front_left
center
front_right
Untitled Document

Dolby Virtual Speaker

Z laboratoří firmy DOLBY vzešla nová technologie – DOLBY VIRTUAL SPEAKER. Tato technologie dokáže vytvořit prostorový zvuk za pomoci DVOU reproduktorů.

Celá technologie je založena na způsobu vnímání zvuku lidským uchem. V podstatě jde o to, že pomocí různých efektů a zpoždění je možné pomocí dvou reproduktorů vytvořit virtuální soustavu o pěti reproduktorech. K vytvoření virtuálních reproduktorů je nutná znalost problematiky šíření zvuku v prostoru.

Jak zvuk „putuje“ k našemu uchu?

Zvuk se od reproduktoru směrem k posluchači šíří dvojím způsobem:
a) Přímou cestou od reproduktoru k jednomu uchu posluchače a o chvilku později dorazí ještě k druhému uchu.
b) Některé zvuky se ale také odráží od zdí místnosti a k posluchačovu uchu dorazí později a pochopitelně s nižší hlasitostí.

Virtual dolby


To co slyšíme se tedy vlastně skládá ze dvou částí: přímý zvuk a odražený zvuk; zvuk, který slyší levé ucho a zvuk, který slyší pravé ucho. Mozek je schopen srovnáním a analýzou těchto zvuků a jejich zvukových „podpisů“ (jednoznačně určující znaky) určit polohu zdroje zvuku. Pokud tedy dokážeme uměle vytvořit tento zvukový podpis, je možné pomocí dvou reproduktorů přehrát zvuk, který pak lidské ucho umístí v prostoru na úplně jiné místo než je to skutečné. Tím vlastně vznikne virtuální reproduktor. Tento postup v sobě ještě skrývá jeden problém – je totiž nezbytně nutné zaručit, aby levé ucho slyšelo jen levý reproduktor a pravé ucho jen pravý reproduktor. To není žádný problém u sluchátek (technologie DOLBY HEADPHONE). U skutečných reproduktorů je to ale mnohem komplikovanější.
rear_left
rear_right