Kapitola 1. Co se nevešlo v roce 2012

Obsah

1.1. O magickém tlačítku
1.2. O čekání a o vláknech
1.3. O komponentách třetích stran
1.4. O návrhu (grafického) uživatelského rozhraní
1.4.1. Konkurenční přednášky
1.4.2. Klíčové zdroje na internetu

1.1. O magickém tlačítku

 • častá chyba začínajících programátorů okouzlených možnostmi GUI a nástroji, které "za vás vygenerují spoustu kódu a nechají vás pouze dopsat obsluhu událostí"

 • např. http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_pushbutton

 • tento problém v podstatě neexistuje, když používáte TLA návrh

 • ukázka v Netbeans

1.2. O čekání a o vláknech

1.3. O komponentách třetích stran

 • v javě je použití obecně lehké -- stačí stáhnout příslušný JAR soubor a ujistit se, že leží na classpath během kompilace i v run-time

 • příklad: JFreeChart (pod LGPL licencí)

 • všemožné nastavení pro použití ve vlastním programu

  1. stáhnete balíček z http://www.jfree.org/jfreechart/

  2. založíte si svůj projekt -- například v Eclipse: c:\workspace\MujProjekt

  3. v projektu vytvořte lib adresář a nakopírujte do něj dva soubory z distribuce stáhnuté v kroku 1

   1. jfreechart-1.0.9\jfreechart-1.0.9.jar

   2. jfreechart-1.0.9\lib\jcommon-1.0.12.jar

  4. Pro překlad vašeho projektu je třeba zajistit, aby překladač Javy věděl kde hledat třídy z těchto dvou balíčků, aby mohl přeložit váš program. Je třeba, aby tyto dva soubory byly na classpath. V Eclipse zajistíme takto:

   1. Klepnete pravým tlačítkem na jméno projektu

   2. V kontextovém menu vyberete poslední položku -- Properties

   3. Klepnete na Java Build Path a pak na Add JARs

   4. Najdete jak jfreechart-1.0.9.jar tak jcommon-1.0.12.jar v lib adresáři svého projektu, oba označíte (přidržením CTRL klávesy) a stisknete OK a pak ještě jednou OK.

  5. Nyní můžete program přeložit a spustit

  6. Pro distribuci a spuštění uživatelem je třeba zajistit, aby jfreechart-1.0.9.jar a jcommon-1.0.12.jar byly na classpath na jeho počítači

   • je třeba uživatele informovat o tom, že si sám musí stáhnout jfreechart-1.0.9.jar a jcommon-1.0.12.jar a umístit je do svého adresáře Java knihoven např. c:\uloziste-stahnutych-jaru nebo si musí upravit svoji systémovou proměnnou CLASSPATH

   • alterantivně můžete přiložit tyto dva soubory ke své distribuci

    • v tomto případě budete program distribuovat jako zip archiv (ne jako JAR) a

    • modifikujete META-INF\MANIFEST.MF soubor přidáním řádky:

     Class-Path: jfreechart-1.0.9.jar jcommon-1.0.12.jar
    • používáte-li Ant, stačí přidat jednu řádku do <manifest> tasku

     <attribute 
       name="Class-Path" 
       value="jfreechart-1.0.9.jar jcommon-1.0.12.jar" 
     /> 
    • díky tomu uživatel nebude muset nic stahovat ani nastavovat -- stačí když rozbalí vaší distribuci (ten .zip soubor) a spustí váš MujProgram.jar

 • při kódování použijete následující sekvenci kroků

  1. Vygenerujete nebo načtete data

  2. Vytvoříte vhodný prezentační objekt -- vyberete si nějaký vhodný z dema (koláčový graf, Ganttův diagram, čárový graf, jednotlivé body a pod.)

  3. Případně provedete různá nastavení prezentačního objektu (grafu)

  4. Použijete prezentační objekt

   • buď jej vložíte do Swing aplikace

   • nebo jej zakomponujete do WWW aplikace

   • nebo jej uložíte na disk jako obrázek (např. JPG soubor)

 • příklad kódu (vynechány import)

  public class PieChartExample extends JPanel {
   // Holds the data
   private DefaultPieDataset dataset = new DefaultPieDataset();
   // Create the chart
   private JFreeChart chart;
   // Create a panel that can show the chart
   private ChartPanel panel;
  
   public PieChartExample()
   {
    // Initialize the dataset
    dataset.setValue( "Lipka", new Double( 12.0 ) );
    dataset.setValue( "Herout", new Double( 33.0 ) );
    dataset.setValue( "Rohlík", new Double( 18.0 ) );
   
    chart = ChartFactory.createPieChart3D(
     "Procenta (3D s průhledností)", // The chart title
     dataset,    // The dataset for the chart
     true,     // Is a legend required?
     true,     // Use tooltips
     false     // Configure chart to generate URLs?
    );
    PiePlot3D plot4 = ( PiePlot3D )chart.getPlot();
    plot4.setForegroundAlpha( 0.6f ); // Pruhlednost
  
    // Create panel with the chart
    this.panel = new ChartPanel( chart );
    this.add( panel );
  
    // Kód pro uložení do souboru:
    //try {
    // ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File("C:uur.jpg"), chart, 500, 300);
    //} catch (Exception e) {
    // System.out.println("Problem occurred creating chart.");
    //}
   }
  
   public static void main( String[] args )
   {
    JFrame frame = new JFrame( "Pie Chart Demo" );
    PieChartExample chart = new PieChartExample();
    frame.getContentPane().add( chart, BorderLayout.CENTER );
    frame.setSize( 640, 480 );
    frame.setVisible( true );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
   }
  } 
  
 • JavaDoc: http://www.jfree.org/jfreechart/api.html

1.4. O návrhu (grafického) uživatelského rozhraní

 • klíčové slovo je použitelnost, anglicky usability

 • problémem se zabývá oblast IT, která se nazývá Human-Computer Interaction (postaru: Man-Machine Interaction)

  • sem patří i komunikace s počítačem hlasem,

  • taktilní I/O,

  • virtuální realita,

  • ale my se omezíme na GUI

 • k tématu je k dispozici obsáhlá literatura a řada zdrojů na internetu, ale jen některé jsou kvalitní (viz níže)

 • otázky návrhu UI/GUI jsou studovány a popsány mnohem lépe, než by laik čekal

 • v této přednášce na téma není místo, proto si dovolím odkazy na jiné přednášky, linky na kvalitní servery, které se tématem zabývají a na úžasné video o návrhu GUI pro Office 2007

1.4.1. Konkurenční přednášky

1.4.2. Klíčové zdroje na internetu