[Zpět] [Home] [Úřední hodiny]

Náměty pro diplomové práce pro rok 2005/2006

Na tuto stránku průběžně zaznamenávám své nápady na diplomové práce. Pokud byste měli o něco z toho zájem, prosím dejte mi vědět.

  1. Kolaborativní editor UML diagramů pro prostředí Croquet
  2. Automatická instrumentace kódu pro jazyk C#

1. Kolaborativní editor UML diagramů pro prostředí Croquet

Prostředí Croquet je součástí výzkumu budoucích uživatelských rozhaní - umožňuje relativně snadné vytváření aplikací, ve kterých může spolupracovat např. více autorů na jednom dokumentu. Cílem práce je vytvořit návrh a prototyp implementace editoru UML diagramů pro toto prostředí.

2. Automatická instrumentace kódu pro jazyk C#

Cílem práce je doplnit do některého volně šířeného překladače jazyka C# podporu pro automatické vkládání dalšího kódu, který nám pomůže měřit chování původního kódu. Doplněný kód může např. zaznamenávat které řádky aplikace byly vykonány a v jakém pořadí. V ideálním případě by diplomant použil objektově napsaný překladač, např. překladač mcs (C#) z projektu Mono.


Lukáš Petrlík
luki_at_kiv.zcu.cz