Detekce a analýza defektů      Analýza defektů snímků na noze

Úloha :
Analýza snímků
defektů na noze, detekce, měření a sledování vývoje parametrů.

Základní sledované parametry :
«   délka obvodové čáry defektu
«   plocha defektu v rovině obvodové čáry
«   členitost obvodové čáry defektu
«   maximální hloubka defektu
«   výplňová plocha defektu
«   objem výplně defektu
«   Fourierovský popis obvodové čáry defektu

Princip metody :
»   rozměrová kalibrace pomocí čtyřstěnu
»   prostorová rekonstrukce defektu ze tří pohledů na čtyřstěn 0-1-3, 1-2-3, 2-0-3
»   typický - nejhlubší bod defektu ze tří pohledů
»   obvodová čára a její aproximace 1. a n-tou harmonickou
»   objem a plocha výplně podle délky obvodové čáry defektu
»   objem a plocha výplně podle aproximace obvodu 1. harmonickou
»   objem a plocha výplně podle aproximace obvodu n. harmonickou
»   demo programu - defect.zip


Publikace:
Růžička, J., Nový, P., Vávra, F., Bolek, L., Beneš, J.:    defect07
Pyramid Projection-Validation of a New Method of Skin Defect Measurement,
Physiological Research, Vol. 56, (Suppl. 1): S99-S105, ISSN 0862-8408,
Prague, Czech Republic
, 2007.


Řešitelé :

   Jiří Růžička  František Vávra  Pavel Nový
   Ústav biofyziky LFUK Plzeň  KMA FAV, ZČU Plzeň  KIV FAV, ZČU Plzeň
 Tel.:  +420 377 593 214  +420 377 632 615  +420 377 632 411
 E-mail:   ruzicka@dante.lfp.cuni.cz  vavra@kma.zcu.cz   novyp@kiv.zcu.cz 
 Web:  http://www.lfp.cuni.cz/  home.zcu.cz/~vavra/  www.kiv.zcu.cz/~novyp/

 


Datum poslední úpravy stránek :  15.09.2014
Autor : Pavel Nový