front_left
center
front_right
Untitled Document

Equalizer a zpoždění

eqalizer

    Pravá část tohoto okna nevyžaduje podrobnější popis – jedná se o standardní ekvalizér.

    V levém horním rohu se nacházejí nastavení pro zpoždění. Slouží ke kompenzaci rozdíle ve vzdálenosti při rozmístění reproduktorů. V ideálníp případě by měly být všechny reproduktory rozmístěny ve stejné vzdálenosti od posluchače. V opačném případě je zvukový dojem narušen. V praxi však mnohdy rovnoměrného rozmístění nelze dosáhnout. Eliminovat rozdíl ve vzdálenosti je možné nastavením zpoždění příslušného zvuku z daného kanálu.
    Úroveň zpoždění může být nastavena přímov v milisekundách či ve vzorkách. Záporná hodnota znamená, že kanál bude reprodukován dříve než v „nulovém čase“ (pokud je umístěn dále zvuk z něj musí vzjít dříve jelikož potřebuje více času než doletí k posluchači).

    Je možné také nastavovat vzdálenosti reproduktorů. V tomto případě positivní hodnoty znamenají záporné hodnoty zpoždění. Záporné hodnoty znamenají kladné velikosti zpoždění.

rear_left
rear_right