Řešitelé :

   Jiří Pešta  Monika Vohlídková  František Vávra  Pavel Nový  Tomáš Ettler  Lukáš Kroupa
   ORL klinika FN Plzeň  ORL klinika FN Plzeň  KMA FAV, ZČU Plzeň  KIV FAV, ZČU Plzeň  KIV FAV, ZČU Plzeň  KIV FAV, ZČU Plzeň
 Tel.:  +420 377 402 484  +420 377 402 484  +420 377 632 615  +420 377 632 411  +420 377 632 411  +420 377 632 411
 E-mail:   pestaj@fnplzen.cz  vohlidkova@fnplzen.cz  vavra@kma.zcu.cz   novyp@kiv.zcu.cz   thritton@kiv.zcu.cz  kroupal@kiv.zcu.cz
 Web:  www.fnplzen.cz/  www.fnplzen.cz/  home.zcu.cz/~vavra/  www.kiv.zcu.cz/~novyp/  www.kiv.zcu.cz/  www.kiv.zcu.cz/

Datum poslední úpravy stránek :  29.06.2017
Autor : Pavel Nový