front_left
center
front_right
Untitled Document

Main settings

    Zde je ukázána stránka zobrazující hlavní parametry filtru.(úrovně a info o vzorkovací frekvenci jsou zobrazovány pouze, je-li tato stránky zavolána z přehrávače):
mixer

* Bitstream information.

    V levém horním rohu jsou uloženy vzorkovací informace (BSI):

* Output.

    Slouží ke změně výstupní konfigurace.Definuje vlastnosti reproduktorů, do kterých se bude mixován ac3 zvuk. Zobrazováno ve tvaru přední_kanály/prostorové_kanály + subwoofer (SW). Některé konfigurace jsou standardně pojmenovány.

    'Dolby Surround/ProLogic' znamená, že všechny kanály obsažené v ac3 proudu budou mixovány do dvou. Dolby Surround/Pro Logic dekóder tudíž může extrahovat prostorový kanál.

    'SPDIF' mód značí, že ac3 proud bude přesměrováván na digitální výstup zvukové karty bez jakéhokoliv zásahu. Pokud je tato volba zaškrtnuta, žádné jiné nastavení filtru není aktivní.

    'Sample format' slouží k nastavení výstupního vzorkovacího formátu. Podporováno je PCM 16 bit, 24 a 32 bit a PCM Float. Na některých zvukových kartách tato možnost není podporována a může mít za následek nefunkčnost celého filtru.

* Úrovně zesílení

    Slouží ke kontrole úrovně zesílení:

    Master a Gain nastavení zodpovídá za globální úroveň zesílení. Master nastavuvuje požadovanou úroveň zesílení. Pokud je okamžitá zvuková úroveň příliš vysoká, poté je skutečná úroveň  zesílení snížena. Okamžitá úroveň zesílení je zobrazována v Gain kontrole.

* Dynamic range compression.

    Již z podstaty je ac3 logaritmický formát. Vzorky jsou uloženy ve tvaru mantisy a exponentu. Jednotlivý vzorek může být maximálně 40bitů dlouhý (pouze teoreticky) či ve skutečnosti 24bitů. Poskytuje tedy obrovský dynamický rozsah. Znamená to, že tiché zkuky nízkých frekvencí přehrávané na 16- bitové zvukové kartě nebudou slyšitelné nebo budou přehrávány téměř neslyšitelně. Řešením tohoto problému je dynamická komprese rozsahu.Hlavní myšlenka spočívá ve zvýšení úrovně pokud je zvuk tichý ( a naopak, pokud je zvuk příliš hlasitý) před zkonvertováním do 16 bitové formy.  Existují speciální značkovače, které v ac3 proudu značí okamžitou změnu úrovně. Tyto značky jsou indikovány pomocí DRC. Pomocí volby Use DRC je možné zapnout/vypnout využívání DRC.

    DRC úroveň slouží k nastavení jak moc bude DRC měnit zvukovou úroveň. Pokud je DRC úroveň je zvýšena, poté všechny tiché zvuky budou více zdůrazněny a hlasité zvuky budou utlumeny. Pokud DRC úroveň je snížena, poté dynamický rozsah komprese bude mít menší  vliv na výstupu. Nulová DRC úroveň  znamená, že dynamický rozsah komprese je nastaven na standardní hodnotu.

* CPU load.

    Zobrazuje vytížení procesoru během dekódování a zpracovávání zvuku.

 

 

* Input/output levels.

    Slouží k zobrazení okamžitých audio úrovní pro každý kanál. Úrovně jsou zde zobrazovány na logaritmické stupnici. Vstupní úrovně ukazují konfiguraci skutečných kanálů.Pokud výstupní úrovně jsou zobrazeny červeně, znamená to, že jsou přebuzeny a je nutné snížit zisk.

* Presets

    tato sekce slouží k nastavování předvoleb. Umožňuje ukládat/nahrávat/mazat předvolby. Je zde předdefinováno několik standardních předvoleb:

    Je možné ukládat/nahrávat předvolby ze souboru:
mixer

    Konfigurační soubor by měl být pojmenován stejně jako název filmu či videa. V tomto případě je konfigurace nahrána automaticky s videem.

rear_left
rear_right