[Zpět] [Home] [Úřední hodiny]

KIV/BIT - informace pro studenty

Novinky

Novinky na WWW stránkách, změny ve výuce předmětu apod. budou oznamovány do mailing listu bit-oznamy. Způsob přihlášení najdete zde, všechny zprávy budou archivovány tady.

Předběžný plán přednášek

 1. Výchozí předpoklady. Zavedení terminologie. Klasické šifry, metody analýzy klasických šifer. (titulní stránka + 5 stran)
 2. Jednorázový klíč. Produkční šifry, SP-sítě, Feistelovská síť, DES. (6 stran)
 3. Použití blokových šifer. Vlastnosti algoritmu DES. IDEA. (4 strany)
 4. Další blokové šifry. Problém distribuce klíčů. Šifrování s veřejným klíčem. Algoritmus RSA, použití. (5 stran)
 5. Algoritmus RSA, implementace, útoky. Další metody šifrování veřejným klíčem. Autentizační protokoly. (4 strany)
 6. Transport klíče, dohadování klíče. Kerberos. Diffie-Hellmanův protokol. (5 stran)
 7. Digitální podpisy. Hashovací funkce (klíčované a neklíčované) a integrita dat. Útoky na hashovací funkce. Aplikace. (4 strany)
 8. Identifikace a autentizace uživatelů. (5 stran)
 9. Bezpečnost síťových služeb, prevence. (6 stran)
 10. Bezpečnost operačních systémů, případové studie. (5 stran)
 11. Firewally. (Zvaná přednáška.)
 12. Mechanismy ochrany v OS. Důvěryhodné systémy. (8 stran)
 13. Další vývoj. Patenty a standardy.

Předběžný plán cvičení

V rámci cvičení se budou prosloveny referáty na zadaná témata, v případě potřeby se budou provádět ukázky z problematiky přednesené na přednáškách. Obsah cvičení bude oznamován na přednášce a do mailing listu.

Zápočet

Zápočet se uděluje proslovení referátu na zadané téma.

Zkouška

Zkouška je ústní s písemnou přípravou, zadávány jsou dvě otázky z okruhů daných přednáškami.

Studijní materiály

K dispozici jsou následující mnou sepsané texty:

Materiály obdobných předmětů z jiných škol:

Materiály ke cvičením:

Doporučená literatura

Zatím nevím o žádné slušné knize v češtině, která by pojednávala o šifrování. Z knih vyšlých v angličtině mohu doporučit:

Za zajímavé považuji také následující odkazy:


Lukáš Petrlík
luki_at_kiv.zcu.cz