Klinická audiometrie    
Úloha :
Automatická detekce sluchového prahu pomocí metody tónové a slovní audiometrie.
Návrh a realizace optimálních algoritmů pro detekci prahu, měření a analýza doby latence
při pozitivní odezvě vyšetřované osoby na akustický podnět. Objektivizace úlohy detekce
prahu vyhodnocením parametrů odvozených od doby latence, viz metody objektivní tónové
audiometrie ERA, BERA.

Vyšetřovací metody:

metody subjektivní funkční diagnostiky sluchu
analýza vývoje doby latence během vyšetření

  tónová audiometrie
    optimální algoritmus řízení vyšetření prahu sluchu
    princip metody:
    
»   generování akustického podnětu pro definovanou frekvenci tónu Fi [Hz]
          a nastavovanou hodnotu akustického tlaku SPLj [dB] s krokem 5dB
    
»   testování odezvy vyšetřované osoby na akustický podnět (Fi, SPLj)
    
»   volba následujícího podnětu (Fi, SPLj+1) podle předchozí odezvy vyšetřované osoby
          a zvoleného algoritmu hledání prahu sluchu na frekvenci Fi
    
»   záznam a zobrazení průběhu vyšetření na dané frekvenci Fi pro všechna SPLj
    
»   
stanovení prahu slyšení pro frekvenci Fi
     »   určení prahu slyšení pro všechny frekvence Fi a levou a pravou stranu
    základní sledované parametry:
     «   hodnota prahu sluchu pro definovanou frekvenci a stranu
    
«   záznam průběhu vyšetření prahu
    
«  
doba latence měřená od počátku akustického podnětu po kladnou odezvu vyšetřované osoby
    
« 
  parametry doby latence

     používané prostředky:
    
»   komerční tónové audiometry

     »   vlastní SW aplikace s řídicím algoritmem pro vyšetření prahu sluchu, záznam a analýzu
          průběhu vyšetření a parametrů doby latence

 

  tónová audiometrie - Gap Detection Threshold      
    úloha řízení automatického vyšetření sluchu metodou měření citlivosti sluchu na pokles
    intenzity podnětu při tónové audiometrii

    princip metody:
     »   generování akustického podnětu pro definovanou frekvenci tónu Fi [Hz] (=1000 Hz),
          nastavovanou hodnotu akustického tlaku SPLj [dB] nad prahem percepce a definovanou
          mezeru-prodlevu v akustickém podnětu
     »   parametry prodlevy:
          - délka prodlevy Tp [ms]
          - hodnota akustického tlaku SPLk v prodlevě [dB]
          - doba Tn [ms] poklesu a náběhu akustického tlaku SPLk v prodlevě

    
»   testování odezvy vyšetřované osoby na prodlevu v generovaném podnětu    (Fi, SPLj, Tp, SPLk)
    
»   volba následujícího podnětu s novými parametry prodlevy podle předchozí odezvy vyšetřované osoby
          a zvoleného algoritmu hledání prahu schopnosti rozpoznat prodlevu
    
»   záznam a zobrazení průběhu vyšetření

     »   určení prahu odezvy na prodlevu pro levou a pravou stranu
 
   
viz diplomová práce: Šmucr, Z.: Vyšetření sluchu metodou poklesu intenzity podnětu
 dp-smucr
 
 

    
 
    

  slovní audiometrie
    princip metody:
    
»   
slovní audiometrie je založená na principu porozumění slovům ze standardní testovací sady
          deseti slov, např.: vem, pral, čas, bez, knír, stesk, tři, chov, most, srub

     »   vyšetřovaná osoba opakuje slova, která jsou generována s různou intenzitou [dB]
     »   správná odpověď je chápána jako pozitivní odezva vyšetřované osoby
    základní sledované parametry:

     «   úspěšnost [%] správných odpovědí pro danou intenzitu a úplnou sadu slov
Řešitelé :
 

   Jiří Pešta  František Vávra  Pavel Nový
   ORL klinika FN Plzeň  KMA FAV, ZČU Plzeň  KIV FAV, ZČU Plzeň
 Tel.:  +420 377 402 484  +420 377 632 615  +420 377 632 411
 E-mail:   pestaj@fnplzen.cz  vavra@kma.zcu.cz  novyp@kiv.zcu.cz 

 


Datum poslední úpravy stránek :  25.09.2017
Autor : Pavel Nový