Informace pro zájemce o studium

Katedra informatiky a výpočetní techniky garantuje vysokoškolské studium ve formě

 • bakalářského studijního programu Inženýrská informatika a oboru Finanční informatika a statistika (titul Bc.),
 • navazujícího magisterského studijního programu Inženýrská informatika (titul Ing.),
 • doktorského studijního programu Inženýrská informatika ve studijním oboru Informatika a výpočetní technika (titul Ph.D.).

Program Inženýrská informatika byl sestaven na základě doporučení IEEE/ACM Computing Curricula.  Během studia jsou možné studijní pobyty na univerzitách v zahraničí.
 

Katedra dále v rámci celouniverzitního působení zajišťuje nejen výuku základních informatických předmětů i v rámci ostatních studijních programů FAV, ale garantuje i výuku informatických předmětů pro Fakultu ekonomickou, Fakultu elektrotechnickou, Fakultu filozofickou a Fakultu zdravotnických studií.

Bakalářské studium

Inženýrské studium

Doktorské studium
 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 26.1. 2011 s následujícím programem:

 • Besedy na téma "Studium informatiky a výpočetní techniky" (zástupci katedry) a "Proč je dobré jít studovat informatiku" (zástupci IT firem). 
 • Informace o soutěžích v programování ACM a PilsProg. Pilsprog – soutěž „nanečisto“.
 • Zahájení soutěže PilsProg.
 • Počítačové sítě a distribuované systémy, laboratoř síťových systémů, co vše je síť (WiFi, BT, ZigBee, Ethernet, optika,…), monitorovací systémy, síťové hry a další studentské práce, síťová infrastruktura univerzity a katedry, Cisco Networking Academy.
 • Softwarové inženýrství a simulace, pohyb planet v trojrozměrném prostoru, simulace dopravy, skládání velkých obrázků z fotografií, prezentace prací studentů softwarového inženýrství.
 • Hardwarová laboratoř, programování mikropočítačových systémů a aplikací, senzorické sítě, hradlová pole a práce s programovatelnou logikou.
 • Počítačová grafika a vizualizace dat, virtuální realita, počítačové hry, klíčování na zeleném pozadí, stereo projekce, procházka po krajině, vizualizace objemových dat aneb jak to vypadá uvnitř krysy, rytí do digitálního písku, detekce leteckých kolizí; křivky, fraktály, digitální obraz a další studentské práce.
 • Finanční informatika a statistika.
 • LChess – hra v šach s hlasovým ovládáním pomocí rozpoznávače LASER, LASE - sémantický webový vyhledávač odpovědí, RSR - rozpoznávání dopravních značek, LaserFox - hlasem ovládaný webový prohlížeč.
 • Informace o letním PC táboře.
 • Neuroinformatika - měření mozkové aktivity.
 • Informační servis (studium informatiky, uplatnění absolventů, soutěžní hra o ceny), občerstvení a další.
   

 

Další informace


 

Aktualizováno 0