KVU / UF3D
3D fotografie a alternativní techniky ve fotografii

Vypracování samostatných úkolů

najdete zde,
z roku 2014/2015 zde.

Samostatné úkoly

Absolvent předmětu by měl splnit všechny následujcí úkoly. Jejich hlavním smyslem je praktické ověření principů uváděných na přednášce.

Nezbytnou součástní splnění úkolu je kritické srovnání svých snímků se snímky cizími a zejména diskuse o výsledcích. To, co se jednomu může jevit jako přijatelný 3D obraz, může někomu jinému působit nevolnost. Autor snímku těžko posoudí, zda je výsledek široce akceptovatelný, nebo ne!. K takovému posouzení je nutná zkušenost, která se získá jen diskusemi s jinými lidmi.

Do jednotlivých úkolů se pouštějte až po výzvě na přednášce - nemá cenu zkoušet metodou pokus-omyl něco, k čemu neznáte teoretický aparát.

Výsledky experimentů mi pošlete k posouzení a okomentování. Pošlete:

Budete-li posílat několik stereoskopických snímků, nezapomeňte u každého z nich přiložit všechny výše uvedené položky.

Jednotlivá zadání

  1. Vyfotografujte hlavu (případně bustu v životní velikosti). Snažte se o takové nastavení kamer, aby byl stereoskopický obraz dobrý na monitoru běžné velikosti (např. velikost obrazu 20 × 20 cm) z běžné pozorovací vzdálenosti (cca 60 cm). Prověřte vliv měkkého a tvrdého nasvětlení. Prověřte vliv pozadí s kresbou a bez kresby. Tip: snažte se, aby hloubka scény (vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším objektem na snímu) byla cca 50 cm.
  2. Vyfotografujte objekt velký několik metrů (např. automobil, stůl s židlemi apod.) ve scéně s hloubkou srovnatelnou s velikostí objektu. Snažte se o takové nastavení kamer, aby byl stereoskopický obraz dobrý na monitoru běžné velikosti (např. velikost obrazu 20 × 20 cm) z běžné pozorovací vzdálenosti (cca 60 cm). Prověřte vliv ohniskové vzdálenosti objektivu, resp. podání perspektivy objektivem.
  3. Vyfotografujte několik menších objektů (např. míčů) ve scéně s hloubkou srovnatelnou s velikostí objektů. Snažte se o takové nastavení kamer, aby byl stereoskopický obraz dobrý na monitoru běžné velikosti (např. velikost obrazu 20 × 20 cm) z běžné pozorovací vzdálenosti (cca 60 cm). Prověřte vliv mezikamerové vzdálenosti, resp. různé kombinace mezikamerová vzdálenost / vzdálenost kamery od objektu / ohnisková vzdálenost objektivu.
  4. Vyfotografujte objekt velký několik metrů (např. automobil, stůl s židlemi apod.) ve scéně s hloubkou srovnatelnou s velikostí objektu. Výsledek pozorujte jak na běžném monitoru (šířka obrazu 20 cm, pozorovací vzdálenost 60 cm), tak na malém displeji (šířka obrazu 5 cm, pozorovací vzdálenost 30 cm), televizoru (šířka obrazu 60 cm, pozorovací vzdálenost 2-3 m), projekčním plátně (šířka obrazu 3 m, pozorovací vzdálenost 5 m). Hledejte takové nastavení kamer, které poskytuje na všech typech displejů použitelné výsledky.
  5. Vyfotografujte krajinu, tj. scénu se vzdáleným obzorem. Snažte se o takové nastavení kamer, aby byl stereoskopický obraz dobrý na monitoru běžné velikosti (např. velikost obrazu 20 × 20 cm) z běžné pozorovací vzdálenosti (cca 60 cm) a použitelný na projekčním plátně. Zjišťujte, jak daleko od kamery musí být nejbližší objekt, aby byl vjem plastičnosti krajiny dobrý.
  6. Vyfotografujte drobný předmět velikosti několika cm (makrofotografie). Snažte se o takové nastavení kamer, aby byl stereoskopický obraz dobrý na monitoru běžné velikosti (např. velikost obrazu 20 × 20 cm) z běžné pozorovací vzdálenosti (cca 60 cm) a použitelný na projekčním plátně. Sledujte vliv hloubky ostrosti na stereoskopický vjem.
  7. Vyfotografujte scénu s extrémní hloubkou, tj. drobný předmět blízko objektivu a vzdálené pozadí. Snažte se docílit plné plasticity jak popředí, tak pozadí. To nepůjde asi jinak než fotomontáží: stereofotografií popředí s jistým postavením kamer, stereofotografií pozadí s jiným postavením kamer a montáží.
  8. Vyfotografujte scénu obsahující méně obvyklé optické jevy (odrazy v zrcadle, průhled přes skleněné objekty, ostré odlesky atd.) Pozorujte, které jevy 3D svědčí a které ne.
  9. Vyfotografujte objekt velký cca 10 cm ve scéně hluboké cca 6 cm. Pokuste se docílit ortostereoskopie. Scénu vyfotografujte několika snímky a vytvořte z nich lentikulární podobu.
  10. Vyfotografujte výrazně větší / výrazně menší objekt, než bude výsledný formát lentikulárního snímku. Snažte se docílit přirozeného stereoskopického vjemu. Všímejte si rozostření popředí a pozadí; zkuste ve fotografiích využít hloubku ostrosti tak, aby korespondovala s podáním ostrosti v lentikulární technologii.

Zpět na hlavní stránku.