front_left
center
front_right
Untitled Document

Mixer settings

mixer 

    Pro přehlednost je zde umístěno i několik ovládacích prvků z Main Settings  (byly popsány již dříve).   

Nejdůležitějším nastavením je zde mixovací matice. Ve skutečnosti se jedná o maticové náslobení S' = M*S, kde S = { L, C, R, SL, SR, LFE } – vstupní signál, S' = { L', C', R', SL', SR', SW' } – výstupní signál.

    Jednodušeji řečeno – mícháme kanál specifikovaný sloupcem do kanálu specifikovaného řádku s úrovní zesílení napsané v příslušné buňce. Pokud tedy chceme přesměrovat levý kanál do pravého reproduktoru, tak nastavíme hodnotu 1 do buňky, kde se kříží 'L' řádek a 'R' sloupec. Pokud například nechceme slyšet žádný zvuk z levého reproduktoru tak nastavíme hodnotu 0 na místo, kde se protíná  'L' column and 'L' row.

    Je důležité si skutečně uvědomit rozdíl mezi vstupním a výstupním kanálem – vstupním kanálem je to co je kódováno v AC3 proudu. Výstupním kanálem je to, co slyšíme z reproduktorů.

    Řádky nám způsobují to co uslyšíme z odpovídajících výstupních kanálů. Pro matici na obrázku to znamená, že pro levý kanál uslyšíme 1 část vstupního levého kanálu, část středového nanálu, levý prostorový zvuk a LFE.

    Sloupce nám říkají, který vstupní kanál bude míchán.Pro matici zobrazenou  na obrázku středový kanál bude přesměrován do levého a pravého kanálu s faktorem 0,7. Uslyšíme tedy středový kanál ve středu levého a pravého reproduktoru.

    Pokud je Auto matrix povoleno, matice je automaticky kalkulována a měněna se změnou parametrů. Pokud například změníme hodnotu Center, uvidíme změnu ve sloupci  'C'.

    Popis jednotlivých nastavení:

   
Combo-box umožňuje ukládat a nahrávat mixovací matice.

rear_left
rear_right