracovníky a Ph.D. studenty z celého světa. Podrobnější informace je možné získat zde: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2208

Dne 2019-06-07 přidal mkucova

Finále soutěže PilsProg

Dne 6.4. se bude na katedře konat finále soutěže v programování pro středoškoláky PilsProg. Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami. 


Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2019-04-05 přidal majdisz

Catalysts Coding Contest

V pátek 22. března 2019 se na katedře koná Catalysts Coding Contest. Zúčastnit se mohou jednotlivci či týmy (maximálně tříčlenné). Podrobnější informace zde.

Dne 2019-03-13 přidal majdisz

Best Student Paper Award

Gratulujeme k úspěchu na grafické konferenci GRAPP 2019, kde článek Věry Skorkovské, Ivany Kolingerové a Petra Vaněčka "A Unified Curvature-driven Approach for Weathering and Hydraulic Erosion Simulation on Triangular Meshes" získal ocenění "Best Student Paper Award". Seznam dosažených studentských úspěchů najdete na webu katedry.

Dne 2019-02-28 přidal majdisz

6. 2. - Zrušení úředních hodin sekretariátu

Ve středu 6. 2. budou zrušeny úřední hodiny sekretariátu KIV. Ve čtvrtek 7. 2. již bude sekretariát k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Dne 2019-02-05 přidal mkucova

FreeMovers 2019

Do 13. února 2019 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do 1. kola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers na rok 2019. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2019-01-16 přidal dalfia

Soutěž PilsProg

jak je již každoroční tradicí, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Registrace bude zahájena 17.1.2019, kvalifikace probíhá v období od 17. ledna  do 13. března 2019. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2019-01-15 přidal mkucova

Druhé místo v soutěži IT SPY

Náš absolvent Ing. Lukáš Hruda uspěl se svojí diplomovou prací "Hledání symetrie v geometrických modelech" a získal 2. místo v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Gratulujeme jemu i jeho vedoucí (prof. Kolingerové).

Dne 2018-12-07 přidal majdisz

Erasmus+ 2019/2020

Bylo vyhlášeno výběrové řízení do programu Erasmus+ na pobyty v zahraničí v roce 2019/2020. Termín podávání přihlášek je 13. únor 2019 (12:00). Další informace je možné získat u doc. Fialy (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2018-12-06 přidal dalfia

Změna úředních hodin sekretariátu KIV

V Pá 16.11. dojde z důvodu nemoci k úplnému zrušení úředních hodin sekretariátu KIV. V Po 19.11. pak budou ze stejného důvodu zrušeny dopolední úřední hodiny. Omlouváme se za nepříjemnosti. 

Dne 2018-11-16 přidal madostal

Účast ve finále soutěže IT SPY

S radostí oznamujeme, že diplomová práce našeho absolventa Lukáše Hrudy "Hledání symetrie v geometrických modelech" vzniklá pod vedením prof. Kolingerové postoupila do finále soutěže IT SPY jako jedna z devíti prací (vybíralo se z více než 1800 diplomových prací). Hlasovat pro svého favorita můžete zde. Finále se bude konat ve čtvrtek 6.12.2018 v Praze.

Dne 2018-11-13 přidal majdisz

Přednášky odborníků z TU Košice

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 10:00 budou mít v UN.309 přednášky odborníci z TU Košice: František Babič (Podpora medicínskej diagnostiky pomocou dátovej analytiky), Martin Sarnovský (Platforma pre spracovanie a analýzu veľkých dát pre tvorbu prediktívnych modelov v oblasti procesného priemyslu) a Peter Bednár (Zjednotená architektúra hlbokých neurónových sietí pre spracovanie prirodzeného jazyka). Všichni jsou srdečně zváni! 

Dne 2018-11-08 přidal dalfia

Diskuzní workshop - Archivní rešerše v 21. století

Dne 8. - 9. 11. Katedra informatiky a výpočetní techniky spolupořádá v Klášteře Teplá diskuzní workshop související mimo jiné i s propojením nových informačních technologií a prací historiků.


Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu:
http://www.portafontium.eu/article/workshop-archivni-reserse-v-21-stoleti?language=cs


 

Dne 2018-11-02 přidal mkucova

Změna úředních hodin sekretariátu 7. 11. 2018

Ve středu 7. 11. nebudou dopolední úřední hodiny sekretariátu (8:00-9:00). Sekretariát bude k dispozici pouze v odpoledních úředních hodinách, a to od 14:00 do 15:00

Dne 2018-11-01 přidal mkucova

Soutěž Pilsprog Lite

Nově pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky soutěž pro začínají programátory (studenty středních škol), která má tři kola. Registrace je zahájena od 1.11.2018. První kolo bude probíhat v období od 13. listopadu do 19. listopadu 2018. Další termíny a podrobnější informace lze získat na stránkách PilsProg.

Dne 2018-11-01 přidal majdisz

Soutěž Space Application Hackathon

Dne 9. - 10. listopadu 2018 se v prostorech pražského IBM koná technologická soutěž zaměřená na 4 hlavní kategorie: 1. dálkový průzkum Země, 2. navigace, 3. SpaceTech (zejména drony a VR) a 4. využití technologie blockchain. Výherci získají hodnotné ceny, zajímavé zážitky a zkušenosti - Space Hackaton.


Více informací, včetně registrace naleznete zde <http://www.czechspaceyear.com/hackathon/>.


 

Dne 2018-10-29 přidal mkucova

Dodatečně na Erasmus v létě 2019

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2018/2019. Termínem je 10. říjen 2018 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2018-09-20 přidal dalfia

FreeMovers LS 2019

Do 10. října 2018 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do předkola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers (oproti Erasmu do mimoevropských zemí) na letní semestr akademického roku 2018/2019. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2018-09-20 přidal dalfia

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 19. a 20. října 2018se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2018-09-20 přidal majdisz

Změna úředních hodin sekretariátu 8. 8. 2018

Ve středu 8. 8. budou úřední hodiny sekretariátu posunuty na dřívější čas, a to od 9:00 do 10:00.

Dne 2018-08-06 přidal mkucova

Týden letní informatiky pro dívky (TyLIDi) zrušen

Vzhledem k nízkému počtu zaslaných přihlášek jsme se rozhodli letošní ročník prázdninového soustředění TyLIDi zrušit. Přejeme všem našim příznivcům krásné prázdniny a těšíme se na setkání na jiných fakultních akcích.

Dne 2018-07-12 přidal majdisz

Prázdninový provoz sekretariátu

V období prázdninového provozu, tedy od 2. 7. do 24. 8. 2018, jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na každý všední den, a to od 10:00 do 11:00.

Dne 2018-06-25 přidal mkucova

Dodatečně na FreeMovers

Do 19. června 2018 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do dodatečného výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers na rok 2018. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2018-05-22 přidal dalfia

Výsledky 11. ročníku soutěže PilsProg

V sobotu 24. 3. se uskutečnilo studentské klání v programátorské soutěži středoškoláků PilsProg. Z kvalifikačního kola se do finálového souboje probojovalo devět soutěžících. Napínavý průběh sliboval drama až do konce. Vítězný úspěch pak slavila studentka Lenka, jež se tak stala historicky první ženskou vítězkou soutěže PilsProg. Více informací o průběhu a výsledcích můžete nalézt pod odkazem.

Dne 2018-03-27 přidal mkucova

Finále soutěže PilsProg

Dne 24.3. se bude na katedře konat finále soutěže v programování pro středoškoláky PilsProg. Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami. 


Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2018-03-19 přidal majdisz

Dodatečně na Erasmus

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019. Termínem je 5. duben 2018 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2018-03-14 přidal dalfia

Týden letní informatiky pro dívky (TyLIDi)

Ve dnech 27.8. – 31.8.2017 bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat prázdninové motivační soustředění pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol, jehož hlavním tématem bude neuroinformatika a související disciplíny. Podrobnosti o letošním ročníků jsou k nalezení na stránkách TyLIDi. Registrovat se můžete zde.

Dne 2018-03-01 přidal majdisz

Catalysts Coding Contest

V pátek 27. dubna 2018 se koná Catalysts Coding Contest, kterou bude poprvé hostit i naše katedra. Zúčastnit se mohou jednotlivci či týmy (maximálně tříčlenné). Podrobnější informace zde. Registrace na https://codingcontest.catalysts.cc/.

Dne 2018-02-20 přidal majdisz

Den otevřených dveří

Ve středu 24.1.2018 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky a výpočetní techniky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit.

Dne 2018-01-15 přidal mkucova

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Registrace bude zahájena 19.1.2017, kvalifikace probíhá v období od 25. ledna  do 23. února 2017. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2018-01-15 přidal mkucova

Erasmus+ 2018/2019

Bylo vyhlášeno výběrové řízení do programu Erasmus+ na pobyty v zahraničí v roce 2018/2019. Termín podávání přihlášek je 13. únor 2018 (12:00). Další informace je možné získat u doc. Fialy (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2017-11-29 přidal dalfia

Data a znalosti 2017

5. a 6. října 2017 se uskuteční v plzeňském hotelu Angelo česko-slovenská konference Data a znalosti 2017, kterou organizuje katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Dne 2017-10-03 přidal majdisz

Soutěž Capture the Flag

Studentská soutěž Capture the Flag zaměřená na počítačovou bezpečnost se bude konat již 13.10.2017 (kvalifikační kolo online). Pokud Vás tato problematika zajímá, určitě se neváhejte zúčastnit. Více info a registrace.

Dne 2017-10-03 přidal madostal

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 27. a 28. října 2017 se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2017-09-19 přidal majdisz

Dodatečně na Erasmus v létě 2018

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018. Termínem je 11. říjen 2017 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2017-09-08 přidal dalfia

TSD 2017

Od 27. do 31. srpna se bude v Praze konat konference TSD 2017, kterou organizuje katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni společně s kolegy z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Dne 2017-08-25 přidal majdisz

Konec prázdninového provozu

Dnešním dnem končí prázdninový provoz sekretariátu. Od 21.8.2017 jsou úřední hodiny pro studenty stanoveny standardně od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 15:00 hodin (každý všední den).

Dne 2017-08-21 přidal kalasovh

Software vyvinutý pro ZZSPk

Studenti z naší katedry pod vedením Ing. Kamila Ekšteina, Ph.D. vyvinuli pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje software PETER, který pomáhá zachraňovat lidské životy. Pořad o této spolupráci si můžete poslechnout v archivu ČRo Plzeň.

Dne 2017-07-14 přidal majdisz

Prázdninový provoz na sekretariátu

V době prázdninového provozu od 3.7. do 18.8.2017 jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na 10:00-11:00 hodin (každý všední den).

Dne 2017-06-30 přidal kalasovh

Umístění na SVOČ a SVK

V minulém týdnu proběhly na fakultě hned dvě studentské soutěže, a to fakultní SVK a celostátní SVOČ. Náš student Michal Tušl uspěl na obou těchto akcích, kdy se svojí bakalářskou prací na téma "Explicitní sémantická analýza" obsadil 1. místo na SVK v kategorii bakalářských studijních programů a 2. místo na SVOČ v kategorii I2. Gratulujeme!

Dne 2017-06-01 přidal majdisz

Studentská vědecká konference FAV 2017

Fakulta aplikovaných věd pořádá 25. května Studentskou vědeckou konferenci SVK+SVKB. Studenti magisterského, doktorského i bakalářského studia jsou zváni k účasti se svými kvalifikačními pracemi nebo jinými výsledky z odborné činnosti.


Co můžete získat? Publikaci, mimořádné stipendium či finanční odměny pro nejlepší příspěvky.


Termín pro zasílání příspěvků: 19. května 2016.

Dne 2017-05-09 přidal kalasovh

Vědomostní soutěž Vyzyvatelé

V sobotu 29. 4. 2017 byl vysílán šestý díl vědomostní soutěže Vyzyvatelé, ve kterém byla zastoupena i naše katedra. Poslechnout si jej můžete v archivu ČRo Plus nebo můžete shlédnout video z natáčení. Výhercům gratulujeme!

Dne 2017-04-29 přidal majdisz

Oracle Code

V pátek 28. 4. 2017 zveme všechny nadšence do moderních technologií a developery do Kongresového centra v Praze na Oracle Code. Vystoupí zde zajímaví řečníci, a zároveň bude možnost praktického vyzkoušení nejnovějších technologií Oracle. Akce se koná zdarma.

Dne 2017-04-21 přidal kalasovh

Přední odborník na počítačem generovanou holografii navštíví katedru

V pátek 21.4. navštíví Fakultu aplikovaných věd jeden z předních odborníků na počítačem generovanou holografii, prof. Kyoji Matsushima z Kansai University v Japonsku. S členy skupiny počítačové grafiky a vizualizace z KIV bude diskutovat o nových trendech v počítačové holografii a na krátkou dobu zapůjčí dva generované hologramy vytvořené laserovou litografií.

Dne 2017-04-19 přidal majdisz

Vědomostní soutěž Vyzyvatelé

Dne 19.4.2017 se bude naše katedra účastnit natáčení vědomostní soutěže Vyzyvatelé, kterou vysílá Český rozhlas Plus. Konkrétně nás bude zastupovat dvojice studentů Jiří Martínek a Ondřej Pražák, která vyzve na "souboj" doc. Libora Vášu. Kdo chce, může přijít náš tým podpořit. Natáčení bude probíhat od 19:00 v Papírně Plzeň.

Dne 2017-04-18 přidal majdisz

Výsledky 10. ročníku soutěže PilsProg

Dne 1.4.2017 se uskutečnilo finálové kolo soutěže v programování pro středoškoláky PilsProg. Reportáž z finále naleznete na zpravodajském univerzitním portálu, další podrobnosti v archivu na stránkách soutěže

Dne 2017-04-05 přidal majdisz

Finále soutěže Pilsprog

Dne 1.4. se bude na katedře konat finále soutěže v programování pro středoškoláky Pilsprog. Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami. 


Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2017-03-30 přidal majdisz

Týden letní informatiky pro dívky (TyLIDi)

Ve dnech 7.8. – 11.8.2017 bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat prázdninové motivační soustředění pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol, jehož hlavním tématem bude počítačová grafika a její aplikace. Podrobnosti o letošním ročníků jsou k nalezení na stránkách TyLIDi. Registrovat se můžete zde.

Dne 2017-03-27 přidal majdisz

Dodatečně na Erasmus

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018. Termínem je 6. duben 2017 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2017-03-15 přidal dalfia

Pozvánka na seminář

Na naši katedru zavítá Joao Rodrigues z University of the Algarve, který si na středu 15. března od 13:00 hod. připravil seminář na téma Computer Vision: generic and advanced principles. Seminář proběhne v zasedaččce NTISu UN 309.

Dne 2017-03-09 přidal majdisz

FreeMovers 2017 (2. kolo)

Do 15. března 2017 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do 2. kola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers na rok 2017. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2017-03-02 přidal dalfia

Den otevřených dveří

Ve středu 25.1.2017 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky a výpočetní techniky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit.

Dne 2017-01-05 přidal kalasovh

Erasmus+ 2017/2018

Bylo vyhlášeno výběrové řízení do programu Erasmus+ na pobyty v zahraničí v roce 2017/2018. Termín podávání přihlášek je 13. únor 2017 (12:00). Další informace je možné získat u doc. Fialy (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2017-01-03 přidal dalfia

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Registrace bude zahájena 18.1.2017, kvalifikace probíhá v období od 26. ledna  do 24. února 2017. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2016-12-14 přidal kalasovh

Webinář "Využití cloudových modelů v prostředí Microsoft Azure"

Ústav celoživotního vzdělávání ve spolupráci s firmou Unicorn Systems pořádají ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 17 hodin webinář, jehož cílem je seznámení se s cloudovou platformou Microsoft Azure. Webinář je po přihlášení zdarma. Více informací a přihlášku najdete na stránkách UCV ZČU.

Dne 2016-12-08 přidal kalasovh

Účast ve finále soutěže IT SPY

S radostí oznamujeme, že diplomová práce našeho absolventa Marka Naggyho "Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů" pod vedením prof. Ježka postoupila do finále soutěže IT SPY jako jedna z devíti prací (vybíralo se z více než 1900 diplomových prací). Studenti mohou hlasovat pro svého favorita a účastnit se tak hlasovací soutěže o iPad. Finále (vč. losování výhry z hlasujících účastníků) se bude konat ve středu 7.12.2016 v Praze.

Dne 2016-11-21 přidal kalasovh

FreeMovers 2017

Do 7. prosince 2016 (12:00) mohou studenti podávat přihlášky do 1. kola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers na rok 2017. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2016-11-10 přidal dalfia

Profesionální typografický systém LaTeX

Zveme vás na rychlokurz Profesionální typografický systém LaTeX ve třech hodinách, který se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 16:40 v posluchárně UP-104. Přednáší a na dotazy studentů odpovídá Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Dne 2016-11-08 přidal kalasovh

Výsledky soutěže ACM International Collegiate Contest

V česko-slovenském kole soutěže v programováni ACM International Collegiate Contest, konané 21. a 22. října v několika městech ČR a SR, obsadil tým ZČU ve složení Martin Brom, Martin Bruna a Miroslav Krýsl 23. místo. Své umístění získali v konkurenci 76 týmů. Blahopřejeme. Všechny výsledky naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2016-10-24 přidal kalasovh

Soutěž o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty

Fond Otakara Motejla vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty "Společně otevíráme data". Cílem pořadatelů je přispět k rozvoji a zlepšení služeb pro veřejnost a poukázat na společenský i podnikatelský potenciál otevřených dat.
Soutěž je otevřená všem zájemcům z řad veřejnosti, neziskových organizací, studentů i firem. Pro finalisty jsou připravené finanční i věcné ceny či exkluzivní mentoring.

Dne 2016-10-20 přidal kalasovh

Zkušenosti firmy ZEISS se scanováním trojúhelníkových sítí

Na naši katedru zavítají odborníci ze zahraničí Dr. Christian Hörr a Thomas Kanzok z firmy Carl Zeiss Optotechnik GmbH. Ve čtvrtek 27.10.2016 proběhne v zasedací místnosti UN.309 od 11 hodin přednáška v podání Dr. Hörra s titulem „Pointcloud Processing at ZEISS: Insights from Industrial Metrology Practice."

Dne 2016-10-19 přidal kalasovh

4th International Conference on Statistical Language and Speech Processing SLSP 2016

Fakulta aplikovaných věd spolupořádá 4. ročník mezinárodní konference "Statistical Language and Speech Processing (SLSP 2016)", která je zaměřena na statistické zpracování přirozeného jazyka a řeči.

Dne 2016-10-11 přidal kalasovh

Výborné výsledky spolupráce NLP a firmy Palaxo

Tým studentů navazujícího studia z naší katedry vytvořený kolem Ing. Miloslava Konopíka, Ph.D. se podílel na vývoji produktu CIRCULARO™ od firmy Palaxo, který uspěl v soutěži Information Capture Award od Fujitsu. Tento produkt vyhrál v kategorii Trendsetter a stal se i celkovým vítězem soutěže. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Dne 2016-10-05 přidal majdisz

Soutěž o nejlepší studentskou práci (energetika / ekologie)

Další soutěž o nejlepší studentskou práci se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz stavby – techniku, ekomomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii, využití alternativních zdrojů energie, zemědělství apod. Více informací v letáku nebo na webových stránkách.

Dne 2016-09-30 přidal kalasovh

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 21. a 22. října 2016 se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2016-09-21 přidal kalasovh

Dodatečně na Erasmus v létě 2017

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2016/2017. Termínem je 12. říjen 2016 (12:00). Více informací poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2016-09-13 přidal dalfia

Konec prázdninového provozu

Dnešním dnem končí prázdninový provoz sekretariátu. Od 22.8.2016 jsou úřední hodiny pro studenty stanoveny standardně od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 15:00 hodin (každý všední den).

Dne 2016-08-19 přidal kalasovh

Prázdninový provoz

V době prázdninového provozu od 4.7. do 19.8.2016 jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na 10:00-11:00 hodin (každý všední den).

Dne 2016-06-30 přidal kalasovh

Úspěch v soutěži NLP

Skupina 12 výzkumníků z naší katedry se zapojilo do prestižní mezinárodní soutěže počítačového zpracování přirozeného jazyka SemEval. Tým NLP se zúčastnil celkem šesti různých soutěžních úloh a prakticky v každé disciplíně se umístil na medailových pozicích v konkurenci desítek dalších soutěžících z celého světa. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Dne 2016-06-22 přidal kalasovh

Best Student Paper Award

Gratulujeme k úspěchu na grafické konferenci GRAPP 2016, kde článek Martina Prantla a  Libora Váši "Fast Screen Space Curvature Estimation on GPU" získal ocenění "Best Student Paper Award".
Seznam dosažených studentských úspěchů najdete na webu katedry.

Dne 2016-05-17 přidal kalasovh

Prodloužený termín přihlášek na Studentskou vědeckou konferenci

Informace pro studenty, kteří mají zajímavou práci, ale nestihli se dosud přihlásit na Studentskou vědeckou konferenci:


Nejzazší termín pro zaslání přihlášek a rozšířených abstraktů na SVK+SVKB 2016 byl prodloužen do čtvrtka 12.5.2016.

Dne 2016-05-10 přidal kalasovh

Soutěže o nejlepší kvalifikační práce

Obhajujete letos kvalifikační práci, která by mohla zaujmout i odbornou porotu? Přihlašte se do některé z nabízených soutěží v daném oboru.

Dne 2016-05-09 přidal kalasovh

19. ročník soutěže Siemens o nejlepší studentské práce

Společnost Siemens vyhlašuje 19. ročník Ceny Wernera von Siemens 2016, v níž mohou studenti soutěžit o vítězství za nejlepší diplomovou či disertační práci a akademičtí pracovníci o pedagogické či vědecké ocenění.

Dne 2016-05-01 přidal kalasovh

Studentská vědecká konference FAV 2016

Fakulta aplikonavých věd pořádá 19. května Studentskou vědeckou konferenci SVK+SVKB. Studenti magisterského, doktorského i balakářského studia jsou zváni k účasti se svými kvalifikačními pracemi nebo jinými výsledky z odborné činnosti.


Co můžete získat? Publikaci s ISBN, mimořádné stipendium či finanční odměny pro nejlepší příspěvky.


Termín pro zasílání příspěvků: 6. května 2016.

Dne 2016-04-18 přidal kalasovh

Spolupráce s FN - výzkum, soutěž pro děti

Dětská klinika FN v Plzni a NTIS zahájily spolupráci na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Financování výzkumu podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které dále iniciovalo dětskou výtvarnou a literární soutěž.

Dne 2016-04-15 přidal kalasovh

Zprávy z 9. kola programátorské soutěže

Dne 10.4.2016 se uskutečnilo finálové kolo soutěže v programování pro středoškoláky Pilsprog. Reportáž z finále naleznete na fakutních stránkách, další podrobnosti na stránkách soutěžearchivu.

Dne 2016-04-11 přidal kalasovh

Dodatečně na Erasmus

Je možné se dodatečně přihlásit na studijní stáže v rámci programu Erasmus+ na ak. rok 2016/2017. Termínem je 8. duben 2016 (12:00). Více informací podá doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2016-03-23 přidal dalfia

Cisco University Day 2016

Katedra informatiky a výpočetní techniky a Cisco Networking akademie při ZČU pořádají 8. března 2016 od 9:45 Cisco UNIVERSITY Day. Seminář se koná v Praze v prostorách Cisco Systems a je zaměřen na síťové komunikační technologie.

Dne 2016-02-25 přidal kalasovh

FreeMovers

Do 1. března 2016 (12:00) mohou studenti stále podávat přihlášky do 2. kola výběrového řízení mobilitního programu FreeMovers. Bližší informace poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2016-02-24 přidal dalfia

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Registrace bude zahájena 20.1.2016, kvalifikace probíhá v období od 28. ledna  do 26. února 2016. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2015-12-15 přidal kalasovh

Erasmus+ 2016/2017

Bylo vyhlášeno výběrové řízení do programu Erasmus+ na pobyty v zahraničí v roce 2016/2017. Termín podávání přihlášek je 22. únor 2016 (12:00). Další informace je možné získat u doc. Dalibora Fialy.

Dne 2015-12-11 přidal dalfia

Den otevřených dveří

Ve středu 27.1.2016 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky a výpočetní techniky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit.

Dne 2015-12-01 přidal kalasovh

Ocenění Czech TOP 100

Ratingová agentura Czech TOP 100 ocenila spolupráci mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Zayedovou univerzitou v Dubaji pod záštitou Palaxo Technologies na projektu „analýza dat v sektoru ubytovacích služeb“. Czech Business Council Dubai vyzdvihl fakt, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou na vzestupu nejen v obchodním odvětví, ale i  na akademické úrovni.

Dne 2015-11-24 přidal kalasovh

Úspěšná spolupráce v Dubaji

Vědecký tým z naší katedry získal uznání za spolupráci na půdě Zayedovy univerzity v Dubaji. Podrobnější informace sdělíme po návratu Ing. M. Konopíka, Ph.D., Ing. T. Herciga a Ing. K. Ekšteina, Ph.D. zpět do ČR.

Dne 2015-11-20 přidal kalasovh

FreeMovers 2016

Fakulta vyhlásila 1. kolo výběrového řízení do programu FreeMovers na rok 2016. Možné jsou zahraniční studijní pobyty delší než třicet dnů kdekoliv ve světě. Zájemci z řad studentů mohou kontaktovat doc. Dalibora Fialu (dalfia@kiv.zcu.cz). Uzávěrka přihlášek je 14.12.2015 ve 12:00.

Dne 2015-11-12 přidal dalfia

Pozvánka na přednášku

Příští pátek 13. listopadu od 13:00 hod. proběhne v místnosti NTIS US207 přednáška na téma Příběhy z vývoje nejrychlejšího virtuálního stroje na světě v podání Jaroslava Tulacha z Oracle Labs. Zváni jsou všichni zájemci o trochu důkladnější pohled dopředu na přednášku se zajímavým tématem i řečníkem.

Dne 2015-11-06 přidal kalasovh

Linuxové odpoledne

Všechny příznivce operačního systému Linux zveme na soubor tří přednášek na téma Monitoring sítí a serverů, který se koná 19. listopadu od 13:00 do 16:00 hod. v posluchárně UP-101. Akci pořádá Fakulta aplikovaných věd spolu s komerčními partery.

Dne 2015-11-04 přidal kalasovh

Profesionální typografický systém LaTeX

Zveme vás na rychlokurz Profesionální typografický systém LaTeX ve třech hodinách, který se koná v úterý 10. listopadu 2015 od 16:40 v posluchárně UP-104. Přednáší a na dotazy studentů odpovídá Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Dne 2015-11-04 přidal kalasovh

Výsledky soutěže ACM International Collegiate Contest

V česko-slovenském kole soutěže v programováni ACM International Collegiate Contest, konané 23. a 24. října v několika městech ČR a SR, obsadil tým ZČU ve složení Martin Hamáček, Michael Hrabě a Martin Váňa 12. místo. Své umístění získali v konkurenci 75 týmů. Blahopřejeme. Všechny výsledky naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2015-10-27 přidal kalasovh

Informace o mobilitách

V pátek 6. listopadu 2015 v 10:00 se v místnosti UC.143 (vedle děkanátu FAV) uskuteční tzv. "Erasmus Day", kde budou zástupci zahraničního oddělení ZČU podávat podrobné informace o možnostech zahraničních mobilit pro studenty naší fakulty.

Dne 2015-10-23 přidal dalfia

Třetí místo v soutěži o nejlepší podnikatelský nápad

Porota soutěže o nejlepší podnikatelský nápad vybrala v rámci závěrečné konference INNOVATION DAY 2015 tři vítězné týmy Projektu IGNITE. Bronzovou medaili spolu s finanční i odbornou podporou získal tým SentiSquare (na katedře pod hlavičkou NLP) analyzující náladu a témata komunikace na sociálních sítích. Vítězům gratulujeme!

Dne 2015-10-08 přidal kalasovh

Erasmus v LS 2015/2016

Studenti si mohou do 13. října 2015 podat přihlášku do dodatečného výběrového řízení na pobyty na zahraničních univerzitách v letním semestru akademického roku 2015/2016 v rámci programu Erasmus. V nabídce je např. Francie, Německo, Španělsko a další země. Bližší informace rád poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2015-09-22 přidal kalasovh

Soutěž Společně otevíráme data

Fond Otakara Motejla spustil 3. ročník soutěže "Společně otevíráme data" oceňující nejlepší aplikace využívající otevřená data. Na vítěze čekají finanční odměny, chytré telefony nebo školení digitálního marketingu nebo zvláštní cena s odměnou 10 000 Kč.


Vývojáři, přihlaste své aplikace do soutěže! Termín: do 31. 10. 2015.

Dne 2015-09-18 přidal kalasovh

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 23. a 24. října 2015 se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2015-09-11 přidal kalasovh

Konference TSD 2015

Vítáme účastníky konference TSD 2015, která se bude konat v Plzni od 14. do 17. září. Konferenci pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Dne 2015-09-08 přidal kalasovh

Změna vedoucího katedry

Dnešním dnem, tj. 1.9.2015, nastupuje do funkce vedoucího katedry informatiky a výpočetní techniky doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Dne 2015-09-01 přidal kalasovh

Prázdninový provoz

V době prázdninového provozu, tedy od 7.7. do 21.8.2015, jsou úřední hodiny sekretariátu pro studenty stanoveny na 10:00-11:00 hodin.

Dne 2015-06-29 přidal kalasovh

Ocenění Josepha Fouriera

Tomáš Brychcín získal 2. cenu Josepha Fouriera v počítačových vědách s vědeckou prací na téma "Distributional semantics in language modeling". Gratulujeme jemu i jeho vedoucím!

Dne 2015-06-10 přidal kalasovh

Soutěž o nejlepší diplomovou práci ACM SPY

Máte nadprůměrnou diplomovou práci? Pak požádejte svého vedoucího, aby ji po obhajobě doporučil do soutěže ACM-SPY.


Soutěž byla právě vyhlášena.


 

Dne 2015-06-02 přidal kalasovh

Studentská vědecká konference FAV 2015

Fakulta aplikonavých věd pořádá 21. května Studentskou vědeckou konferenci SVK+SVKB. Studenti magisterského, doktorského i balakářského studia jsou zváni k účasti se svými kvalifikačními pracemi nebo jinými výsledky z odborné činnosti.


Termín pro zasílání příspěvků prodloužen do 15. května 2015.

Dne 2015-04-17 přidal kalasovh

Cena Josefpha Fouriera 2015

Společnost BULL a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují Cenu Josepha Fouriera 2015 za vědecké práce pro doktorandy a mladé pracovníky v oblasti informatiky a informačních technologií.
Výherci získají finanční odměnu, možnost vycestovat na stáž do Francie dle vlastního výběru a výpočetní čas na superpočítači ANSELM v Národním superpočítačovém centru IT4Innovation.

Dne 2015-04-16 přidal kalasovh

Finále soutěže Pilsprog

Dne 11.4.2015 se uskutečnilo finálové kolo sosutěže Pilsprog. Krátkou reportáž z finále včetně fotogalerie naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2015-04-14 přidal kalasovh

Soutěžní populárně-naučné video

Tým zaměstnanců, studentů a přátel Katedry informatiky a výpočetní techniky vytvořili krátké populárně naučné video o výzkumu mozkové aktivity a jeho možném využití.
Se svým počinem se účastní na Prima ZOOM hlasovací soutěže NEURON.

Dne 2015-03-23 přidal kalasovh

Workshop - programování v JavaScriptu a Node.js

V pondělí 16.3. od 15:00 v UC 311 se koná workshop zaměřený na základy programování v JavaScriptu a Node.js. Akci pořádá naše katedra ve spolupráci s Ing. Martinem Bydžovským ze společnosti Socialbakers. Žádné předchozí zkušenosti s funkcionálním programováním či JavaScriptem nejsou potřeba. Zájemci se již mohou registrovat.

Dne 2015-03-10 přidal kalasovh

Nominace na Cenu Wernera von Siemense 2014

Práce Ing. Tomáše Koutného, Ph.D. "Model rekonstrukce glykémie z hodnot CGMS senzoru v podkoží" získala nominaci na Cenu Wernera von Siemense za Nejlepší výsledek základního výzkumu. Gratulujeme.

Dne 2015-01-29 přidal kalasovh

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd soutěž v programování pro studenty středních škol. Registrace probíhá v období od 29. ledna  do 27. února 2015. Další termíny, podrobnější informace i průběžné zprávy lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2015-01-28 přidal kalasovh

Erasmus 2015/2016

Studenti si mohou do 10. února 2015 podat přihlášku na pobyty na zahraničních univerzitách v akademickém roce 2015/2016 v rámci programu Erasmus. V nabídce je např. Švédsko, Finsko, Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko a další země. Bližší informace rád poskytne doc. Fiala (dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2015-01-27 přidal kalasovh

Den otevřených dveří

Ve středu 28.1.2015 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit.

Dne 2015-01-06 přidal kalasovh

Druhé místo v soutěži ACM SPY

Náš student Ing. Lukáš Jirkovský uspěl se svojí diplomovou prací "Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul" a získal 2. místo v soutěži ACM SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Gratulujeme jemu i jeho vedoucím (prof. Kolingerové a Mgr. Maňákovi).

Dne 2014-12-05 přidal kalasovh

Umístění v soutěži ICT - diplomová práce roku

O další úspěch v soutěžích o nejlepší diplomové práce se přičinil Ing. Václav Martinovský. V soutěži ICT - diplomová práce roku získal sdílené 4.-6. místo v kategorii Využití mobilních nebo cloudových technologií ve firemním prostředí za práci "Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU".
Gratulujeme studentovi, jeho vedoucímu Ing. Jiřímu Siterovi z CIV i konzultantovi za KIV Ing. Lubošovi Matějkovi.

Dne 2014-12-05 přidal kalasovh

Ocenění studentů na zasedání Vědecké rady ZČU

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU v Plzni byla dne 5.11.2014 předána ocenění vynikajícím studentům. Blahopřejeme Ing. Lukáši Jirkovskému za stipendium města Plzně, Bc. Janu Ambrožovi za stipendium Plzeňského kraje a Ing. Jakubovi Daňkovi za mimořádné stipendium rektorky.
Všechna studentská ocenění si můžete prohlédnout na stránkách KIV.

Dne 2014-11-11 přidal kalasovh

Účast ve finále soutěže ICM SPY + pozvánka k hlasování

S radostí oznamujeme, že diplomová práce našeho diplomanta Lukáše Jirkovského "Computation and Visualization of Cavities in Large Molecule Models" pod vedením prof. Kolingerové postoupila do finále jako jedna z osmi prací (z 91 nominovaných). Studenti mohou hlasovat pro svého favorita a účastnit se tak hlasovací soutěže o iPad. Finále (vč. losování výhry z hlasujících účastníků) se bude konat v úterý 2.12.2014 na MFF UK v Praze.

Dne 2014-11-11 přidal kalasovh

Výsledky soutěže ACM International Collegiate Contest

V česko-slovenském kole soutěže v programováni ACM International Collegiate Contest, konané 17. a 18. října v několika městech ČR a SR, obsadil tým ZČU ve složení Martin Hamáček, Ondřej Pražák a Martin Váňa 11. místo. Své umístění získali mezi téměř stovkou týmů. Blahopřejeme. Všechny výsledky naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2014-10-20 přidal kalasovh

Pobyty v Číně a na Taiwanu

Studenti si do 30. října mohou podat přihlášku do výběrového řízení na semestrální pobyty v Číně a na Taiwanu. Bližší informace podá Ing. Lenka Kantárová ze Zahraničního oddělení ZČU.

Dne 2014-10-20 přidal dalfia

Stipendia na zahraniční pobyty

Dům zahraničních služeb (DZS) nabízi stipendia mj. do Německa, Rakouska, Švýcarska, Norska a Argentiny s termíny podání žádostí od konce října do konce listopadu 2014.


Rovněž byla vyhlášena výběrová řízení MŠMT na pobyty v Egyptě, Rusku a Řecku. Termín podání přihlášky je 25. listopad 2014. Bližší informace podá Ing. Lenka Kantárová ze zahraničního oddělení ZČU.


Stipendia na roční pobyty na vysokých školách v Bavorsku nabízí také bavorská vláda s termínem podání příhlášky 1. prosince 2014.

Dne 2014-10-20 přidal dalfia

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 17. a 18. října 2014 se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2014-09-29 přidal kalasovh

Slavnostní otevření budovy NTIS & CTPVV

Dne 19. září 2014 byla slavnostně otevřena budova výzkumného centra NTIS a nových výukových prostor FAV. Této akce se zúčastnilo několik představitelů vlády ČR, Plzeňského kraje, města Plzně, vedení Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd, vedení centra NTIS a další významní hosté. Fotogalerii najdete na facebookových stránkách univerzity.

Dne 2014-09-22 přidal kalasovh

Dodatečné výběrové řízení na Erasmus

Zahraniční oddělení vyhlašuje další dodatečné výběrové řízení pro studentské výjezdy na letní semestr 2014/2015. Zbývá ještě mnoho volných míst, např. Madrid, Lyon, Regensburg, HAMK (Finsko), Palma de Mallorca, Bratislava, Záhřeb, Braga, Ankara a další. V případě zájmu kontaktujte doc. Fialu do 10. října 2014 do 16:00 hod.

Dne 2014-09-22 přidal dalfia

Katedra na novém působišti

Katedra informatiky a výpočetní techniky je již v nové budově NTIS / CTPVV. Popis cesty najdete na webových stránkách KIV.

Dne 2014-08-19 přidal kalasovh

Stěhování KIV

Díky stěhování bude sekretariát fungovat ve stávajících prostorách do 6. srpna. V nové budově NTIS, resp. CTPVV, bude sekretariát plně v provozu nejdříve od 18. srpna 2014.

Dne 2014-07-21 přidal kalasovh

Výzkum KIV na StartupYard Demo Day

Dva naše výzkumné týmy (ReliSA a NLP) představily své připravované spin-off projekty na prezentaci StartupYard pro potenciální investory a obchodní partnery. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Dne 2014-06-23 přidal kalasovh

ICT Diplomová práce roku

Dne 2014-06-09 přidal kalasovh

Výzkum KIV na StartupYard Demo Day

Nápady výzkumných skupin NLP (sumarizace názorů v sociálních médiích) a ReliSA (ověřování závislostí softwarových knihoven) se dostaly do jarního kola mezinárodních prezentací pro investory, pořádaného akcelerátorem Startup Yard v polovině června.

Dne 2014-05-28 přidal kalasovh

Soutěž o nejlepší diplomovou práci ACM SPY

Máte nadprůměrnou diplomovou práci? Pak požádejte svého vedoucího, aby ji po obhajobě doporučil do soutěže ACM-SPY.

Dne 2014-05-27 přidal kalasovh

Hologramy v galerii

Přijměte pozvání na výstavu (6.-30.5.), vernisáž (5.5. od 19:00) a přednášku (17.5. od 14:00) o hologramech, konanou v Praze v Galerii Září. Přednáší Ing. Petr Lobaz z Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Dne 2014-05-02 přidal kalasovh

Studentská vědecká konference FAV 2014

Fakulta aplikonavých věd pořádá 22. května Studentskou vědeckou konferenci SVK+SVKB. Studenti magisterského, doktorského i balakářského studia jsou zváni k účasti se svými kvalifikačními pracemi nebo jinými výsledky z odborné činnosti.


Termín pro zasílání příspěvků: 9. května 2014.

Dne 2014-04-22 přidal kalasovh

Expozice v Techmanii

Výzkumné centrum NTIS srdečně zve na prohlídku své expozice, kterou je možné od 15.4. do 1.8.2014 navštívit v Techmania Science Center v Plzni.

Dne 2014-04-22 přidal kalasovh

Multiagentní systémy - přednáška prof. Pěchoučka

V pondělí 24.3.2014 se bude v UP-115 konat přednáška Prof. Dr. Ing. Michala Pěchoučka z ČVUT o multiagentních systémech. Po přednášce bude prostor pro otázky a diskuzi.

Dne 2014-03-21 přidal kalasovh

Dodatečné výběrové řízení na Erasmus

Zahraniční oddělení vyhlašuje dodatečně výběrové řízení pro studentské výjezdy na letní semestr 2014/2015. Zbývá ještě mnoho volných míst, např. Madrid, Lyon, Regensburg, HAMK (Finsko), Palma de Mallorca, Bratislava, Záhřeb, Braga, Ankara a další.


V případě zájmu kontaktujte Ing. Dalibora Fialu, Ph.D. do 8. dubna 2014 do 12:00 hod.

Dne 2014-03-12 přidal dalfia

Nabídka odborných pracovních stáží

Opět jsou otevřeny přihlášky na dlouhodobé odborné stáže, které zprostředkovává mezinárodní studentská organizace AIESEC. Spolupráce s AIESEC je podporována děkanem Fakulty aplikovaných věd a rektorkou Západočeské univerzity. Přihlásit se můžete na stránkách www.nastaz.cz do 7. března 2014. Své dotazy zasílejte na e-mail jelizaveta.nestercova@aiesec.cz.

Dne 2014-02-13 přidal kalasovh

Ocenění v soutěži ACM SPY

Tři studenti KIV získali ocenění Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci; jmenovitě Petr Altman pod vedením Ing. Vaněčka, Milan Staffa pod vedením Ing. PešičkyMichael Kurdík pod vedením Ing. Nového.


Všem gratulujeme!

Dne 2014-02-10 přidal kalasovh

Nabídka seminářů pro studenty

Techmania Science Center o. p. s. společně se ZČU nabízí studentům magisterských nebo doktorských studií ZDARMA semináře v rámci projektu EXLIZ. Tématem přednášek je např. sebeprezentace budoucího absolventa, neverbální/verbální komunikace ve vědecké praxi, umění prezentovat vědeckou práci v ČR i v zahraničí, jak psát vědecký text, kreativní myšlení / timemanagement ve vědecké praxi apod. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Annu Matouškovou, tel. č. 737 247 582.

Dne 2014-02-06 přidal kalasovh

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd pořádá soutěž v programování pro studenty středních škol. O průběhu a vítězích vás budeme pravidelně informovat, podrobnosti lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2014-01-29 přidal kalasovh

Přednáška - analýza sítí

Všichni zájemci o analýzu sítí jsou srdečně zváni na přednášku Dr. Lovra Subelje z Univerzity v Lublani.

Přednáška se bude konat na půdě Katedry informatiky a výpočetní techiky v UK-417, a to ve středu 5. února od 9:00.

Dne 2014-01-29 přidal kalasovh

Den otevřených dveří 2014

Ve středu 29.1.2014 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit.


Podrobný program i další informace jsou k dispozici na stránkách FAV.

Dne 2014-01-21 přidal kalasovh

O kompresích trojúhelníkových modelů

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku konanou dne 22. ledna 2014 od 10 hod. na téma O kompresích trojúhelníkových modelů. Přednáší Ing. Váša v rámci semináře Fakulty aplikovaných věd a habilitačního řízení.

Dne 2014-01-13 přidal kalasovh

Projekt Pro ženy ve vědě: Stipendium 250.000 Kč

Pod záštitou světové organizace UNESCO a společnosti L'Oréal odstartoval již 8. ročník ojedinělého projektu Pro ženy ve vědě.
Jste-li vědkyně s titulem Ph.D., pracujete na zajímavém výzkumu v ČR (v oblasti matematiky, fyziky, geověd, věd materiálových a technických, chemie, biomedicíny a bioekologie) a je vám maximálně 35 let, dejte o sobě a o svém vědeckém bádání vědět!
Termín pro přihlášky: 31. ledna 2014. Na tři vítězky čeká stipendium ve výši 250.000 Kč.

Dne 2014-01-08 přidal kalasovh

Erasmus 2014/2015

Studenti se do 20. ledna 2014 (12:00) mohou přihlásit do programu Erasmus pro studium v zahraničí v roce 2014/2015. Další informace lze získat na webu katedry nebo u Ing. Dalibora Fialy, Ph.D., (UU-407a, dalfia@kiv.zcu.cz).

Dne 2013-12-19 přidal kalasovh

Výsledky regionálního kola soutěže ACM ICPC

Na stránkách studentské soutěže v programování ACM ICPC jsou zveřejněny výsledky středoevropského kola. Účastníkům za ZČU blahopřejeme.

Dne 2013-11-18 přidal kalasovh

FreeMovers 2014

Studenti se do 10. prosince 2013 (12:00) mohou přihlásit do programu FreeMovers pro studium v zahraničí v roce 2014. Další informace lze získat na webu fakulty nebo Zahraničního oddělení. Příhlášky se podávají Ing. Daliboru Fialovi, Ph.D. (UU-407a, dalfia@kiv.zcu.cz), který také rád poskytne další informace.

Dne 2013-11-11 přidal dalfia

Seminář CIV pro studenty

Centrum informatizace a výpočetní techniky pořádá ve středu 13.11.2013 v 18:00 tradiční Seminář CIV pro studenty (místnost UP-104).
Seminář si klade za cíl přiblížit studnentům stručný přehled IT služeb na univerzitě, pohled na síťovou bezpečnost a zákony aplikované na kyberprostor.

Dne 2013-11-07 přidal kalasovh

Soutěž ACM SPY - finále

Hlasujte pro svého favorita v soutěži ACM SPY o nejlepší diplomovou práci roku a vyhrajte iPad!


Finále soutěže se koná 27. listopadu, jehož součástí budou přednášky z firemní a podnikatelské sféry, slosování o iPad a slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku ACM SPY 2013.

Dne 2013-11-05 přidal kalasovh

Prezentace nabídky stipendiního pobytu v Číně

Dne 18.10.2013 budou zástupci univerzity z Pekingu (Beijing Institute of Technology) přítomni na ZČU a budou podepisovat Dohodu o spolupráci. U této příležitosti by rádi informovali studenty FAV, FEL, FST a FEK o podmínkách studia a nabízeném stipendiu na jejich univerzitě. Setkání se studenty se bude konat 18.10.2013, od 12 hod., v zasedací místnosti UV 115 (místnost naproti vchodu FST a FAV).

Dne 2013-10-16 přidal dalfia

Nabídka odborných pracovních stáží

V rámci spolupráce s plzeňskou pobočkou mezinárodní studentské organizace AIESEC, si vás dovolujeme upozornit na možnost výjezdu na zahraniční odborné technické stáže, jejichž zprostředkováním se AIESEC zabývá. Zájemci se mohou hlásit na této stránce a v případě dotazů se obracet na J. Nestercovou.

Dne 2013-10-16 přidal dalfia

Europass - přehled seminářů

Národní ústav pro vzdělávání nabízí krátké semináře o evropských nástrojích, které pomáhají uchazečům o studium nebo práci doma i v zahraničí.


Uvedené semináře jsou zdarma a jsou vhodné pro studenty, kteří mají zájem o zahraniční studijní či pracovní pobyt.


V případě zájmu kontaktujte PhDr. Ditu Slavíkovou, Ph.D. z Národního centra Europass ČR.

Dne 2013-10-11 přidal kalasovh

Dodatečné výběrové řízení na Erasmus

Zahraniční oddělení vyhlašuje dodatečně výběrové řízení pro studentské výjezdy na letní semestr 2013/2014. Zbývá ještě mnoho volných míst, např. Madrid, Lyon, Regensburg, HAMK (Finsko), Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Bratislava, Zahreb, Liepaja (Lotyšsko).


V případě zájmu kontaktujte Ing. Dalibora Fialu, Ph.D. do 10. října 2014 do 12:00 hod.

Dne 2013-09-26 přidal kalasovh

16. ročník soutěže Siemens o nejlepší studentské práce

Společnost Siemens vyhlašuje 16. ročník soutěže o nejlepší diplomové a dizertační práce "Cena Siemens - Werner von Siemens 2013".

Dne 2013-08-23 přidal kalasovh

Setkání informatických fakult a kateder GRIFO 2013

Ve dnech 15. a 16. 10. 2013 se bude konat tradiční setkání fakult se zaměřením v oblasti informačních a komunikačních technologií technických vysokých škol a univerzit v ČR a SR GRIFO 2013. Pořadatelem je Fakulta aplikovaných věd ve spolupráci s Katedrou informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.

Dne 2013-08-21 přidal kalasovh

Týden Letní Informatiky pro Dívky (TyLIDi)

Ve dnech 26.8. – 30.8.2013 bude na Katedře informatiky a výpočetní techniky probíhat prázdninové motivační soustředění pro studentky středních škol se zaměřením na informační technologie.


Program a veškeré podrobné informace jsou k dispozici na stránkách TyLIDi.cz.

Dne 2013-08-13 přidal kalasovh

Provoz o letních prázdninách

Úřední hodiny pro studenty na sekretariátu KIV jsou v období letních prázdnin změněny na 10:00-11:30 hod.

Dne 2013-07-08 přidal kalasovh

Seminář "GUI Code Tracing"

Zveme vás na seminář, který bude mít v úterý od 15h v zasedačce CIV pan André Santos, University Institute of Lisbon, Portugalsko (podrobnosti).

Dne 2013-06-28 přidal brada

Studentská soutěž

Úspěšní absolventi magisterského studia mají možnost přihlásit se do další soutěže pro studenty. Záměrem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Dne 2013-06-05 přidal kalasovh

Soutěž o nejlepší diplomovou práci ACM SPY

Máte nadprůměrnou diplomovou práci? Pak požádejte svého vedoucího, aby ji po obhajobě doporučil do soutěže ACM-SPY.

Dne 2013-05-30 přidal kalasovh

Počítačové architektury & diagnostika 2013

Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity pořádá 11. ročník česko-slovenského odborného semináře PAD zaměřeného na návrh a diagnostiku elektronických obvodů a systémů. Tato akce pro studenty doktorského studia a jejich školitele se bude konat v hotelu Klášter Teplá od 9. do 11. září 2013.

Dne 2013-05-15 přidal kalasovh

Neverbální komunikace (nejen) ve vědecké praxi

Techmania Science Center vás zve na seminář Neverbální komunikace (nejen) ve vědecké praxi, který se koná dne 4. 6. 2013 od 14:00 do- 15:00.
Seminář je zdarma a je určen studentům magisterského či doktorského studia, kteří chtějí zdokonalit svoji prezentaci nejen při vystupování na veřejnosti či pracovním pohovoru.
Součástí semináře jsou praktická cvičení.

Dne 2013-05-14 přidal kalasovh

Seminář "Podpora výzkumu a vzdělávání v EU"

Techmania Science Center vás zve na seminář "Podpora výzkumu a vzdělávání v EU", který se koná dne 28. 5. 2013 od 9:00 do 10:00 hod.


Seminář je zdarma a je určen studentům magisterského či doktorského studia, kteří chtějí zdokonalit svoji prezentaci na trhu práce (Europass, studium, stáže a pracovní příležitosti v rámci EU).

Dne 2013-05-13 přidal kalasovh

Témata projektu 5

Studenti druhého ročníku bakalářského studia, vybírejte si témata PRJ5.

Dne 2013-04-26 přidal kalasovh

Výstava hologramů - muzeum Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích pořádá ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni výstavu hologramů s názvem "Kouzlo? Ne. Holografie".
Výstava potrvá od 9.5. do 30.6. v prostorách zámku Hradiště. Slavnostní vernisáž proběhne 9.5.2013 od 17 hodin. V případě zájmu je připraven edukační program pro školy.
Výstava přiblíží tvorbu hologramů, jejich využití v běžném životě, technické praxi i ve světě umění. Kromě hologramů bude k dispozici interaktivní pískoviště.

Dne 2013-04-17 přidal kalasovh

Holografie na 3D festivalu

V sobotu 27. dubna od 13.30 představí Ing. Petr Lobaz z Katedry informatiky a výpočetní techniky princip holografie, použití klasické holografie pro 3D, porovná holografii se současnými 3D technologiemi, přiblíží současný stav digitální holografie a holografických 3D displejů, a aplikacích holografie, které mají ke 3D nejblíže. Součástí přednášky jsou ukázky videí i reálných hologramů.


Přednáška je součástí 3D Film Festivalu a je koncipována pro vážné zájemce a profesionály.

Dne 2013-04-17 přidal kalasovh

David Grudl: Povídání o Nette

V pátek 12. dubna 2013 od 14:00 v UP-101 se bude konat odpolední přednáška "Povídání o Nette" v podání Davida Grudla. Akce je pořádána za podpory Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity.

Dne 2013-04-10 přidal kalasovh

Aktivní účast na SVK

Zveme studenty KIV k aktivní účasti na Studentské vědecké konferenci FAV 2013.


Prezentace příspěvků je ohodnocena mimořádným stipendiem. První tři nejlépe hodnocené práce obdrží navíc finanční odměnu.

Dne 2013-04-09 přidal kalasovh

Finále soutěže Pilsprog

Dne 13.4. se bude konat finále soutěže v programování pro středoškoláky Pilsprog pod záštitou Katedry informatiky a výpočetní techniky a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni hodnotnými cenami.
Všem soutěžícím držíme palce!

Dne 2013-04-02 přidal kalasovh

Studentské číslo časopisu s tématem IT a elektronická komunikace

Časopis od studentů pro studenty Student´s Best (od společnosti Ingenio et Arti) chce ukázat, že psaní bakalářské/diplomové práce nemusí být jen nudnou školní poviiností, ale že může studentům přinést skutečný užitek. Autory článků jsou studenti z informačních oborů, jejichž závěrečné práce byly oceněny v některé ze škoních či komerčních soutěží.

Dne 2013-03-29 přidal kalasovh

Okruhy státnicových otázek

Na courseware jsou již k dispozici okruhy státnicových otázek pro studenty bakalářského i navazujícího studia.

Dne 2013-03-18 přidal kalasovh

Erasmus - dodatečné výběrové řízení

Odbor Zahraničních vztahů ZČU vyhlásil dodatečná výběrová řízení pro studentskou mobilitu Erasmus na ak. rok 2013/14.


Zájemci o další informace se mohou obrátit na Erasmus koordinátora KIV Ing. Dalibora Fialu, Ph.D.

Dne 2013-03-04 přidal kalasovh

KIV byla Education partnerem soutěže Miss IT 2012

Z KIV bohužel nebyla žádná dívka ve finále, ale můžete se alespoň podívat na vítězky s vědomím, že KIV byla u toho. Podrobnosti o finále jsou v tiskové zprávě.

Dne 2013-01-30 přidal kalasovh

Den otevřených dveří 2013

Ve středu 30.1.2012 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit. Součástí DOD bude také vyhlášení dalšího kola soutěže PilsProg.


Podrobný program i další informace jsou k dispozici na stránkách FAV.

Dne 2013-01-21 přidal kalasovh

Registrace na zahraniční stáž od IAESTE

Právě probíhá registrace na zahraniční stáže v programu Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe (IAESTE).


Veškeré informace, registrační formulář i přehled najdete na stránkách organizace IAESTE, nebo se obraťte přímo na pověřenou osobu (Ondřej Kolman, mob.: 721 472 384, Ondrej.Kolman@iaeste.cz).

Dne 2013-01-07 přidal kalasovh

Ocenění na konferenci ICSEA

Na prestižní konferenci ICSEA 2012 byl zařazen příspěvek Jaroslava Šnajberka, Lukáše Holého, Kamila Ježka a Přemka Brady "An Advanced Interactive Visualization Approach for Component-Based Software: A User Study" mezi nejlepší články.

Dne 2012-11-27 přidal kalasovh

Výsledky soutěže ACM International Collegiate Contest

V česko-slovenském kole soutěže v programováni, ACM International Collegiate Contest, obsadil tým ZČU ve složení Vojtěch Košař, Kateřina Štollová, Michal Žák 11. místo. Soutěž proběhla 26. a 27. října 2012 v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Banské Bystrici, Bratislavě, Žilině a Košicích. V Plzni se konala na Katedře informatiky a výpočetní techniky.
Své umístění získali mezi více než stovkou týmů. Každý z dalších šesti týmů ZČU vyřešil alespoň jednu úlohu. Blahopřejeme.
Všechny výsledky naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2012-10-29 přidal kalasovh

Přednáška: Pokroky v oblasti predikce a prevence osteoporotických zlomenin

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku konanou dne 23. října 2012 od 15:30 hod. na téma Pokroky v oblasti predikce a prevence osteoporotických zlomenin. Přednáší Doc. Kohout z Katedry informatiky a výpočetní techniky. Seminář je vhodný pro členy akademické obce i odbornou veřejnost.

Dne 2012-10-19 přidal kalasovh

Počítačové zpracování sémantiky přirozeného jazyka a sémantiky domény

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku konanou dne 24. října 2012 od 10 hod. na téma Počítačové zpracování sémantiky přirozeného jazyka a sémantiky domény. Přednáší Ing. Mouček v rámci semináře Fakulty aplikovaných věd a habilitačního řízení.

Dne 2012-10-19 přidal kalasovh

Education parnter soutěže Miss IT 2012

Stali jsme se Education partnerem soutěže Miss IT 2012. Můžete se přihlásit, můžete nominovat některou ze spolužaček nebo se účastnit hlasování. Zapojte se!

Dne 2012-10-15 přidal kalasovh

Stážový program IBM Internship

IBM Smart University vypisuje nové kolo výběrového řízení na zimní běh stážového programu. Studenti mají možnost se během čtyř měsíců účastnit reálných projektů s využitím IBM technologií.
Deadline přihlášek je 21.10. 2012.
Aktuálně vypsané pozice i elektronickou přihlášku najdete na stránkách IBM Academic Intership.

Dne 2012-10-11 přidal kalasovh

Finále soutěže ACM SPY o nejlepší diplomovou práci

Ve čtvrtek 25.10.2012 se na ČVUT v Praze uskuteční finále soutěže ACM SPY 2012 o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií, do kterého se se svojí diplomkou na téma Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model probojoval i Petr Kellnhofer. Gratulujeme a držíme palce!

Dne 2012-10-04 přidal kalasovh

Lokální kolo celosvětové programátorské soutěže ACM ICPC

V pátek a sobotu 26. a 27. října 2012 se koná další ročník československého kola týmové programátorské soutěže ACM ICPC. Přijďte na naší katedru a porovnejte své programátorské dovednosti se soupeři z mnoha českých i slovenských vysokých škol. Nejúspěšnější týmy budou oceněny mimořádnými stipendii v celkové výši 40 000 Kč. Informace na kiv.zcu.cz/acm.

Dne 2012-10-04 přidal madostal

Stipendia Hochschule Regensburg

Je možné se ucházet o stipendia pro letni semestr 2013 v oboru informatika. Bližší informace poskytne profesor Matoušek matousek@kiv.zcu.cz.

Dne 2012-10-03 přidal kalasovh

Videozáznamy ze Dnů vědy a techniky

Minulý týden proběhla interaktivní výstava
Dny vědy a techniky. Malou ochutnávku můžete shlédnout v záznamech Aktivní mozek a Hologramy a holografie.

Dne 2012-09-18 přidal kalasovh

Dny vědy a techniky 2012

Ve dnech 11.-15. září 2012 se bude konat sedmý ročník interaktivní výstavy Dny vědy a techniky v Plzni. Malí i velcí návštěvníci se zde budou moci seznámit nejen se základními přírodními zákony, ale i se složitými moderními přístroji či s výsledky výzkumných projektů z nejrůznějších vědních oborů.
Katedra informatiky a výpočetní techniky se účastní na výstavě třemi expozicemi, a to přímo v prostorách Západočeské univerzity. Na všechny tři exkurze je nutné se předem zaregistrovat.

Dne 2012-09-05 přidal kalasovh

Doktorská a postdoktorská stipendia na Taiwanu

Termín přihlášek na doktorská a postdoktorská stipendia na Taiwanu mj. v oboru IT byl odložen na 30. září 2012.
Více informací lze najít na stránkách Visegrádského fondu.

Dne 2012-08-28 přidal kalasovh

Začíná TyLIDi – Týden letní informatiky pro dívky

V pondělí 27. srpna 2012 začíná TyLIDi – Týden letní informatiky pro dívky. Studentky druhých a třetích ročníků střeních škol si budou moci zábavnou formou vytvořit či prohloubit schopnosti programování, seznámit se s prostředím na Katedře informatiky a výpočetní techniky, diskutovat se ženami úspěšnými v oblasti IT, účastnit se zajímavých exkurzí... a mnoho dalšího.

Dne 2012-08-24 přidal kalasovh

Specializace Bc

Možnost žádat o specializační osvědčení je otevřena od 17.5.2012 do 15.6.2012 včetně.
Pozn.: Absolvování předmětu KIV/ZKI není pro specializaci nutné.

Dne 2012-05-17 přidal kalasovh

Practical syntactic and extra-functional compatibility for black-box software components

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku konanou 21. května 2012 na téma Practical syntactic and extra-functional compatibility for black-box software components. Přednáší Ing. Brada z Katedry informatiky a výpočetní techniky v rámci habilitačního řízení.

Dne 2012-05-10 přidal kalasovh

Cena CESCG 2012 za nejlepší článek

Jeden z nejvýznamnějších vědeckých seminářů ve střední Evropě představil na letošním 16. ročníku dosavadní výkvět studentské vědy z desíti zemí a 25 vysokých škol.

První cenu CESCG 2012 za nej­lep­ší článe­k zís­ka­l student KIV ZČU Bc. Lu­káš Jir­kov­ský (Fin­ding Ca­vi­ties in a Mo­le­cu­le).

Práce vznikla pod vedením Mgr. Maňáka a prof. Kolingerové.

Studenti na této populární konferenci představili svoje nejnovější projekty a vědomosti o špičkových směrech výzkumu a výuky počítačové grafiky, která v současné informační a telekomunikační technologii hraje klíčovou úlohu.

Dne 2012-05-09 přidal kalasovh

Výběrové řízení na studijní výjezdy do zahraničí

Pod záštitou oddělení Zahraničních vztahů Západočeské univerzity je vypsáno poslední dodatečné výběrové řízení na studijní výjezdy do zahraničí v rámci programu MOBILITA -12 (FREE MOVERS).

Výběrové řízení proběhne 22.5.2012, termín pro odeslání přihlášek je stanoven na 20.5.2012. Více informací na stránce oddělení Zahraničních vztahů ZČU nebo na adrese mmitas@students.zcu.cz.

Dne 2012-04-30 přidal kalasovh

Vítězové KERIO soutěže

Studenti KIV obsadili 1. a 3. místo v programátorské soutěži KERIO PROGRAMMING CONTEST 4.0.

Dne 2012-04-26 přidal kalasovh

Hovory s informatiky

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. pořádá dne 12. června 2012 v Brně diskuzní seminář v rámci cyklu Hovory s informatiky, na němž vystoupí přední IT osobnosti z České republiky.

Dne 2012-04-20 přidal kalasovh

Stážový program IBM Intership

Firma IBM zahájila výběrové řízení do stážového programu IBM Intership pro nadcházející letní běh. Studenti mohou získat praxi, rozšířit své znalosti, uplatnit vlastní nápady a poznat práci v oboru svého studia. Přihlášku a více informací najdete na strákách IBM Smart University CZ.

Dne 2012-04-18 přidal kalasovh

Studentská vědecká konference

Každoročně pořádaná Studentská vědecká konference se v letošním roce bude konat dne 31.5.2012. Studenti všech vyučovaných oborů bakalářského, magisterského i doktorského studia mohou zasílat své příspěvky do 15.5.2012. Aktivní účast je odměněna mimořádným stipendiem.

Dne 2012-04-17 přidal kalasovh

WINDOWS PHONE 7 platforma

Dne 19.4.2012 přednáší Ing. Filip Řehořík, MBA z firmy Microsoft na téma WINDOWS PHONE 7 platforma. Přednáška se koná v posluchárně UP-112 od 11:10 do 13:30 hod.

Dne 2012-04-17 přidal kalasovh

Finále soutěže Pilsprog

Dne 14.4.2012 se uskutečnilo finálové kolo sosutěže Pilsprog. Ceny vítězům odevzdali: Ing. Petr Přibyl, zástupce partnera soutěže; doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV ZČU; prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže a vedoucí katedry.
Krátkou reportáž z finále včetně fotogalerie naleznete na stránkách soutěže.

Dne 2012-04-16 přidal kalasovh

Soutěž Pilsprog

Jako každoročně, i letos Katedra informatiky a výpočetní techniky spolu s Fakultou aplikovaných věd pořádá soutěž v programování pro studenty středních škol. O průběhu a vítězích vás budeme pravidelně informovat, podrobnosti lze sledovat na stránkách Pilsprog.

Dne 2012-03-30 přidal madostal

Nabídka letní stáže v GSA

Agentura pro evropské globální družicové navigační systémy (GSA) nabízí studentům a absolventům vysokých škol letní stáž ve svém pražském
sídle. Stážisté se budou přímo podílet na přípravě technické infrastruktury pro GSA, čímž získají praktické zkušenosti s aplikací poznatků z dosavadního studia v oblasti IT.

Dne 2012-03-23 přidal kalasovh

TyLIDi - Týden Letní Informatiky pro Dívky

Cílem TyLIDi je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích.

Dne 2012-03-19 přidal kalasovh

Přednáška o využití počítačové optimalizace

Ve středu 7.3. v 9:00 v místnosti UV115 bude přednášet Dr. Kazuja Haraguči z Japonska o využití počítačové optimalizace při vzorkování jezerní vody.

Dne 2012-03-01 přidal kalasovh

Návrh změn v prodloužení stávající akreditace Bc. studia oboru Informatika

Oproti minulé akreditaci dochází k výraznému posílení informatických předmětů
ve skladbě celého bakalářského studia na úkor předmětů neinformatických. Celkem
se změna týká 16 informatických předmětů. Podrobnosti viz v tabulce.

Dne 2012-02-20 přidal kalasovh

Žebříček HN

Ve srovnání Vysokých škol vydaném v Hospodářských novinách obsadila v oboru INFORMATIKA druhou příčku Fakulta aplikovaných věd ZČU. Hodnotila se např. světovost školy, vědecké výsledky či zájem uchazečů o školu. HN vyzdvihly i vysoký podíl doktorandů na KIV ZČU - přes 15 % z celkového počtu studentů.

Dne 2012-02-09 přidal kalasovh

Fotografie ze Dne otevřených dveří

Ve středu 25. ledna 2012 proběhl na Fakultě aplikovaných věd Den otevřených dveří.
Jeho průběh na Katedře informatiky a výpočetní techniky jsme zdokumentovali; výslednou fotogalerii k náhledu najdete na stránkách organizátorů.

Dne 2012-01-30 přidal kalasovh

Den otevřených dveří 2012

Ve středu 25.1.2012 pořádá Fakulta aplikovaných věd tradiční Den otevřených dveří pro středoškoláky. Zveme všechny zájemce a zvědavce na Katedru informatiky, kde se budou moci dozvědět a podívat se, co vše se u nás mohou naučit. Součástí DOD bude také vyhlášení dalšího kola soutěže PilsProg.

Dne 2012-01-18 přidal kalasovh

Přednáška Ing. Petra Grillingera, Ph.D.

V pondělí 23. ledna 2012 od 12:30 se bude v místnosti UL-411 KIV konat přednáška na téma:
Certifiable chip design (DO-254) and verification of Time-triggered Ethernet End system and Switch

Přednáší náš bývalý doktorand Ing. Petr Grillinger, Ph.D.

Dne 2012-01-17 přidal kalasovh

Příhlášky na Erasmus a Free Movers

Přihlášky na zahraniční výjezdy studentů v programech Erasmus a Free Movers v roce 2012/2013 je nutno podat do 25. ledna 2012 (12:00). Další informace najdete na stránkách katedry a fakulty.

Dne 2012-01-12 přidal kalasovh

Interaktivní pískoviště

Studentům Petru Altmanovi a Robertu Ecksteinovi se podařilo "zabodovat" nejen v České kotlině, kde s úspěchem prezentovali interaktivní pískoviště v rámci Dnů vědy, Noci vědců, Gaudeamus či MS Fest. O jejich hračce se pochvalně píše i na mnohých zahraničních webech jako např. Gizmag či Engadget.

Dne 2012-01-06 přidal kalasovh

Setkání CZJUG 13.12.2011

Na setkání Czech Java User Group - plzeňské sekce, které se koná 13.12.2011 od 17h v UV115, jsou připraveny přednášky o Spring Roo (povídat bude náš diplomant A.Slezáček) o jazyku Dart.

Dne 2011-12-12 přidal kalasovh

Přednáška: Srovnání přístupu k řízení vývoje Open source projektů versus proprietárních

Fakulta aplikovaných věd a Katedra informatiky a výpočetní techniky vás zvou na přednášku dnes 22. listopadu 2011 od 13:00 do 14:30 (posluchárna EP130):
Srovnání přístupu k řízení vývoje Open source projektů versus proprietárních: Zkušenosti z praxe
Přednáší Jiří Karpeta ze společnosti Microsoft.

Pozvánka

Dne 2011-11-22 přidal madostal

Výběrové řízení pro doktorandy v programu MOBILITA-12 ("free movers")

Bylo vyhlášeno výběrové řízení pro doktorandy na výjezdy na zahraniční univerzity v roce 2012 v programu MOBILITA-12 ("free movers") s termínem 23.11.2011.

Více informací najdete na international.zcu.cz.

Dne 2011-11-09 přidal madostal

CTU Open 2011 jde do finále

Ve dnech 21. a 22.10.2011 proběhlo lokální česko-slovenské kolo mezinárodní týmové soutěže v programování ACM International Collegiate Programming Contest, zvané CTU Open 2011.

Na sředoevropském regionálním kole budou reprezentovat Západočeskou univerzitu tyto tři týmy:

1. Zuzana Burešová, Petr Kellnhofer, Jakub Vít
2. Jan Moulis, Václav Rajtmajer, Kamil Rendl
3. Martin Bláha, Antonín Neumann

Přejeme hodně úspěchů!

Dne 2011-10-26 přidal admin

ACM SPY - studenti KIV ZČU opět bodují

V letošním kole soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií Student Project of the Year se navzdory velké konkurenci z ostatních univerzit umístila na krásném třetím místě práce Komprese dynamických sítí s využitím shlukování
(Ing. Jan Rus, vedoucí: Ing. Libor Váša, Ph.D.)

Gratulujeme!

Další informace: acm-spy.cz

Dne 2011-10-25 přidal kalasovh

Výsledky soutěže KERIO Contest

Celkově 14 týmů bojovalo o vítězství v programátorské soutěži KERIO Contest. Vítěznou příčku obsadil jeden z pěti týmů ZČU ve složení: Petr Kelhover, Jakub Vít, Zuzana Burešová. Gratulujeme!

Dne 2011-10-24 přidal kalasovh

ACM International Collegiate Programming Contest

Na půdě KIV ZČU právě probíhá první plzeňský ročník soutěže ACM - lokální kolo mezinárodní týmové programátorské soutěže. Na vítěze čeká finanční odměna.

O průběhu soutěže i finalistech, kteří budou ZČU prezentovat v dalších kolech, vás budeme průběžně informovat.

Dne 2011-10-21 přidal kalasovh

Přednáška Johna Cohna, IBM Fellow

Ve čtvrtek 13.10.2011 od 15 hodin se na ZČU uskuteční přednáška "Lessons from the Colony" Johna Cohna, nositele titulu IBM Fellow a předního specialisty výzkumné laboratoře IBM v USA pro oblast Design Automation.

Dne 2011-10-07 přidal kalasovh

14. ročník soutěže o nejlepší studentské práce "Cena Siemens"

Společnost Siemens vyhlašuje 14. ročník soutěže o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce "Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2011".

Dne 2011-10-04 přidal kalasovh

Seminář SCICOM Basic

ZČU Plzeň pořádá jednodenní vzdělávací seminář pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří se chtějí co nejlépe připravit na prezentaci své bakalářské či diplomové práce.

Dne 2011-10-03 přidal kalasovh

Postoupení do finále v soutěži o nejlepší diplomovou práci

Diplomová práce Ing. Jana Rusa "Komprese dynamických sítí s využitím shlukování" pod vedením Ing. Libora Váši, Ph.D. postoupila do finále soutěže ACM SPY 2011 o nejlepší diplomovou práci.

Dne 2011-10-03 přidal kalasovh

6. ročník soutěže o nejlepší IT diplomku roku - finále

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd organizuje finále 6. ročníku celostátní soutěže o nejlepší IT diplomovou práci roku, které se bude konat 15. září v prostorách FAV. Pořadateli soutěže jsou Česká společnost pro systémovou integraci a společnost ABRA Software.

Dne 2011-09-09 přidal kalasovh

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Stipendium se bude udělovat každý rok 10 vynikajícím studentům. Je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku ke studiu magisterského programu na jedné z 10 nejlepších světových univerzit. Více bude zveřejněno na stránkách DZS (v části Nadace, fondy, programy).

Dne 2011-06-08 přidal kalasovh

ZČU vypisuje nabídku stipendia na partnerskou školu na Taiwanu

ZČU vypisuje nabídku stipendia (max. pro 2 studenty) na partnerskou školu na Taiwanu. Více informací a podmínky vypsání najdete na stránkách ZČU. Uzávěrka přihlášek 20.6.2011.

Dne 2011-06-08 přidal kalasovh

J.Kohout habilitován

Blahopřejeme kolegovi Kohoutovi k udělení hodnosti docent na základě schválení Vědeckou radou FAV ZČU.

Dne 2011-05-19 přidal kalasovh

Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

Blíží se termín ACM SPY soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Vítězové získají finanční odměnu ve výši 1 000 € a 300 €. Uzávěrka přihlášek 24.6.2011.

Dne 2011-05-02 přidal kalasovh

Studentská vědecká konference

Dne 26.5.2011 se bude konat Studentská vědecká konference. Studenti bakálařského, magisterského i doktorského studijního programu zde mohou prezentovat výsledky své práce. Možnost přihlášení do 15.5.2011.

Dne 2011-05-02 přidal kalasovh

Uzávěrka přihlášek pro doktorské studium v ak. roce 2011/2012

Mezní termín podání přihlášek je 31. května 2011 do 12:00 hodin.

Dne 2011-05-02 přidal kalasovh

Microsoft certifikace pro studenty zdarma do 30.6.2011

Každý student v České republice má do 30.6. možnost složit jednu z několika desítek zkoušek MCP dle výběru zdarma.

Dne 2011-03-08 přidal kalasovh

Studentské stipendium do USA

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2011 získají již alespoň bakalářský titul.

Dne 2011-02-08 přidal kalasovh

Čtvrté místo ve srovnání vysokých škol v oblasti informatiky

obsadila Fakulta aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni. Celý článek v Hospodářských novinách

Dne 2011-02-08 přidal kalasovh

Seminář pro partnery o výzkumných aktivitách KIV

Pro naše současné i potenciální partnery zejména z komerční sféry pořádáme dne 8.února seminář o výzkumných aktivitách v oblasti informatiky, se zaměřením na možnosti projektu NTIS (viz přiložená pozvánka).

Dne 2011-01-28 přidal kalasovh

PilsProg 2011

Kvalifikační kolo soutěže v programování PilsProg začíná 27.1.2011.

Dne 2011-01-26 přidal kalasovh

Den otevřených dveří

Vítáme zájemce o studium na našem Dni otevřených dveří a doufáme, že u nás naleznou dostatek inspirace a informací.

Dne 2011-01-26 přidal kalasovh

Přihlášky na studijní výjezd v rámci programu Erasmus

Je nejvyšší čas se přihlásit do výběrového řízení pro studijní pobyt na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2011/2012. Uzávěrka přihlášek je 31.1.2011.

Dne 2011-01-12 přidal kalasovh

Soutěž o cenu Antonína Svobody

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku pořádá soutěž o cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2010 v oblasti informatiky, kybernetiky a příbuzných oborů. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2011.

Dne 2010-12-16 přidal kalasovh

Pozvánka na CZJUG

Zveme zájemce o programování mobilních aplikací na setkání plzeňské pobočky CZJUG v úterý 7.12. od 17h v UP101. Na programu jsou přednášky "Android Kick Start" a "iPhone: bleskový úvod do vývoje".

Dne 2010-12-03 přidal kalasovh

Přednáška o akceleraci v počítačové grafice

Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat zve zájemce na přednášku Akcelerace algoritmů počítačové grafiky a zpracování videa, kterou 8. prosince přednese doc. Pavel Zemčík z FIT VUT v Brně.

Dne 2010-11-23 přidal kalasovh

Vítěz soutěže ACM SPY je z KIV

Student Petr Kellnhofer zvítězil v soutěži ACM SPY (kategorie bakalářské práce) s prací Deformace povrchového modelu se zachováním objemu (vedoucí J.Kohout). Blahopřejeme!

Dne 2010-11-23 přidal kalasovh

ČÍNA – Hongkong – doktorandská stipendia – různé obory

Do stipendijního programu je zapojeno všech 8 honkongských veřejných vysokých škol. Uzávěrka pro akademický rok 2010/2011 je 1.12.2010.

Dne 2010-11-16 přidal kalasovh

Výběrové řízení na semestrální pobyt v LS 2010/2011 na Taiwanu

Chienkuo Technology University (partnerská univerzita ZČU) vyhlašuje výběrové řízení na stipendium pro studenty ZČU (kromě FPR). Více informací na webu Zahraničních vztahů. Uzávěrka přihlášek: 24.11.2010.

Dne 2010-11-04 přidal kalasovh

Seminář o možnostech studia a cestování v zemích Evropské unie

se koná 8.11.2010 od 11:00 v prostorech FPR, Sady Pětatřicátníků 14, PC 408. Své programy představí - Eurocentrum Plzeň, Zahraniční vztahy ZČU, British Council, Akademická informační agentura DZS MŠMT, Goethe Institut Praha, Francouzská aliance Plzeň.

Dne 2010-11-04 přidal kalasovh

Seminář o možnostech podpory mobility pro vědecko-výzkumné pracovníky

Datum a místo konání: 23.11. 2010, 9:00 -- 13:00, UV 115.
Účastníci se seznámí se základní problematikou mobility ve vědě a výzkumu s ohledem na možnosti financování výzkumných pobytů vyjíždějících a přijíždějících vědců. Seminář dále bude informovat o právním rámci jejich mezinárodního pobytu a inzerci vědecko-výzkumných pracovních pozic na webu EURAXESS Jobs.
Registrační formulář, kontakty, program i veškeré další informace naleznete na stránkách smeniáře.

Dne 2010-11-02 přidal kalasovh

Uzávěrka stipendií DAAD

Blíží se uzávěrka stipendií (různé typy a pro různé obory) DAAD - široká nabídka stipendií do Německa. Nepropásněte svoji šanci a podívejte se na a href="http://www.daad.cz">Informační centrum DAAD.

Dne 2010-10-15 přidal kalasovh

Výběrové řízení do IBM Internship programu

pro nadcházející zimní běh. Pro přihlášení do programu prosím vyplňte přihlášku. Pokud v uvedený termín nemůžete, budete informováni o případném náhradním.
Pro uživatele Facebooku jsou připraveny stránky IBM Smart University CZ, kde najdete aktuální informace o dění v IBM, týkající se univerzitního vzdělávání. Stránky jsou určeny všem členům akademické obce.

Dne 2010-10-07 přidal kalasovh

IBM Faculty Award

Katedra informatiky a výpočetní techniky obdržela cenu IBM Faculty Award za návrh studijního oboru Informační systémy. Celý článek v Hospodářských novinách.

Dne 2010-09-14 přidal kalasovh