KIV / TI - Teoretická informatika
Příklady k procvičení

Konstrukce DKA

Navrhněte DKA akceptující řetězce nad abecedou {a, b}

Regulární výraz převeďte na DKA

Převeďte NKA na DKA

Gramatiku převeďte na DKA

Konstrukce gramatik

Sestavte gramatiku generující řetězce nad abecedou {a, b}

Sestavte gramatiku