KVU / UF3D
3D fotografie a alternativní techniky ve fotografii

Zkouškové otázky

 1. Vyjmenujte alespoň 5 mechanismů, jak člověk rozpoznává hloubku. Uveďte, které z nich se reprodukují na obyčejné (2D) fotografii, které přibydou na stereoskopickém displeji typu "3D kino" a které přibydou na typickém 3D lentikulárním tisku.
 2. Co je to disparita ve stereoskopickém snímku? Jaký je význam horizontální a vertikální disparity? Jak velkou disparitu považujeme za akceptovatelnou? Při popisu akceptovatelné disparity nemusíte uvádět zcela konkrétní hodnoty, uvádějte spíš, čemu se snažíme zamezit.
 3. Horizontální disparita na stereoskopickém snímku je 70 mm. Popište, za jakých okolností by taková disparita mohla být akceptovatelná. Nezapomeňte uvažovat oba případy, tj. disparitu +70 mm a -70 mm.
 4. Co je to konflikt akomodace-vergence? Jakým způsobem ovlivňuje přípravu stereoskopického snímku? Nezapomeňte diskutovat vliv pozorovací vzdálenosti displeje.
 5. Při fotografování levého a pravého snímku pro stereoskopický obraz můžeme kamery vůči sobě různě natáčet, případně využít kipování. Popište vliv různých natočení kamer na výsledné podání hloubky ve stereoskopickém snímku.
 6. Jakým způsobem ovlivňuje postavení a nastavení kamery pro levý a pravý snímek celkovou reprodukci hloubky ve stereoskopickém snímku? Konkrétně uveďte, jak dojem hloubky uměle zvýšit a jak snížit.
 7. Při jistém postavení kamer pro levý a pravý snímek stereoskopického obrázku se může stát, že vjem bude připomínat ploché divadelní kulisy. Jak lze jevu dojmu kulis zabránit?
 8. Jak byste full-frame fotoaparátem stereoskopicky fotografovali budovu vysokou cca 10 m? Jaký objektiv byste vybrali, do jaké vzdálenosti od budovy byste fotoaparát umístili, jak by se lišilo jeho postavení pro pravý a levý snímek? Předpokládejte, že budova by se měla vejít do záběru celá.
 9. Jak byste full-frame fotoaparátem stereoskopicky fotografovali model budovy vysoké cca 10 cm? Jaký objektiv byste vybrali, do jaké vzdálenosti od modelu byste fotoaparát umístili, jak by se lišilo jeho postavení pro pravý a levý snímek? Předpokládejte, že model budovy by se měl vejít do záběru celý.
 10. Při nastavování kamer pro stereoskopický snímek musíme uvažovat, která část scény bude ve výsledku ležet "před plátnem" a která "za plátnem". Popište, jaké potíže můžete čekat při sledování jedné i druhé části ve stereoskopickém obrazu; nezapomeňte popsat "konflikt s rámem". Jak se mu dá alespoň částečně vyhnout?
 11. Uveďte některé zásady, které je vhodné dodržovat při kompozici a svícení scény při stereoskopické fotografii. U každé zásady popište, z čeho plyne.
 12. Jaké jsou praktické možnosti snímání levého a pravého snímku pro stereoskopický obraz? (Jeden fotoaparát, dva fotoaparáty atd.) U každé možnosti popište výhody a nevýhody. Jaké parametry by měly jít nastavit u ideálního "stereoskopického fotoaparátu"?
 13. Jaké jsou základní metody zobrazení stereoskopického snímku, tj. jak zařídit, aby levé oko vidělo levý a pravé oko pravý snímek? U každé metody popište výhody a nevýhody.
 14. Popište podstatu anaglyfického zobrazení stereoskopického snímku. Jaké jsou nejběžnější typy anaglyfického kódování, jaké mají výhody a nevýhody? Jaké jsou obecně výhody a nevýhody anaglyfického kódování proti jiným metodám zobrazení stereoskopického snímku?
 15. S jakými technikami zobrazení stereoskopického snímku se můžeme nejčastěji setkat v 3D kině? Popište jejich výhody a nevýhody.
 16. S jakými technikami zobrazení stereoskopického snímku se můžeme nejčastěji setkat u 3D televize? Popište jejich výhody a nevýhody.
 17. Jak byste reprodukovali 3D obrázek tiskem, respektive bez použití elektronického displeje? Popište výhody a nevýhody různých způsobů.
 18. Základní technicky zobrazení stereoskopického snímku oddělují levý a pravý snímek v prostoru, v barvě, v polarizaci nebo v času. Kromě základních technik existují i techniky kombinované. Popiště nejběžnější z nich a uveďte jejich výhody a případné nevýhody.
 19. Popište, jak ořez levého a pravého snímku ze stereoskopického obrazu může ovlivnit vjem hloubky. Navíc popište, jak se na vjemu hloubky projeví vzájemný posun levého a pravého snímku.
 20. Někdy se ve stereoskopickém snímku objeví vertikální disparita, což je obvykle nežádoucí. Proč se objevila a jaké jsou možnosti jejího odstranění?
 21. Skoro žádná technika zobrazení stereoskopického snímku není dokonalá, téměř vždy uvidí levé oko částečně i pravý snímek a naopak. Jak se dá jev tzv. přeslechů (ghosting) potlačit?
 22. Popište podstatu bariérového, resp. lentikulárního displeje. Jaký vliv má rozdílnost rozteče bariéry, resp. čoček lentikulární desky, a rozteče struktury samotného obrazu?
 23. Jaké jsou základní parametry lentikulární desky? Pro jaký účel je vhodný ten či onen parametr?
 24. Jaké jsou základní tiskové techniky pro lentikulární tisk? Kdy se která využije? Jaké jsou jejich omezení?
 25. Popište efekty, které se dají udělat s lentikulárním tiskem. Popište, na co je třeba u každého efektu dávat pozor.
 26. Jaká jsou běžná rozlišení tisku? Jaký je vztah mezi hodnotami dpi (dots per inch) a lpi (lines per inch) a která hodnota je pro tisk fotografie podstatnější? Jak souvisí rozlišení tisku s rozlišením lentikulární desky (Lpi, lenses per inch)?
 27. Jak se v lentikulárním tisku určuje vizuální rozteč čoček a co to je?
 28. Vysvětlete podstatu integrální fotografie, resp. plenoptické kamery.
 29. Vysvětlete podstatu hologramu, tj. co se děje při jeho snímání a co při jeho pozorování.
 30. Co je to efekt Pepper's ghost (Pepperův přízrak). Poskytuje plnohodnotný 3D vjem?

Zpět na hlavní stránku.