front_left
center
front_right
Untitled Document

Nastavení filtru


    Platí zde 2 zásadní pravidla:
    1. pokud nerozumíte tomu, co jednotlivé volby umožňují, neměňte je
    2.Pokud se neřídíte první radou a cokoliv Vám přestane fungovat, nebojte se nahrát standardní nastavení:-)

    Filtr může být nastavován několika způsoby. Nejlepší cestou je vyvolat skrz přehrávač nastavení ac3 filtru.

nastaveni


    Další možností je vyvolat konfiguraci filtru Control panel(Ovládací panely) - Ac3Filter Config'. Tato metoda však nezobrazuje aktuální činnost přehrávače a ani ji jakkoliv neovlivňuje! Je dobré tedy ukončit přehrávač a až poté změnit hodnoty fitru. Tyto hodnoty se uloží do registruů, odkud si jsou při opětovném startu přehrávačem načteny.

rear_left
rear_right