[Zpět] [Home] [Úřední hodiny] [Cvičení]

Základy operačních systémů (KIV/ZOS) - informace pro studenty

Novinky

Novinky na WWW stránkách předmětu ZOS, změny ve výuce apod. budou oznamovány do mailing listu zos-oznamy, který bude vytvořen do 27.9. Způsob přihlášení najdete zde, všechny zprávy budou archivovány tady.

Předběžný plán přednášek

 1. Úvod. Historie OS, rozdělení OS, architektura a komponenty OS. Volitelně: Hardwarové předpoklady. (10 stran + titulní stránka)
 2. Proces jako abstrakce. Implementace procesu. Konstrukce pro vytváření procesů. (17 stran)
 3. Problém kritické sekce. Spin-lock. Semafory. Kooperace procesů. (9 stran)
 4. Implementace semaforů. Monitory a jejich implementace. (8 stran)
 5. Zprávy, RPC. Klasické problémy meziprocesové komunikace: Problém večeřících filosofů. (10 stran)
 6. Plánování procesů. (8 stran)
 7. Plánování procesů v interaktivních systémech. Uvíznutí (deadlock). (8 stran)
 8. Uvíznutí: detekce a zotavení, dynamické zabránění, prevence. Správa hlavní paměti, základní mechanismy. (10 stran)
 9. Správa hlavní paměti -- virtuální paměť. (12 stran)
 10. Vstupy a výstupy. (14 stran, dodatek: 2 strany)
 11. Systémy souborů. (19 stran)
 12. Bezpečnost v OS.
 13. Případová studie: UNIX (Linux).

Cvičení

Materiály ke cvičení (plán cvičení, doporučená literatura apod.) najdete zde.

Podmínky pro udělení zápočtu

Zápočet se uděluje za splnění dvou zápočtových testů (termíny viz níže). Test se považuje za splněný při získání alespoň 5.5 bodu z 10 možných.

Pokud z některého testu příslušné množství bodů nezískáte, budete mít jednu možnost opravy. Opravný test se bude pravděpodobně konat první týden v lednu (termín upřesním později). Další možnost opravy nebude.

Zkouška

Vypsány budou cca 4 termíny v ZS a 1 v LS. Průběh zkoušky vypadá takto:

K dipozici je příklad zkouškové písemky (3 strany PDF) - doporučuji k nahlédnutí všem zájemcům o absolvování předmětu. :-)

Studijní materiály

K dispozici jsou následující mnou sepsané texty:

Materiály obdobných předmětů z jiných škol:

Doporučená literatura

Zatím nevím o žádné slušné knize v češtině, která by pojednávala o operačních systémech. Z knih vyšlých v angličtině mohu doporučit:


Lukáš Petrlík
luki_at_kiv.zcu.cz