DB2 - HOWTO


Tato stránka má sloužit jako "bootovací stránka" pro ty, kteří se účastní cvičení z předmětu KIV/DB2. Najdete zde základní informace o tom, jak se přihlásit k RDBMS Oracle.