Poznámka: Protože tento předmět už neučím, budou všechny zde vystavené texty nezadržitelně zastarávat.

KIV/OS - informace pro studenty (ZS 2001/2002)

KIV/OS - Základní informace

Sylabus předmětu

Architektury, rozhraní operačních systémů, související normy. Přehled implementace operačních systémů Linux, Mach a Windows NT. Případová studie: Linux. Procesy a vlákna, přidělování procesoru, víceprocesorové systémy. Správa hlavní paměti, mechanismy virtualizace paměti. Systém souborů. Vstupně/výstupní subsystém, ovladače periferních zařízení. Mechanismy meziprocesové komunikace. Vazba systému na síťové prostředí a na grafické uživatelské rozhraní. Spuštění systému. Zapouzdřené systémy a systémy reálného času. Moderní architektury a jejich perspektivy.

Studijní materiály

K dispozici jsou následující mnou sepsané texty; není jich zatím mnoho, ale časem by měly přibývat.

Informace o cvičeních

Zápočtové úlohy

Doporučená literatura

Články dostupné na síti

Následující seznam obsahuje zajímavé články, jejichž přečtení vám doporučuji:

Doporučené knihy

Ostatní materiály


Lukáš Petrlík
luki_at_kiv.zcu.cz