FOTO

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni


Motto:
My smrtelníci jsme v pozoruhodné situaci. Každý je na tomhle světě jenom nakrátko. Neví, kvůli čemu, ale tu a tam si myslí, že to tuší. Z hlediska každodenního života víme, že tu jsme pro druhé - především pro ty, na jejichž úsměvu, na jejichž zdraví zcela závisí naše štěstí …
[Albert Einstein, esej Jak vidím svět, 1930]


Výuka a další informace

Tyto stránky slouží pro získávání informací o předmětech, na jejichž výuce se podílím, o vypsaných projektech, bakalářských a diplomových pracích, které vedu a o dalších aktivitách, které mám.
Jsou určeny především studentům prezenčního studia.

Věda a výzkum

Studenti - máte zájem o problematiku modelování důvěry, chcete se o ní něco dozvědět a podílet se na výzkumu?