Témata zadání semestrálních prací


Každý student má možnost si vymyslet vlastní zadání, které předloží ke schválení. Studenti, kteří neprojeví dostatek fantazie si mohou vybrat jedno z následujících zadání :
  1. Ordinace
  2. Studijní agenda
  3. Vodácká databáze