front_left
center
front_right
Untitled Document

Dolby Surround

Dva zvukové kanály ale nejsou pro filmový zvuk dostačující. Kvůli velké šířce filmového plátna je nutné použít centrální zvukový kanál, aby mohli diváci sedící mimo střed lépe lokalizovat dialogy. Nutností rovněž bylo použití surroundového kanálu. Proto musela být nalezena cesta, jak do dvou kanálů na filmovém pásu zakódovat čtyři zvukové kanály - levý, centrální, pravý a surroundový.Řešení bylo nalezeno v maticových technikách, které byly poprvé použity v kvadrofonním zvuku. Dolby Surround používá tzv. MP (Motion Picture) matici, která kóduje čtyři kanály (levý, centrální, pravý a surroundový) do dvou kanálů označovaných Left-Total (Lt) a Right-Total (Rt). Princip maticového kodéru MP je naznačen na níže:


Kodér Dolby Surround

Levý a pravý kanál jdou přímo bez modifikace do výstupů Lt a Rt. Centrální kanál je stejnou měrou rozdělen do kanálů Lt a Rt. Jeho úroveň je snížena o 3 dB aby po sloučení zůstala zachována velikost akustického tlaku. Surroundový kanál je také rozdělen mezi kanály Lt a Rt, ale nejprve je:
Tento způsob kódování zachovává zpětnou kompatibilitu s monofonním a dvoukanálovým stereofonním zvukem - je vidět, že levý a pravý kanál je zakódován beze ztráty separace, centrální a surroundový kanál je rozdělen mezi levý a pravý kanál beze ztráty informace. To znamená, že zvukové stopy zakódované tímto systémem mohou být přehrávány i ve starších kinech vybavených jen monofonními nebo stereofonními projektory.

Blokové schéma pasivního dekodéru Dolby Surround je na obrázku níže. Kanály Lt a Rt jsou beze změny přiváděny do levého a pravého kanálu. Oba tyto kanály přenášejí také signál centrálního kanálu, který je vnímán jako "fantomní" zvukový obraz mezi levým a pravým reproduktorem. Blok L-R detekuje surroundový signál tak, že bere rozdíl signálů v kanálech Lt a Rt, filtruje jej dolní propustí s mezním kmitočtem 7 kHz a přivádí jej přes zpožďovací linku na vstup komplementárního modifikovaného dekodéru Dolby B. Surroundový signál je také přehráván levým a pravým reproduktorem, ale díky tomu, že je v těchto kanálech vzájemně fázově posunut o 180 stupňů, není ve výsledném zvukovém obraze slyšet.


Dekodér Dolby Surround

Graf separace jednotlivých kanálů:Graf separace ukazuje vnímaný zvukový obraz dekódovaného signálu Dolby Surround. Levý kanál je přehráván levým a surroundovým reproduktorem, analogicky pravý kanál je přehráván pravým a surroundovým reproduktorem. Centrální kanál je přehráván levým a pravým reproduktorem, ale je vnímán, jako by přicházel z pomyslné centrální pozice. Pro zvýšení separace předních a surroundového kanálu jsou použity tyto prostředky:


rear_left
rear_right