front_left
center
front_right
Untitled Document

Dolby ProLogic

Dolby Pro Logic je druhou generací technologie Dolby Surround. Pro Logic je aktivní proces používající dekódovací techniky s vysokou separací kanálů, který zlepšuje lokalizaci zvuku. Je přímým nástupcem procesorů Dolby Stereo a kromě levého, pravého a surroundového kanálu poskytuje také centrální kanál.

Pro potlačení přeslechů v matici vznikající při zpracování zvuku v dekodéru se používají techniky tzv. "zlepšení směrovosti" - directional enhancement. Všechny metody zlepšení směrovosti spočívají v dynamické změně zesílení jednotlivých surroundových kanálů pomocí logického řídícího obvodu a napětím řízených zesilovačů (Voltage-Controlled Amplifier VCA).

Nejednodušší technikou je řízení zesílení - gain riding. Pokud se zvuk nachází ve fantomním středním kanálu (Lt = Rt) vypne řídící obvod levý a pravý kanál a zapne střední a naopak. Tento způsob se ale nedá použít, pokud zvuková stopa obsahuje kromě dialogu i např. stereofonní hudební doprovod. V tom případě bude díky dominantní dialogové složce přehráván stereofonní hudební doprovod pouze středním reproduktorem (L+R) a surroundovým reproduktorem (L-R), čímž dojde k jeho degradaci.

Jiným řešením je princip vzájemného vyrušení kanálů - Cancellation. Odečteme-li signál pravého kanálu (Rt) od levého (Lt), vyruší se v levém kanálu centrální složky signálu a tím se zcela eliminuje pronikání centrálního kanálu. Možných kombinací zapojení dekodéru pracujícího na tomto principu je celá řada, vždy záleží na konkrétním systému.

V dekodéru Dolby ProLogic je použito principu konstantního výkonu - constant power. Ten spočívá v tom, že dominantní zvuky dočasně omezí schopnost posluchače rozeznat změny směru nedominantních zvuků. Protože se u žádného z komponentů signálu nezmění celková hlasitost, není rozeznána žádná modulace nebo "pumpování" signálu. Díky použití principu konstantního výkonu společně se systémem zlepšení směrovosti je maskována redistribuce směru nedominantních signálů.

Z předchozích odstavců tedy vyplývá, že hlavním úkolem dekodéru Dolby ProLogic je detekce směru a povahy dominantního zvuku. Zvukové pole je nejvíce dominantní v případě, že všechny zvuky jsou umístěny v jedné pozici. Opačným případem je několik zvuků malé intenzity rozmístěných v různých pozicích. Mohou se ale i objevit např. dva zvuky stejné nebo podobné intenzity umístěné v různých pozicích. Proto pracuje dekodér ve dvou režimech:

Adaptivní matice dekodéru Dolby ProLogic obsahuje dvě cesty: přímou cestu (vstupy L a R přiváděné přímo do kombinačního obvodu) a složitě řízenou cestu. Většina obvodů dekodéru je určena spíše pro detekci signálu (dominantní složky a její povahy) než pro jeho samotné zpracování.

Prvním krokem je nalezení vektoru dominantního signálu. Aby se předešlo chybám v dekódování, je vstupní signál filtrován pásmovou propustí. Dalším krokem je vyhodnocení amplitudy dvou ortogonálních párů signálu (L&R a L+R&L-R), jejich logaritmizace a výpočet jejich rozdílu. Potom máme k dispozici dva nezávislé řídící signály určující vektor dominantního signálu: osu L/R a osu C/S. Rozdělením těchto signálů podle polarity získáme 4 vstupní signály pro dekódovací matici, která je tvořena osmi napětím řízenými zesilovači.


rear_left
rear_right