Projekty, bakalářské práce, diplomové práce

Projekt Prj2 - Prj4

Projekt Prj2
1. Vytvoření souboru triviálních ilustračních příkladů pro předmět PPA2.
2. Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges.
3. Přehled on-line systémů pro nácvik programování na ACM soutěže.
4. Demo-animace algoritmů vyhledávání.

Projekt Prj3
1. Vytvoření souboru triviálních ilustračních příkladů pro předmět PPA2.
2. Řešení úloh z ACM Archivu a vytvoření ilustračního souboru příkladů.
3. Šachy - programování tahů jednotlivých figur.
4. Šachy - programování kontroly ohrožení jednotlivých figur.
5. Šachy - programování ověření situace šach-mat.
6. Šachy - programování ověření situace mat následujícím tahem.
7. Demo-animace funkce ADT pro předmět PPA2.

Projekt Prj4
1. Vytvoření programu v jazyku Java pro automatickou kontrolu správnosti výsledků zadané množiny příkladů.
2. Řešení náročnějších úloh z ACM Archivu a vytvoření ilustračního souboru příkladů.
3. Vybrané úlohy a jejich řešení na validátoru pro nácvik programování na ACM soutěže.
4. Realizace webové stránky pro řešení úloh s používáním systému pro nácvik programování na ACM soutěže.
5. Demo-animace vybraných algoritmů řazení.

Projekt Prj5

1. Využití softwarového balíku Swarm pro simulaci multiagentních systémů.
Seznamte se se softwarovým balíkem Swarm pro simulaci MAS a proveďte instalaci. Ověřte jeho možnosti realizací několika ilustračních příkladů. Předpokládá se funkčnost na operačním systému Windows (nejlépe Windows XP). Znalost programovacího jazyku Java je nutná. Projekt umožňuje další pokračování v rámci bakalářské práce - částečně vyřešeno.
Upozornění: Je nutná dobrá znalost angličtiny, neboť převážná část studijních materiálů je v tomto jazyku.

2. Testování vybraných implementačních nástrojů pro modelování agentních systémů.
Prostudujte popis nástrojů Agent Farms a Swarm pro modelování a simulaci na bázi MAS. Předmětem práce je vytvoření alespoň dvou ilustračních příkladů na jeho použití. Předpokládá se realizace v prostředí MS Windows (nejlépe Windows XP). Znalost programovacího jazyku Java je nutná. Projekt umožňuje další pokračování v rámci bakalářské práce .
Upozornění: Je nutná dobrá znalost angličtiny, neboť převážná část studijních materiálů je v tomto jazyku. zadáno.

3. Systémy pro nácvik programování na ACM soutěže.
Seznamte se se stránkami neznámějších systémů, jež podporují přípravu na ACM soutěže. Stručně popište několik z nich z hlediska jejich zaměření, vlastností a způsobu práce s nimi. Na několika ilustračních příkladech, jež budou tematicky odpovídat obsahu předmětů PPA1 a PPA2, ověřte možnosti vybraného validátoru. Předpokládá se funkčnost v prostředí používaném při výuce programování v prvním ročníku ( Java, SciTe/Eclipse, OS Windows XP). Projekt umožňuje další pokračování v rámci bakalářské práce - zadáno.

4. Modelování a simulace důvěry.
Seznamte se s problematikou modelování důvěry a implementačními prostředky založenými na agentních principech. Vyberte vhodný simulační nástroj pro realizaci modelu důvěry. Proveďte realizaci daného modelu důvěry vybraným nástrojem. Projekt umožňuje další pokračování v rámci bakalářské práce - zadáno.

5. Důvěra, její ovlivňování a dezinformace.
Prohlédněte si motivační příklad a seznamte s konceptem dezinformace. Použijte tento přístup pro zjišťování míry důvěry a naprogramujte v jazyku Java s exportem výstupních dat pro následné zobrazení výsledků - grafů a tabulek. Pro grafický výstup použijte vybraný nástroj User Interface Toolkits (AWT, Swing, Java 2D) podporujících GUI. Projekt umožňuje další pokračování v rámci bakalářské práce - zadáno.

Bakalářské práce

1. Využití softwarového balíku Swarm pro simulaci multiagentních systémů.
Zásady pro vypracování:

2. Testování vybraných implementačních nástrojů pro modelování agentních systémů.
Zásady pro vypracování:

3. Systémy pro nácvik programování. (zadáno)
Zásady pro vypracování:

4. Vytvoření databázového systému pro zápis hodnocení výuky v průběhu semestru a výsledné vyhodnocení zkoušky. (řešeno)
Zásady pro vypracování:

5. Vytvoření aplikace Citylocation. (řešeno)
Zásady pro vypracování:

6. Databáze objednávek pro spediční firmy. (řešeno)
Zásady pro vypracování:

Diplomové práce

1. Simulace důvěry prostředky agentních technologií. (řešeno)
Zásady pro vypracování:

2. Multiagentní systémy a modelování důvěry.
Zásady pro vypracování:


Dříve zpracované projekty, bakalářské a diplomové práce

(řazeno sestupně dle akademického roku zpracování zadaného tématu)

 • Hendrych Petr: Simulace důvěry prostředky agentních technologií, DP (2006/7)
 • Hanzal Ondřej: Aplikace Citylocation - Místopis, PRJ5 + BP (2006/7)
 • Pavuk Jaroslav: Databázový systém pro hodnocení výuky, PRJ5 + BP (2006/7)
 • Čermák Radek: Databáze objednávek pro spediční firmy, PRJ5 (2006/7)
 • Hruška Vratislav: Výzkum implementačních nástrojů pro modelování agentních systémů, PRJ5 + BP (2006/7)
 • Hofhans Tomáš: Modelování a simulace šíření epidemie, PRJ5 + BP (2006/7)
 • Novotný Zdeněk: Databázový systém pro hodnocení výuky v průběhu semestru, PRJ5 + BP (2006/7)
 • Brandejský Pavel: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Fazekaš Jan: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Janák Tomáš: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Janisch Jaromír Pavel: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Junák Michal: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Mixánek Bohdan: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Nohavec Jiří: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Novotný Jiří: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Prouza Karel: Řešení vybraných příkladů z ACM Programming Challenges, PRJ2 (2007)
 • Toman Vladimír: Databázový systém pro hodnocení výuky v průběhu semestru, PRJ5 + BP (2005/6)
 • Stuchlík Tomáš: Využití softwarového balíku Swarm pro simulaci agentních systémů, PRJ5 (2005/6)
 • Kučera Martin: Ilustrační příklady pro PPA1, PRJ2 (2006)
 • Bžoch Pavel: Dezinformace - ilustrační příklad (EXCEL-Java), PRJ2 (2006)
 • Hofhans Tomáš: Epidemické algoritmy, PRJ3 a PRJ4 (2005, 2006)
 • Lipka Richard: Informační systém pro tělovýchovnou jednotu, PRJ5 + BP (2004/5)
 • Hokr Jiří: ACM - ilustrační příklady, PRJ2 (2004)
 • Prouza Karel: Ilustrační příklady v Javě, PRJ2 (2004)