KVU / UF3D
3D fotografie a alternativní techniky ve fotografii

Terminologická poznámka: pojmem "3D" budeme zatím poměrně vágně označovat technologie, kdy divák vybavený speciálními brýlemi vidí obraz tak, jako by jeho jednotlivé prvky vystupovaly před promítací plátno (či televizní obrazovku apod.), případně zapadaly za něj. Později pojem "3D" zpřesníme a rozšíříme.

Mechanismy rozpoznání hloubky

Před důkladným zkoumáním důvodů, proč se někdy 3D snímek nepovede, se musíme seznámit s mechanismy, jak člověk rozpoznává hloubku. Jsou to zejména:

Mechanismy vnímání hloubky můžeme dělit podle různých kritérií:

 1. monokulární vs. binokulární
  • monokulární (vnímá je i jednooký člověk):
   • osvětlení
   • relativní velikost známých objektů
   • překryv
   • jemnost textury
   • vzdušná perspektiva
   • lineární perspektiva
   • hloubka ostrosti
   • pohybová paralaxa (není ve 2D fotografii, paralaxa pohybem objektu či kamery je ve videu)
   • akomodace (není ve 2D fotografii ani videu)
  • binokulární (ke vjemu jsou nutné obě oči):
   • binokulární paralaxa
   • binokulární překryv
   • vergence
 2. fyziologické (plynou ze stavu očních svalů a sítnice)
  vs. psychologické (fungují až po rozpoznání obrazu)
  • fyziologické: akomodace, vergence
  • na pomezí: binokulární paralaxa a pohybová paralaxa
  • psychologické: všechny ostatní

Uvědomme si, že naprostá většina mechanismů rozpoznávání hloubky je přítomná i v obyčejné "2D" fotografii. Chybí zde pouze mechanismy spojené s binokulární paralaxou, akomodace je zafixována zaostřením objektivu při snímání (tj. co je na fotografii neostré, nejde zaostřit) a na statické fotografii chybí pohybová paralaxa. Proto je "2D" fotografie celkem úspěšná při reprodukci prostoru; "3D" fotografie může vjem vylepšit maximálně doplněním chybějících mechanismů.

Pod pojmem "3D" fotografie se obvykle míní doplnění binokulární paralaxy / vergence a binokulárního překryvu. Tímto typem "3D" se budeme zabývat většinu času. Později budeme uvažovat i doplnění pohybové paralaxy (změnou pozice hlavy) a akomodace.

Zpět na hlavní stránku.