[Zpět] [Home] [Úřední hodiny] [Cvičení] [Zápočet]

KIV/ZSWI - informace pro studenty

Novinky

Novinky na WWW stránkách předmětu ZSWI, změny ve výuce apod. budou oznamovány do mailing listu zswi-oznamy. Způsob přihlášení najdete zde, všechny zprávy budou archivovány tady.

Předběžný plán přednášek

(Viz také studijní materiály.)

 1. Úvod. Co je softwarové inženýrství. Proces vývoje softwaru.
 2. Modely softwarového procesu.
 3. Analýza domény. Získávání a specifikace požadavků.
 4. Terminologie a notace objektově orientované analýzy.
 5. UML: diagramy tříd a objektů, diagram komponent, diagram případů použití, diagram spolupráce, sekvenční a stavový diagram
 6. Objektově orientovaná analýza. Návrh architektury systému.
 7. Objektově orientovaný návrh a implementace. Návrhové vzory (design patterns).
 8. Strukturovaná analýza. Moderní strukturovaná analýza. Strukturovaný návrh. Vytváření modulů.
 9. Návrh uživatelského rozhraní. Architektonické styly. Implementace.
 10. Prototypování. Programátorský styl a dokumentace kódu. Optimalizace programu.
 11. Verifikace a validace. Testování jednotek.
 12. Integrační testování. Testování systému.
 13. Údržba softwarových systémů. Metriky. Práce v týmech. Konfigurační management. Etické a právní aspekty tvorby softwaru.

Organizace cvičení a požadavky na zápočet

Zkouška

Vypsány budou cca 4 termíny v letním zkouškovém období. Průběh zkoušky předpokládám takto (může se změnit po prvních zkušenostech):

Výsledná známka je určena součtem bodů získaných za semestrální práci a bodů ze zkoušky:

min max známka
85 100 výborně
65 84 velmi dobře
50 64 dobře
0 49 nevyhověl

Studijní materiály

Lukáš Petrlík: Přednášky z předmětu Základy softwarového inženýrství, leden 2005.
(PDF, PS - 150 stran + titulní stránka: PDF, PS.)

Kromě přednášek ze ZSWI jsou k dispozici také loňské stránky ZSWI a materiály obdobných předmětů z jiných škol:

Doporučená literatura

Některé zajímavé knížky o softwarovém inženýrství vyšly i v českém překladu, především v nakladatelstvích Grada a Computer Press. Jazyková úroveň překladů je většinou mizerná, oproti anglickým originálům však mají příznivou cenu.

Další knihy (v angličtině), které mi připadají zajímavé:

Viz také vybrané odkazy Přemka Brady o softwarovém inženýrství.


Lukáš Petrlík
luki_at_kiv.zcu.cz